D29    Linia  Środa Śląska - Środa Śląska Rynek
Ponieważ linia Kolei Dolnośląsko-Marchijskiej z Wrocławia przez Legnicę do Frankfurtu omijała miasto miasto Środa Śląska postarała się o koncesję na budowę i użytkowanie linii kolejowej dł. 4 km. zaczynającej się na stacji Kolei Dolnośląsko-Marchijskiej i biegnącej do centrum miasta. Prace budowlane, prowadzone przez wrocławską firmę Smoschewer & Co., specjalizującą się m. in. w kolejkach polowych. Prace trwały 4 lata. Linię otwarto 25.07.1926 r. Spółka Kolejka Średzka posiadała  trzy 4–osiowe wagony motorowe firmy DWK do obsługi ruchu pasażerskiego, a ponadto 1 wagon osobowy, 1 bagażowy, 2 towarowe i parowóz. Zaplecze techniczne wraz z 3 stanowiskową parowozownią kolejka miała na stacji Środa Śląska Miejska. Kolejka obsługiwała do 16 por pociągów na dobę. Przewozy pasażerskie zawieszono w 1966 r. a 22.08.1968 r. wydano decyzję o rozbiórce linii.
 Linia do roku 1950 miała nr. 221 później w latach 1960 - 80 miała nr.293.  Do maja 1945 roku linia znajdowała się w tabeli 154s,  a po przejęciu przez PKP  w tabeli 269 a później 256 do SRJ.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 25.07.1926
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Do 1966
Ruch towarowy: Do 1966
Zamknięcie lub likwidacja: Rozebrana w 1968 roku
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilo-metraż Wys Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Otwarcia Zamk./Likw.
Środa Śląska Neumarkt 0,000 110 ŚŚ St/Podg,Poł 3 25.07.1926   1954 1997 2009 *1
Środa Śląska Zameczek Neumarkt  Feldschlößchen 2,600 113   Po   25.07.1926 L- 1945          
Środa Śląska Miejska Neumarkt  Stadtbahnhof 3,409 115   St   25.07.1926 L - 1968          
Środa Śląska Rynek Neumarkt  Ring 4,150 115   Po   25.07.1926 L - 1945          
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
*1   Mapa niemiecka z 1942 roku przedstawiająca przebieg linii.
Więcej o linii nożna przeczytać tutaj:
M. Jerczyński, S. Federowicz, "Środa Śląska — Środa Śl. Miejska", [w:] Świat Kolei 7/2001, str. 26–27.
Środa Śląska  (Neumarkt)
Stacja 3 kl. usytuowana na 33,839 km. linii Wrocław - Gubinek i początkowa dla linii Środa Śląska - Środa Śląska Rynek położona na wysokości 110 m npm. Jest tam budynek stacji, wc, budynki służbowe, 2 perony, 2 place ładunkowe, był tam magazyn towarowy, wieża wodna z żurawiem wodnym, waga wagonowa, rampa boczno-czołowa i 3 nastawnie ŚŚ, ŚŚ1 i ŚŚ2.
Układ torowy to: 2 tory Główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 5 bocznych w tym ładunkowe. W latach 2009 -10 stację zmodernizowano. Wybudowano nowe perony i zlikwidowano część torów i nastawnie. Stację zdegradowano do Podg, poł. Stacja sterowana jest z CLS.  Kolejka średzka obok budynku stacji posiadała własny magazyn, peron i mijankę. Jej obiekty zlikwidowano w 1968 roku.
 
Środa Śląska Zameczek  (Neumarkt  Feldschlößchen)
Przystanek usytuowany na 2,600 km linii Środa Śląska - Środa Śląska Rynek położony na wysokości 113 m npm.
 
Środa Śląska Miejska  (Neumarkt  Stadtbahnhof)
Stacja kolejowa usytuowana na 3,409 linii Środa Śląska - Środa Śląska Rynek położona na wysokości 115 m npm. Na stacji było zaplecze techniczne Kolejki Średzkiej.
Był tam budynek dworca, i 3 stanowiskowa lokomotywownia.
 
Środa Śląska Rynek  (Neumarkt  Ring)
Przystanek końcowy linii usytuowany na 4,150 km linii Środa Śląska - Środa Śląska Rynek położony na wysokości 115 m npm.