Wykaz stacji w granicach Polski z 1934 roku

   DOKP Warszawa
   DOKP Poznań
   DOKP Katowice
   DOKP Kraków
   DOKP Toruń
   DOKP Radom
   DOKP  Wilno
   DOKP Lwów
   DOKP Stanisławów