Linki do stron kolejowych.

1. Oficjalne strony pasażerskich przewoźników kolejowych:
www.pkp.pl                                                             strona Polskich Kolei Państwowych.
www.kolejedolnoslaskie.eu                                     strona Kolei Dolnośląskich
www.mazowieckie.com.pl                                       strona Kolei Mazowieckich
www.skm.warszawa.pl                                            strona Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie
www.skm.pkp.pl                                                      strona Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście
www.polregio.pl                                                      strona Kolei PolRegio
2. Prywatne strony kolejowe:
www.kolejarz.prv.pl/                                              strona symulatora "Kolejarz"
www.kolejomania.rail.pl                                        strona MK z Kędzierzyna Koźla.
www.pod-semaforkiem.aplus.pl                             strona kolejowa Pawła Niedomagały
www.atlaskolejowy.net/pl                                      strona o liniach kolejowych Polski i Czech
www.bazakolejiwa.pl                                             strona o kolei w Polsce
www.semaforek.kolej.org.pl                                  strona o liniach kolejowych (plany stacji)
www.koniec.org/pic/zestawienia/                           strona o składach pociągów
www.wagonweb.cz                                                strona o składach pociągów    
www.kwszp.info                                                     kolej w Szklarskiej Porębie
www.rail.phototrans.eu                                         Ogólnopolska Galeria Kolejowa
www.koleje.toplista.pl/                                          Kolejowa Toplista
3. Muzea
www.muzeumkolejnictwa.waw.pl                        Muzeum kolejnictwa w Warszawie
www.muzeumtechniki.pl                                       Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa  w Jaworzynie Śląskiej
www.parowozy.pl                                                  Skansen taboru kolejowego w Chabówce
www.parowozowniawolsztyn.pl                             Parowozownia Wolsztyn