Lista map kolejowych mojego opracowania

Mapa linii kolejowych w rejonie DOKP Wroc³aw do 1945 roku
Mapa linii wg D29 na rok 1949
Mapa linii wg D29 na rok 1971
Mapa linii wg D29 na rok 1985
Daty budowy linii kolejowych
Elektryfikacja linii kolejowych.
Nieczynne linie kolejowe na 2017 r.