D29 - 311    Linia  Wołów - Malczyce
Linia Malczyce - Wołów  miała  być uzupełnieniem  kolejek cukrowniczych Jawor - Malczyce i Strzegom - Malczyce. Budowę linii sfinansowano ze środków państwowych. Roboty rozpoczęto na przełomie 1913/1914 od najbardziej skomplikowanej budowli inżynieryjnej - trójprzęsłowego 182 metrowego mostu przez Odrę w Lubiążu. Wybuch wojny spowolnił budowę linii, stąd odcinek 11,8 km Wołów - Rataje oddano do użytku 1 maja 1916 roku, a 3,0 km odcinek Rataje - Lubiąż 15 grudnia tegoż roku. Kryzys powojenny nie pozwoliły na ukończenie linii, stąd brakujący 8,8 km odcinek Lubiąż - Malczyce oddano do użytku dopiero 1 maja 1923 roku. Przed wojną kursowały 3-4 pary pociągów lokalnych na dobę. 24 km trasę pociąg pokonywał w 50 minut. W 1945 roku most w Lubiążu został zniszczony, co przypieczętowało przerwanie linii, trwałe wyłączenie i częściową rozbiórkę torów na potrzebę odbudowy ważnej dla zaopatrzenia frontu linii Rawicz - Ścinawa-Legnica. Odbudowę odcinka Wołów-Lubiąż ukończono w 1950 r., a odcinek Lubiąż - Malczyce już nie odbudowano. W 1961 r. zawieszono przewozy. W 1963r. wydano zgodę na likwidację odcinka z Lubiąża do Malczyc. Ostatnie przejazdy towarowe  miały miejsce w 1968 r. Linię formalnie likwidowano od grudnia 1970 r. - do rozbiórki przygotowywały się dwie spółdzielnie ale żadna z nich robót nie dokończyła, a porzucone tory zostały rozkradzione.
Daty otwarcia linii lub odcinków: Wołów - Rataje 01.05.1916, Rataje - Lubiąż 15.12.1916, Lubiąż - Malczyce 01.05.1923
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Do 1961
Ruch towarowy: Do 1968, czynny odcinek Malczyce baza CPN
Zamknięcie lub likwidacja: Zlikwidowany odcinek Malczyce - Lubiąż -  28.12.1963, a pozostały odcinek po 1970 roku.
Dodatkowe informacje:
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Km. Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Wołów Wohlau 23,93 0,000 113 WW St 3 01.07.1876   1952 1982 2010  
Mojęcice Mondschütz 19,15 4,733 123   St/Poł 4 01.05.1916 L - 1970     1955    
Krzydlina Mała Klein Kreidel, Skrzydlin 14,74 9,181 146   St/Po 4 01.05.1916 L - 1970     1955    
Rataje Rathau 12,14 11,787 129   St/Po 4 01.05.1916 L - 1970     1946    
Lubiąż Leubus 8,80 15,300 103   St 4 15.12.1916 L - 1970     1947    
Rogów Legnicki Rogau , Rogów Lubiąski 6,23 18,400 99   Ład/Po   01.05.1923 L - 1970   1938      
Kawice Koitz, Kozy Maleszyckie 4,96 19,700 101   St/Po 4 01.05.1923 L - 1970     1948    
Malczyce baza CPN       125   Bsz   01.01.1950       1980   *1
Malczyce Maltsch, Maleszyce 0,00 24,700 116 ML St 1 19.10.1844     1990 2010  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
*1  bocznica bazy paliw.
 
Więcej o linii przeczytać można:
ŚK 7/2002 str. 24-25 "Wołów - Malczyce"\
Wołów  (Wohlau)
Stacja  3 klasy usytuowana na 0,000 (23,93) km linii Wołów - Malczyce, oraz 40,369 km linii Wrocław Gł. -  Szczecin  położona na wysokości 113 m npm. Stacja posiadała budynek dworca, magazyn, parowozownię, wieżę wodną, 2 perony z przejściem podziemnym, 2 nastawnie "Ww" i "Ww1",
budynki mieszkalne, gospodarcze, warsztatowe i wc. Była też rampa boczno-czołowa, waga wagonowa i plac ładunkowy z wagą wozową.
Układ torowy to: 2 (3) tory główne zasadnicze, 3 (2) główne dodatkowe i ok. 8-9 bocznych w tym ładunkowe.
Od stacji odchodziła bocznica do MEL.
 
Mojęcice  (Mondschütz)
Stacja  4 klasy usytuowana na 4,733 (19,15) km linii Wołów - Malczyce położona na wysokości 123 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, wc, 2 perony, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy.
 
Krzydlina Mała  (Klein Kreidel, Skrzydlin)
Stacja  4 klasy usytuowana na 9,181 (14,74) km linii Wołów - Malczyce położona na wysokości 146 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, wc, 1 peron i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy. Po 1945 zdegradowana do przystanku.
 
Rataje  (Rathau)
Stacja  4 klasy usytuowana na 11,787 (12,14) km linii Wołów - Malczyce położona na wysokości 129 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, wc, budynek mieszkalny pracowników, peron i drogę ładunkową.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy. Po 1945 roku zdegradowana do przystanku.
 
Lubiąż  (Leubus)
Stacja  4 klasy usytuowana na 15,300 (28,80) km linii Wołów - Malczyce położona na wysokości 103 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, 2 perony, parowozownię,  plac ładunkowy, rampę boczno-czołową,  wagę wagonową do 40t. i plac ładunkowy z wagą wozową. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, odstawczy i 2 ładunkowe.
 
Rogów Legnicki  (Rogau , Rogów Lubiąski)
Ładownia a późnie PO   usytuowany na 18,400 (6,23) km linii Wołów - Malczyce położony na wysokości 99 m npm. Był tam Tor główny zasadniczy, ładunkowy a później jeszcze budynek dworca.
 
Kawice  (Koitz, Kozy Maleszyckie)
Stacja  4  klasy usytuowana na 19,700 (4,96)  km linii Wołów - Malczyce położona na wysokości 101 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, wc i peron. Układ torowy to tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Malczyce baza CPN  (...)
Bocznica bazy CPN usytuowana na ...  km linii Wołów - Malczyce położona na wysokości 125 m npm.
Baza posiada nastawnię, grupę torów zdawczo-odbiorczych i grupę torów rozładunkowych.
 
Malczyce  (Maltsch, Maleszyce)
Stacja  1 klasy oddana do użytku 19.10.1844 roku.  Stacja usytuowana na 42,7 ( 317,61) km linii Wrocław – Gubinek, 36,28 km linii Wołów – Malczyce i początkowa dla linii Malczyce – Jawor i Malczyce – Marciszów. Położona na wysokości 116 m npm. Po wybudowaniu w 1902 roku  linii z Jawora do  Malczyc -  stała się stacją węzłową. Ze stacji wychodziły także bocznice do portu w Malczycach oraz do cukrowni. W 1984 roku zelektryfikowano linię Wrocław –Legnica. Po rozebraniu linii do Wołowa pozostał krótki odcinek do bazy paliw w Kawicach.
Na stacji jest budynek dworca, 3 perony, magazyn plac ładunkowy oraz rampa boczno-czołowa. Była także  dwu stanowiskowa  parowozownia z obrotnicą, wagonownia, dwie wieże wodne oraz nastawnia dysponująca i dwie wykonawcze. W latach 2009-10 stację wraz z linią do Wrocławia zmodernizowano. Wymieniono i poprzesuwano tory (niektóre zlikwidowano) oraz poszerzono perony.