Wykaz stacji w DOKP  Stanisławów ( 1934 rok)

Skróty: ORH- Oddział Ruchowo-Handlowy, St. 1 kl.- stacja 1 klasy.,   Ł- ładownia, P- przystanek, St. a. - stacja agencyjna.,  m. mijanka,

ORH Czortków

ORH Stanisławów

St. 3 kl. Berezowica Ostrów St. 4 kl. Krzywe St.4 kl. Bednarów St. 3 kl. Korszów
St. 4 kl. Białobożnica Kaliniwszczyzna St. 4 kl. Mieczyszczów St. 3 kl. 3 kl. Bóbrka Chlebowice St. 4 kl. Łańczyn
St. 4 kl. Biała Czortkowska St. 4 kl. Mikulińce Strusów St. 3 kl. Bolechów St. 4 kl. Lipica Dolna
St. 3 kl. Borszczów St. 3 kl. Monasterzyska St. 4 kl. Połszowce St. 4 kl. Łojowa
St. a. Bucniów St. 4 kl. Niżniów St. 3 kl. Bortniki St. 4 kl. Markowce
St. 3 kl. Buczacz St. 4 kl. Okno St. 3 kl. Borynicze St. 4 kl. Matyjowce
St. 4 kl. Chodaczków Wielki St. 4 kl. Oleszów St. 4 kl. Bratkowce St. 3 kl. Mikuliczyn
St. 4 kl. Chorostków St. 3 kl. Pałabicze St. 3 kl. Bukaczowce St. 4 kl. Morszyn Zdr.
St. 2 kl. Czortków St. a. Podbajczyki  St. 3 kl. Bursztyn Demianów St. 3 kl. Nadwórna
St. 4 kl. Denysów Kupczyńce St. 3 kl. Potutory St. 2 kl. Chodorów P. Nagrabie
St. 4 kl. Dereniówka St. 4 kl. Proszowa St. 4 kl. Chodowice St. 3 kl. Ottynja
St. 4 kl. Dżuryn St. 4 kl. Pyszkowce St. 2 kl. Chryplin St. 4 kl. Peczeniżyn
P Dżwiniacz Żeżawa St. 4 kl. Skała St. 4 kl. Ciężów St. 4 kl. Podmanasterz
P. Germakówka St. 4 kl. Słoboda Teofipólka St. 4 kl. Czarny Ostrów P. Podszumlance
St. 4 kl. Gwożdziec St. 4 kl. Szmańkowczyki St. 4 kl. Czernów St. 3 kl. Podwysokie
St. 4 kl. Hadyńkowce St. 4 kl. Teresin Małopolski St. 4 kl. Dawidów P. Pomonięta Psary
St. 3 kl. Horodynka St. 4 kl. Tłumacz St. 2 kl. Delatyn St. 4 kl. Potok Czerne
P. Horodynka Miasto St. 3 kl. Tłuste St. 2 kl. Dolina St. 4 kl. Puków
St. 4 kl. Husiatyn St. a. Torskie chartonowce St. 3 kl. Gody Turka St. 3 kl. Roharyn
St. 3 kl. Iwanie Puste St. 3 kl. Trembowla St. 3 kl. Dubowce St. 3 kl. Rożniatów Krechowice
St. 4 kl. Jagielnica St. 4 kl. Tyśmienica St. 2 kl. Halicz St. 3 kl. Sichów
St. 4 kl. Jasieniów Polny St. a. Wasylkowce St. 4 kl. Hołosków St. 1 kl. Śniatun Załucze
St. 4 kl. Jezierzany Barycz St. a. Worwolińce St. 4 kl. Hnizdyczów Kochawina St. 1 kl. Stanisławów
St. 2 kl. Jasieniów Polny St. 3 kl. Wygnanka St. 4 kl. Jamnica St. 3 kl. Staresioło
St. 4 kl. Jezierzany Piłatkowce St. 3 kl. Zaleszczyki St. 3 kl. Jaremcze St. 4 kl. Tarnowica Leśna
St. 3 kl. Kopyczyńce   St. 3 kl. Jezupol St. 3 kl. Tatarów
St. 4 kl. Korościatyn   St. 2 kl. Kałusz St. a. Tłumaczyk
St. 4 kl. Kozowa   St. 2 kl. Kołomyja