D29 - 383    Ostrzeszów - Namysłaki
Linia jednotorowa znaczenia lokalnego o dł. 28,7 km wybudowana przez "Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung" ( Królewski Pruski Zarząd Kolei).  Jedną z przesłanek budowy linii było usprawnienie wywozu odkrytych w glebach bagiennych okolic Grabowa, dużych zasobów rudy darniowej i fosforanu żelaza, wykorzystywanego jako niebieski pigment w produkcji farb.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 1.10.1910 roku.
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: do 1988 roku.
Ruch towarowy: do 1999 roku.
Zamknięcie lub likwidacja: Zamknięta w 1999 roku.
-  dcinek Godziętowy - Bukownica Wlkp. - nieprzejezdny.
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Ostrzeszów Schildberg, Ostrzeszów, Schildberg 0,00 0,000 206 Ow St 3 10.12.1875       1998    
Ostra Góra     4,00     Pe   1970 1980         1
Godziętowy Godziętów, Godziętowy, Glückshof 9,86 9,843 168   St/Poł 4 1.10.1910 1999     1948    
Bukownica Wlkp. Bukownica, Bukownica Wlkp., Buchenitz 15,71 15,693 158   St/Poł 4 1.10.1910 1999     1948    
Grabów n/Prosną Grabów, Grabów Wlkp., Grabow, Altwerder 21,12 21,111 132   St 4 1.10.1910 1999     1945    
Kaliszkowice Kaliskowice, Kaltenborn 25,40 25,39 132   Ł     L po 1945         2
Namysłaki Namysłaki, Deutschhof 28,73 28,746 131   St/ Poł 4 1.10.1910 1999     1958    
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
*1 Był tam posterunek odstępowy lub blokowy.
*2  Była tam ładownia zlikwidowana po 1945 roku.
 
Ostrzeszów  (Schildberg)
Stacja 3 kl. usytuowana na 58,109 km linii Kluczbork - Poznań Gł.  oraz początkowa dla linii Ostrzeszów - Namysłaki położona na wysokości 206 m npm.
Jest tam budynek dworca, magazyn wieża wodna, 2 nastawnie Or i Or1, lokomotywownia 1-na stan., peron wyspowy i jeden 1 krawędziowy dla linii do Namysłaków, rampa boczno-czołowa i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze,  2 główne dodatkowe, 7 odstawczych i 3 ładunkowe.
 
Ostra Góra   (...)
Posterunek odstępowy usytuowany na 53,172 km linii Kluczbork - Poznań Gł i 4,00 km linii Ostrzeszów - Namysłaki.
Wybudowany około 1970 roku a zlikwidowany około 1980.
 
Godziętowy   (Godziętów, Godziętowy, Glückshof)
Stacja 4 klasy ( po 1945 roku przystanek z ładownią) usytuowana na 9,843 km linii Ostrzeszów - Namysłaki położona na wysokości 168 m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, rampa boczno-czołowa, peron i droga ładunkowa.
Układ torowy to tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Bukownica Wlkp.   (Bukownica, Bukownica Wlkp., Buchenitz)
Stacja 4 klasy ( po 1945 roku przystanek z ładownią) usytuowana na 15,693 km linii Ostrzeszów - Namysłaki położona na wysokości 156 m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, rampa boczno-czołowa, peron, waga kolejowa  i droga ładunkowa.
Układ torowy to tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Grabów nad Prosną   (Grabów, Grabów Wlkp., Grabow, Altwerder)
Stacja 4 klasy  usytuowana na 21,111 km linii Ostrzeszów - Namysłaki położona na wysokości 132 m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, rampa boczno-czołowa, 2 perony, wieża wodna, waga kolejowa  i droga ładunkowa. Była też lokomotywownia czynna do ok.1935 roku. Była tam sygnalizacja kształtowa. Podczas budowy obwodnicy Grabowa tory zaasfaltowano oraz zakończono kozłami oporowymi. Jest tam też rampa boczna prawdopodobnie wybudowana w latach powojennych.
Układ torowy to tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i 2 ładunkowe.
 
Kaliszkowice   (Kaliskowice, Kaltenborn)
Ładownia  usytuowana na 25,39 km linii Ostrzeszów - Namysłaki. Zlikwidowana po 1945 roku.
 
Namysłaki   (Namysłaki, Deutschhof)
Stacja 4 klasy ( po 1945 roku przystanek z ładownią) usytuowana na 28,746 km linii Ostrzeszów - Namysłaki położona na wysokości 131 m npm.
Był tam budynek dworca z nastawnią, wc, magazyn,  rampa boczno-czołowa, peron, waga kolejowa i droga ładunkowa.
Układ torowy to tor główny zasadniczy, obiegowy i ładunkowy.