D29 - 391    Linia Ociąż - Kucharki
Na przełomie 1910-11 roku właściciele okolicznych majątków postanowili wybudować kolejkę na trasie Ociąż - Kucharki w celu transportu towarów z ich majątków. Spółkę zarejestrowano w styczniu 1911 roku. Bezpośrednim wykonawcą budowy była forma Orestein & Koppel - Artur Koppel AG z Berlina. W skład spółki weszło 11 osób. Linię o dł. 12,578 km wyprowadzono ze wschodniej części stacji Ociąż.  Na linii znajdowały się 3 stacje z torami bocznymi (Kurów, Kotowiecko i Kucharki). W następnych latach wybudowano bocznicę o dł. 0,5 km do Dworu i nazwano Kotowiecko Dwór oraz bocznicę do majątku Głuski o dł. 3 km. Linię obsługiwały parowozy kolei państwowe. Do przewozów pasażerskich kolej dysponowała 2 motorowymi wagonami akumulatorowymi, jednym wagonem doczepnym i 1 lokomotywą elektryczną.
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Ociąż - Kucharki 01.09.1911 roku.
- Kotowiecko - Głóski 09.07.1913 roku
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: tak ???
Ruch osobowy:  od 01.04.1914 - do 05.1975 roku.
Ruch towarowy: od 01.09.1911 - do 1987 roku.
Zamknięcie lub likwidacja:
- odcinek Kotowiecko - Głóski rozebrany przed 1936 rokiem
- odcinek Ociąż - Kucharki rozebrany w 1989 roku.
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Ociąż Ottenland 0,000 0,000 137 Oc st/po   14.02.1896            
Kurów Kurow, Kürau 4,845 4,845 130   poł   20.11.1911 1985/1989   1924      
Kotowiecko Lekow, Kotowiecko, Katen 8,626 8,626 135   st   20.11.1911 1985-1989   1924     1
Kucharki Moltkesruhzm, 11,687 11,687 127   poł   20.11.1911 1985-1989   1924 1928    
Bocznica Kotowiecko - Głóski
Kotowiecko Lekow, Kotowiecko, Katen 0,000 0,000 135   st   20.11.1911 1985/1989   1924      
Kotowiecko   0,8 0,8     b.               2
Żakowice Sakowice ~1,5       m               3
Głóski Gluski, Schönhof 3,000 3,000 131   poł   09.04.1913 ok. 1936   1913      
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
*1 Od stacji odchodziła bocznica o dł. 0,5 km do dworu.
*2 na 0,8 km bocznicy było żeberko do odstawiania wagonów.
*3 w Żakowicach była mijanka.
 
Więcej o historii linii można przeczytać   tutaj:
ŚK nr.5/2007 str.29 "Ociąż - Kucharki"
ŚK nr.1/2008 str.22 "Kolejka Ociąż - Kotowiecko"
ŚK nr.2/2008 str.24 "Tabor elektryczny kolejko Ociąż - Kotowiecko"
 
Ociąż  (Ottenland)
Stacja kolejowa usytuowana na 123,785 km linii Łódź Kaliska - Forst oraz początkowa linii Ociąż - Kucharki położona na wys. 137m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, 2 nastawnie "Oc", "Oc1", 3 perony, plac ładunkowy.
 Obecnie budynki i toru dodatkowe rozebrano a stację zdegradowano do przystanku.
 
Kurów  ( Kurow, Kürau)
Przystanek z ładownią usytuowany na 4,845 km linii Ociąż - Kucharki położony na wys. 130m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, 1 peron, plac ładunkowy, rampę i skrajnik.
Układ torowy to tor główny zasadniczy i 2 boczne w tym ładunkowy.
 
Kotowiecko  (Lekow, Kotowiecko, Katen)
Stacja kolejowa usytuowana na 8,626 km linii  Ociąż - Kucharki położona na wys. 135m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z nastawnią, 1 peron, plac ładunkowy, skrajnik i 2 rampy oraz szopę na wagony motorowe.
Układ torowy to tor główny zasadniczy, boczny ładunkowy i tor do szopy.
Od stacji odchodziła bocznica o dł. 500 m do Dworu oraz zelektryfikowana  bocznica do Głósek.
 
Kucharki  (Moltkesruhzm)
Przystanek z ładownią usytuowany na 11,687 km linii Ociąż - Kucharki położony na wys. 127m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, 1 peron, plac ładunkowy, rampę i skrajnik.
Układ torowy to tor główny zasadniczy i 1 boczny ładunkowy. W 1928 roku stację przebudowano dodając jeden tor wraz z rampą dla kolejki wąskotorowej.
 
Żakowice
Miała tam być mijanka???.
Głóski   (Gluski, Schönhof)
 
Przystanek z ładownią usytuowany na 3,0 km linii Kotowiecko - Głóski położony na wys. 131m npm.
Stacja posiadała 1 peron, plac ładunkowy.
Układ torowy to tor główny zasadniczy i 1 boczny.