Lista map kolejowych mojego opracowania

Mapa kolejowa Województwa Dolnośląskiego (pdf)
Mapa kolejowa Województwa Dolnośląskiego z lat 1940-44 (png)
Mapa kolejowa Województwa Dolnośląskiego z lat 1940-44 (pdf)
Mapa linii wg D29 na rok 1949
Mapa linii wg D29 na rok 1970
Mapa linii wg D29 na rok 1985
Mapa linii wg D29 na rok 1993
Mapa linii wg D29 na rok 2013
Mapa do SRJ z 1939
Mapa do SRJ z lat 1940 -1945
Mapa do SRJ z 1948
Mapa do SRJ z 1964
Daty budowy linii kolejowych
Elektryfikacja linii kolejowych.
Nieczynne linie kolejowe na 2017 r.