D29 - 387     Linia  Wschowa - Lipinka Głogowska
Jednotorowa linia znaczenia lokalnego wybudowana przez koleje pruskie.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 01.10.1913 roku.
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Do 1990 roku.
Ruch towarowy: Do 1991 roku.
Zamknięcie lub likwidacja: Linia rozebrana w 2012 roku.
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do
1946
Po
1946
Otwarcia Zamk./Likw.
Wschowa Fraustadt 37,50 0,000 90 Ws St 2 30.12.1857       1990 2010  
Łysiny Lisse 29,49 8,015 98   St/Poł 4 01.10.1913 1990/2012     1956    
Wygnańczyce Weigmannsdorf 26,98 10,528 90 Wg St/Poł 4 01.10.1913 1990/2012     1954    
Stare Strącze Alt Strunz, Deutscheck, Zalesie k/Sławy 23,36 14,157 71   St/Po 4 01.10.1913 1990/2012     1948    
Lipinka Głogowska Linderei, Lipawa, Lipinka 18,91 18,600 81 LG St 4 01.10.1913 1995/2012     1965    
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
Wschowa  (Fraustadt)
Stacja węzłowa 2 klasy usytuowana na 254,751  km linii  Łódź Kaliska  - Forst oraz 00,000 km linii Wschowa - Lipinka Głogowska połażona na wysokości 90 m npm. Po zamknięciu linii do Lipinki Głog. w roku 1991 utraciła status stacji węzłowej.
W okresie międzywojennym stacja graniczna po stronie niemieckiej. Od stacji odchodziła bocznica do cukrowni.
Stacja miała budynek dworca z nastawnią Wh, 2 nastawnie Wh1 i Wh2, magazyn towarowy, lokomotywownię, rampę, 2 perony z 3 krawędziami.
Na stacji są semafory kształtowe. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 3 główne dodatkowe, 4 boczne w tym ładunkowe.
 
Łysiny   (Lisse)
Stacja 4 klasy usytuowana na 8,015 km linii Wschowa - Lipinka Głogowska położona na wysokości 98 m npm.
Po 1945 roku przystanek z ładownią. Był tam budynek dworca, wc, peron, rampa boczno-czołowa i droga ładunkowa.
Układ torowy to: tor główny i ładunkowy. Zamknięty w 1990 roku.
 
Wygnańczyce  (Weigmannsdorf)
Stacja 4 klasy usytuowana na 10,528 km linii Wschowa - Lipinka Głogowska położona na wysokości 90 m npm.
Po 1960 roku przystanek z ładownią. Był tam budynek dworca z magazynem i nastawnią Wg, wc, 2 perony, rampa boczno-czołowa, semafory kształtowe i droga ładunkowa.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy. Zamknięta w 1990 roku.
 
Stare Strącze   (Alt Strunz, Deutscheck, Zalesie k/Sławy )
Stacja 4 klasy usytuowana na 14,157 km linii Wschowa - Lipinka Głogowska położona na wysokości 71 m npm.
W latach 1960-80  zdegradowana do  przystaneku z ładownią. Był tam budynek dworca z magazynem i nastawnia, wc, peron, rampa boczno-czołowa i droga ładunkowa. Na stacji były semafory kształtowe.
Układ torowy to: tor główny i ładunkowy. Zamknięta w 1990 roku.
Lipinka Głogowska  (Linderei, Lipawa, Lipinka )
  • Stacja węzłowa 4 klasy usytuowana na 23,589  km linii  Grodziec Mały  - Kolsko oraz 18,600 km linii Wschowa - Lipinka Głogowska połażona na wysokości 81 m npm.
  • Na stacji był budynek dworca z magazynem i nastawnią LG, nastawnia wykonawcza LG1 (w kolejnych latach zlikwidowana), 3 perony, rampa boczno-czołowa, droga ładunkowa, waga kolejowa i skrajnik. Na stacji były semafory kształtowe.
  • Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, i ładunkowy. Stacja zamknięta w 2005 roku.