Składy pociągów pasażerskich na stacji Jelenia Góra w latach 2016-17 (do marca)
+
TLK 56171/65170  Warszawa - Jelenia Góra (Szklarska Por. G.)  "Sudety"
EIC 1651/6150  Warszawa Wsch. - Jelenia Góra "Śnieżka"
IC 16101/61102 Warszawa Wsch. - Jelenia Góra-Białystok "Asnyk"/"Orzeszkowa"
IC 16103/61100  Białystok - Jelenia Góra - Warszawa Wsch. "Orzeszkowa"/"Asnyk"
IC 3605/6304 Przemyśl - Jelenia Góra "Mehoffer"
EIP 1605/6104 Warszawa wsch. - Jelenia Góra
lub
KD) 69867-69842 Wrocław - Szklarska Por. G. - Wrocław  "Szrenica"

(PR) 76901 - 67900  Poznań - Szklarska Por. G. - Poznań " Kamieńczyk"
lub
(KD) 69263/69232 Jelcz Laskowice - Jelenia Góra - Wrocław
lub lub lub
(KD) 69283/69228, 69293/69226, 69295/69222 Wrocław - Jelenia Góra - Wrocław
lub lub
(KD) Wrocław - Szklarska Por. G. - Wrocław
(KD) Węgliniec, Gerlitz - Jelenia Góra - Gerlitz, Węgliniec
(PR) 76310/67301 Zielona Góra - Jelenia Góra - Zielona Góra