D29    Linia  Ścinawka Średnia - Tłumaczów
Linia jednotorowa, lokalna, powstała z założeniem eksportu węgla z noworudzkich kopalni do Czech. Trasa otwarta 5.04.1889 r. Linia w większej części znajduje się po czeskiej stronie granicy, administrowana najpierw przez koleje austriackie, po I wojnie przez koleje czechosłowackie, a po 1938 roku przez koleje Rzeszy. Po 1938 r. linią tą kursowały pociągi z Kłodzka do Trutnova. Ruchu pociągów pasażerskich nie przywrócono po 1945 r., a co więcej, w związku z zakusami armii czechosłowackiej na zajęcie Ścinawki Średniej i groźbami wjazdu pociągu pancernego na Ziemię Kłodzką Wojsko Polskie rozebrało w marcu 1946 roku odcinek torów przy samej granicy. Wkrótce brak uzupełniono i do początku lat 50. trasę wykorzystywano dla tranzytu pociągów z wałbrzyskim węglem wysyłanym na południe Europy z uwagi na nieprzejezdną linię do Kłodzka - wysadzony wiadukt w Zatorzu. Linia czynna w ruchu pasażerskim (Ścinawka - Tłumaczów) do 1968 roku, w tym roku również zawieszono ruch towarowy. Decyzja o likwidacji linii zapadła w 1969 r. i rozebrano 2 km odcinek od granicy do Tłumaczowa. Pozostałe tory rozebrano w 1990 roku, pozostawiając krótki odcinek ze Ścinawki Średniej do Ścinawki Górnej . Linia odbudowana częściowo w latach 2009-2010 na potrzeby  kamieniołomu w Tłumaczowie. Bocznicę do Tłumaczowa otwarto ponownie 28.07. 2010 r. W ramach PKP linia miała nr. D29-272.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 05.04.1889.  Ponowna odbudowa linii Ścinawka Średnia - Tłumaczów 28.07.2010 roku.
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Do 1968
Ruch towarowy: Ścinawka Śr. – Otovice do 30.08.1949 roku. Na odcinku do Tłumaczowa do 1968 roku
Zamknięcie lub likwidacja: Likwidacja: Rozporządzeniem z 28.08.1969 roku zlikwidowano odcinek od granicy do 5,8 km,  pozostały odcinek przekwalifikowano jako bocznicę. Zlikwidowana w 1990 roku.
Dodatkowe informacje:    Od września 2010 ponownie odbudowana i uruchomiona do kopalni merafilu w Tłumaczowie
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Ścinawka Średnia Mittelsteine, Ścinawa Średnia 0,00 0,000 354 ŚŚ St 2 15.10.1879   1920 1964 2007  
Ścinawka Górna   1,75 1,75 347   Bsz   ok. 1951       1956   *1
Bocznica  nr. 306 Obersteine 5,3 5,3 346   Bsz   08.05.1913     1930   2013 *2
Tłumaczów Dolny Nieder Tuntschendorf 5,4 5,4 344   Po    04.07.1944 L - 05. 1945          
Tłumaczów Tuntschendorf, Tuczyn Dolny 7,56 7,557 359   Po   15.10.1911 L – 08.1969          
16,70
Granica Państwa 7,63  
Otovice Zastawka Ottendorf Kirche 14,27 -- 362   Po     L-          
Otovice Ottendorf 13,54   362   St/Po 4              
Broumov Ottendorf Kirche 10,01 -- 380   St 2           2005  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.

*1  punkt zdawczo-odbiorczy kamieniołomu w Tłumaczowie ( ponownie uruchomiona w sierpniu 2010 roku)
*2 bocznica kamieniołomu ( ponownie uruchomiona w sierpniu 2010 roku)

Więcej o linii można przeczytać:
ŚK7/2009 str.18-25 "Kolej Ścinawka Średnia - Tłumaczów"
Ścinawka Średnia (Mittelsteine, Ścinawa Średnia)
Stacja 2 klasy usytuowana na 14,067 (381,71) km linii Kłodzko Gł. - Wałbrzych Gł., 5,101 (45,48) km linii Srebrna Góra - Radków i
początkowa linii do stacji Otovice Zastawka położona na wysokości 352 m npm.
Stacja miała budynek dworca, magazyn, wc, budynki gospodarcze i techniczne, 2 place ładunkowe, suwnicę towarową, wagę wozową i wagonową, skrajnik, rampę boczno-czołową i 2 nastawnie "ŚŚ" i "ŚŚ1". Ponadto była dwustanowiskowa parowozownia z obrotnicą i wieża wodna. Stacja miała 4 perony. Pierwszy obsługiwał linię do Tłumaczowa i Otovic, drugi wyspowy linię Wałbrzych - Kłodzko. Pozostałe dwa były na terenie Małego Dworca  do obsługi linii Dzierżoniów - Radków. Mały Dworzec miał własny budynek dworca , wc, plac ładunkowy i wagę wagonową.
Układ torowy to: Po stronie linii Wałbrzych - Kłodzko 3 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 13 bocznych w tym ładunkowe.
Po stronie linii Sowiogórskiej - 2 główne zasadnicze i 5 bocznych w tym ładunkowy. Od stacji odchodziły bocznice do: cegielni, tartaku i elektrowni. Ponieważ stacja była stacją graniczną były oddzielne pomieszczenia dla urzędników pruskich i austriackich. Magazyn podzielony był na 2 części dla celników pruskich i osobne skrzydło dla celników austriackich. Parowozownia była do obsługi linii do Tłumaczowa i Brounova. Linia ta była administrowana i obsługiwana przez koleje austriackie a później czeskie.
 
Ścinawka Górna (...)
Bocznica żwirowni wybudowana około 1951 roku, usytuowana na 1,8 km linii Ścinawka Średnia - Tłumaczów położona na wysokości 347 m npm.
Był tam tor szlakowy i 2 tory boczne. Po odbudowie linii w 2010 roku pełni rolę punktu zestawiania składów  z ładowni w Tłumaczowie.
 
Bocznica nr. 306 (Obersteine)
Bocznica (ładownia kruszywa) w Tłumaczowie usytuowana na 5,3 km linii Ścinawka Średnia - Tłumaczów położona na wysokości 346 m npm.
Był tam tor szlakowy, 2 tory boczne, garaż loka i kruszarka kamienia. Po odbudowie linii w 2010 roku powstały tam 3 tory ładowni oraz pozostał dawny garaż loka.
 
Tłumaczów Dolny  (Nieder Tuntschendorf)
Przystanek usytuowany na 5,4 kim linii Ścinawka Średnia - Tłumaczów położona na wysokości 344 m npm.
Powstał przy kamieniołomie w lipcu 1944 roku i istniał do maja 1945 - (RJ 1944/45).
 
Tłumaczów  (Tuntschendorf, Tuczyn Dolny)
Przystanek ostatni po pruskiej (polskiej) stronie usytuowany na 7,557 kim linii Ścinawka Średnia - Tłumaczów położona na wysokości 359 m npm.
Był tam budynek dworca , peron i prawdopodobnie 2 tory.
 
Otovice  (Ottendorf Kirche)
Przystanek usytuowany po czeskiej stronie na 14,27 km linii Btonuov - Tłumaczów położony na wysokości 362 m npm. Kilometraż liczony od stacji Brounov.