D29 - ????     Linia  Wałbrzych Miasto - Wałbrzych Dolny Towarowy.
Linia ta była częścią linii Wrocławsko - Świdnicko - Świebodzickiej. Wałbrzych Dolny był stacją czołową ponieważ linia za Wałbrzychem Miasto rozwidlała się i jedna nitka toru kończyła się na stacji Wałbrzych. Dolny a druga biegła dalej aż pod szyb Wojciech w kopalni Victoria położonej na wysokości 462 m npm. Obecnie linia częściowo rozebrana.
 
Daty otwarcia linii lub odcinków: 01.03.1853
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy:
Ruch towarowy: Do ok 1960
Zamknięcie lub likwidacja: Linia rozebrana.
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1946 Po 1946 Otwarcia Zamk./Likw.
Wałbrzych Miasto Waldenburg–Altwasser, Borowiec Starzyny 69,90 0,00 413 WM St 1 01.03.1853   1973 2007 2015  
353,83
Kop.Chwalibóg i ład. kop.Wanda Seegen-Gotes u. Bismarck Schacht 70,84 0,94 412   bsz   ok.1853 L- ok 1974         *1
Wałbrzych Dolny Waldenburg - Alstadt 71,75 1,85 425 WD St 4 ok.1853 L - ok. 1945   1910      
Kop. Maria Hans Heinrich Schacht 71,90 2,00     bsz   ok.1853 L- ok 1974   1910     *2
Szyby Siostrzane Friedenshoffnung Grube 72,98 3,08 426   bsz   ok.1853 L- ok 1974         *3
Boczn. Glückhilf Industriebau 73,40 3,50     bsz   ok.1853 L- ok 1974         *4
Szyb Wojciech Wrangel Schacht 74,22 4,32 480   Ł   ok.1853 L- ok 1974   1938      
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
*1  Bocznica kopalni Chwalibóg.
*2 Bocznica kopalni Maria.
*3 Bocznica szybów Siostrzanych.
*4 Bocznica o nieznanym przeznaczeniu.
 
Wałbrzych Miasto (Altwasser, Waldenberg Altwasser, Borowieck Starzyny, Wałbrzych Stary Zdrój)
Stacja 1 klasy usytuowana na 69,806 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec położona na wysokości 413 m npm. Oddana do użytku 01.03.1853 roku. Stacja posiada budynek dworca kilkakrotnie przebudowywany, magazyn towarowy, ubikację, zabudowania gospodarcze, 3 nastawnie WM , WM1, prawdopodobnie WM2 przy części towarowej za fabryką porcelany, budynek mieszkalny dla pracowników, peron wyspowy, magazyn towarowy, rampa boczno-czołowa i plac ładunkowy, skrajnik i wagę wagonową w części towarowej, 6 torów głównych, 8 bocznych w grupie towarowej i 9 ładunkowych w części towarowej. W latach późniejszych wybudowano halę w której stacjonował pociąg sieciowy. Obecnie grupa towarowa zlikwidowana a po nastawni pozostał pusty budynek. Ze stacji odchodziła bocznica do Fabryki Porcelany.
Stacja obsługiwała bocznice do składu węgla i kop. Chwalibóg.

Boczn. szybu Chwalibóg i ład,kop. "Wanda"  (Bismarck Schacht)
Bocznica szlakowa zakładu przeróbki węgla kopalni Wanda usytuowana na 0,94 km linii Wałbrzych Miasto – Wałbrzych Towarowy. Wybudowana około 1853 roku. Po 1945 roku budynek przekształcony na magazyn Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego. Od tej bocznicy odchodził tor do bocznicy kop. Chwalibóg.
 
Wałbrzych Dolny   (Waldenburg Alstadt)
Stacja  usytuowana na 1,85 km linii Wałbrzych Miasto – Wałbrzych Towarowy położona na wysokości 425 m npm. Wybudowana  01.03.1853 roku.  Stacja posiadała budynek dworca z peronem, magazyn towarowy, parowozownię 2 stanowiskową z obrotnicą, nastawnię,  rampę boczno-czołową, 2 place ładunkowe, skład węgla, wagę wagonową, żuraw do nawadniania parowozów, stajnię i inne zabudowania gospodarcze. Na stacji było 10 torów oraz 1 tor prywatny. W okolicy stacji od toru szlakowego odchodziła w prawo bocznica elektrowni miejskiej. Po przebudowie linii stacja pełniła rolę stacji towarowej.

Bocznica kopalni Maria  (Hans Heinrich Schacht)  km 71,90
Bocznica usytuowana na 2,00 km linii Wałbrzych Miasto – Wałbrzych Towarowy.

Boczn. "Szybów Siostrzanych"   (Schmester Scht.)
Bocznica szlakowa Szybów Siostrzanych usytuowana na 3,08 linii Wałbrzych Miasto – Wałbrzych Towarowy.  Wybudowana około 1853 roku. Zlikwidowana około 1931 roku.

Kopalnia "Wojciech " (Wrangel Schacht)
Bocznica kop Viktoria (szyb Wojciech) usytuowana na 4,32 km Wałbrzych Miasto – Wałbrzych Towarowy położona na wysokości 480 m npm.
Wybudowana 01.03.1853 roku. Tam pociągi jadące z Wrocławia do Wałbrzycha Fabrycznego zmieniały kierunek jazdy zmieniając czoło pociągu. Obecnie duży kompleks bocznic koksowni Viktoria.