Przynależność lokomotywowni do oddziałów w rejonie Dolnego Śląska

Przynależność lokomotywowni do oddziałów do 1945 roku

Przynależność lokomotywowni do oddziałów po 1945 roku

Lokomotywownie i loki w rejonie Dolnego Śląska w latach 1938 -1945.

Mapa stacji z lokomotywowniami w rejonie DOKP Wrocław

Wykaz stacji z lokomotywowniami w rejonie DOKP Wrocław

Wykaz lokomotywowni w granicach dawnej Polski w 1934 r.