D29 - 382    Linia Koźmin Wlkp. - Piaski Wlkp.
Linia jednotorowa znaczenia lokalnego o dł. 29,4 km wybudowana przez "Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung" ( Królewski Pruski Zarząd Kolei).
Daty otwarcia linii lub odcinków: 2.11.1909 roku.
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy:  do 26.05.1990 roku
Ruch towarowy:  do 1.01.1991 roku
Zamknięcie lub likwidacja: Likwidacja w latach 1997-98.
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Koźmin Wlkp. Koźmin Wlkp., Koźmin, Koschmin, Horleburg, Koźmin 29,33 0,000 130 Ko St 3 30.06.1875       1992 2017  
Wrotków Wrotków, Wrotkow, Rottkau 24,57 4,812 134   St/Poł 4 2.11.1909 1990/1998     1958    
Borzęciczki Radenz, Borzęciczki, Radenz 21,23 8,152 134   St 4 2.11.1909 1990/1998     1958    
Bułaków     11,147 130   Po   1948 1990/1998     1968    
Pogorzela Pogorzela, Brandenstein 13,37 16,016 131   St 4 2.11.1909 1990/1998     1958    
Szelejewo Szelejewo, Schlewen 8,64 20,750 128   St/poł 4 2.11.1909 1990/1998     1958    
Lipie Wlkp. Lipie (Kreis Gostyn), Lip, Lippfelde 5,20 24,183 125   St/Po 4 2.11.1909 1990/1998     1948    
Piaski Wlkp. Sandberg, Piaski, Sandberg 0,00 29,383 97 Pa St/poł 4 1.10.1888       1968    
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
Kożmin Wlkp.   (Koźmin Wlkp, Koźmin, Koschmin, Horleburg, Koźmin)
Stacja węzłowa 3 kl.  usytuowana na 78,617 km linii Oleśnica - Chojnice  oraz  początkowa dla linii Koźmin Wlkp. - Piaski Wlkp.  położona na wysokości 130 m npm.
Jest tam budynek dworca z magazynem i nastawnią Ko, 2 nastawnie Ko1 i Ko2, wc, wieża wodna, parowozownia - zlikwidowana, 3 perony, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy z rampą boczną oraz waga kolejowa.
Układ torowy to: 2(1) tory główne zasadnicze, 2(3) główne dodatkowe, 1 odstawczy-obecnie zlikwidowany,2 ładunkowe. Od stacji odchodziły bocznica do wytwórni pasz i do zakładów nasycania podkładów kolejowych.
 
Wrotków   (Wrotków, Wrotkow, Rottkau)
Stacja 4 klasy usytuowana na 4,812 km linii Koźmin Wlkp. - Piaski Wlkp.  położona na wysokości 134 m npm.
 
Borzęciczki   (Radenz, Borzęciczki, Radenz)
Stacja 4 klasy usytuowana na 8,152 km linii Koźmin Wlkp. - Piaski Wlkp.  położona na wysokości 134 m npm.
 
Bułaków   (...)
Stacja 4 klasy usytuowana na 11,147 km linii Koźmin Wlkp. - Piaski Wlkp.  położona na wysokości 130 m npm.
 
Pogorzela  (Pogorzela, Brandenstein)
Stacja 4 klasy usytuowana na 16,016 km linii Koźmin Wlkp. - Piaski Wlkp.  położona na wysokości 131 m npm.
 
Szelejewo   (Szelejewo, Schlewen)
Stacja 4 klasy usytuowana na 20,750 km linii Koźmin Wlkp. - Piaski Wlkp.  położona na wysokości 128 m npm.
 
Lipie Wlkp.   (Lipie (Kreis Gostyn), Lip, Lippfelde)
Stacja 4 klasy usytuowana na 24,183 km linii Koźmin Wlkp. - Piaski Wlkp.  położona na wysokości 125 m npm.
 
Piaski Wlkp.   (Sandberg, Piaski, Sandberg)
Stacja węzłowa 4 kl.  usytuowana na 31,981 km linii Jarocin - Kąkolewo  oraz  29,383 km linii  Koźmin Wlkp. - Piaski Wlkp.  położona na wysokości 97 m npm.