D29 - 380   Linia Jankowa Żagańska - Sanice
Obecna inia składa się z dwóch przedwojennych linii.
Linia 1 -  Jankowa Żagańska - Przewóz zbudowana przez prywatną Kolej Łużycką. Do użytku oddana 01.10.1895 roku. Linię następnie przedłużono do miejscowości Przysieka gdzie wybudowano stację przeładunkową węgla brunatnego z pobliskiej kopalni. Około 1935 roku po wybudowaniu w Potoku składów amunicji rejon stał się zamkniętą strefą wojskową, przez co przystanek przeniesiono na jego teren, a ładownię węgla zlikwidowano.
Linia 2 - Przewóz - Granica Państwa (przed 1945 rokiem aż do Horki) zbudowana przez prywatną Kolejkę Horka - Rothenburg - Priebus. Oddana do użytku 17.05.1908 roku. W 2019 roku linia zmodernizowana na odcinku Jankowa Żag. - Potok z funduszu MON.
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Jankowa Żag. - Przewóz 01.10.1895,
- Przewóz - Przysieka 01.10.18913,
- Lodenau - Horka 15.12.1907,
- Sanice - Lodenau 30.12.1907,
- Przewóz - Sanice 17.05.1908
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: brak
Ruch osobowy: Jankowa Zag.-Wymiarki do 1984,Wymiarki - Sanice do 1983, Sanice - Przewóz do 1984 roku.
Ruch towarowy: Przewóz - Sanice do 2004 roku i od 2020
Zamknięcie lub likwidacja: Odcinek Sanice - Lodenau po 1945 roku rozebrany. Odcinek Potok - Przysieka zlikwidowany w 1935 roku.
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
  Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Jankowa Żagańska Hansdorf, Łukowice 0,00 0,00 136 JZ St 2 01.09.1846   1942 1950 2009  
Mirostowice Dln. Apexim     1,090     Bsz   2008         2019 *1
Mirostowice Dln. MZC I     1,690     Bsz   1895 L 2016   1943     *2
Mirostowice Dln. Nieder Ullersdorf,  Ołdrzychowice 2,02 2,019 141   St/Poł   01.10.1895 L ok 2005   1943      
Mirostowice Dln. MZC II     2,280     Bsz   1895 L 2016   1943     *2
Stawnik Teichdorf,  Stawsk 4,34 4,340 143   St/Poł   01.10.1895 L po 1948          
Mirostowice Grn. I     5,270     Bsz   1895 L ok 1964         *3
Mirostowice Grn. Ober Ullersdorf, Ołdżychowice G. 5,62 5,625 151   St/Poł   01.10.1895 L ok.2005          
Mirostowice Grn. II     5,780     Bsz   1895 L ok 1964         *3
Bszl Lutynka     8,380     Ł   1895 L ok 1950         *4
Witoszyn Grn. Ober Hartmannsdorf 10,25 10,290 158   Po   01.10.1895 L.ok.1948          
Wymiarki Wiesau, Łuków Żag. 13,27 13,279 144   St/Po   01.10.1895 Z ok.2004     1946    
Straszów Gross-Selten, Żelatów 17,70 17,717 141   Poł   01.10.1895 Z ok.1985   1943      
Przewóz Priebus 22,92 22,922 140   St   01.10.1895 Z ok 1984     1948 2019  
26,03
Przewóz Południowy Priebus Süd 25,76 23,170 140   Poł/Ł   17.05.1908 L ok. 1942         *6
Przewóz  bsz - tartaku   25,64 23,250     Bsz     L 1940         *7
Bsz Bucze   24,26 24,740     Bsz   1916 L 1945         *8
Bucze Żagańskie Buchwalde, Bukojna 23,08 25,940 143   Poł   17.05.1908 L 1954   1943      
Bsz Lipna   20,35 28,650     Bsz     L 1945         *9
Lipa Łużycka Selingersruh, Załomiec 19,85 29,163 143   Poł/Ł   17.05.1908 Z 1986   1943      
Sanice Bsz   17,65 31,363     Bsz   1925 L 1945        

*10

Sanice Sänitz 17,24 31,771 138   Poł   30.12.1907 Z 1985   1943      
Granica Państwa 32,93
Steinbach Kr. Nieksy   14,90 34,11 150   Po   1947 L 1958          
Lodenau Łodniowa 12,65 36,36 154   Poł   15.12.1907 L 1958   1943 1948    
Rothenburg Czernin n/Nisą 7,47 41,56 163   St   15.12.1907 1958   1943      
Nieder Neundorf   5,74 43,29 165   Poł   15.12.1907 L 1958   1943      
Biehain   1,98 47,05 165   Po   15.12.1907 L 1958   1943      
Horka Nord   0,00 49,03 163   St   15.12.1907 L 1958   1943      
 
Przewóz Priebus 0,00 0,000 140   St   01.10.1895 Z ok 1984     1948 2019  
Potok Lubuski Pattag 2,98   139   Po   01.10.1913 L 1935          
Potok Lubuski  (B.713) Jamnitz-Pattag 4,20   147   Bsz   Ok. 1935       1950   *5
Przysieka  Lichtenberg 6,85   133   Poł   01.10.1913 L 1935          
Ład. kop. Alice  Lichtenberg 7,0       Ł   01.10.1913 L 1935          
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
*1 Obecnie bocznica bazy paliw firmy Apexim, dawniej baza paliw Luftwaffe a następnie lotnictwa ZSRR.
*2 bocznice Zakładów Ceramicznych.
*3 bocznice KWB Henryk
*4 bocznica kopalni piasku szklarskiego Lutynka.
*5 Wojskowa baza materiałowa
*6 końcowy przystanek linii Horka - Przewóz.
*7 bocznica Tartaku.
*8 bocznica papierni Bucze.
*9 bocznica do młyna Lipna
*10 bocznica fabryki preszpanu w Sanicach.
 
Jankowa Żagańska   (Hansdorf, Łukowice)
Stacja węzłowa 2 kl. usytuowana na 93,952 km linii Miłkowice - Jasień oraz początkowa linii Jankowa Żagańska - Żagań i Jankowa Żagańska - Sanice położona na wysokości 136 m npm. Na stacje jest budynek dworca, wc, budynek gospodarczy oraz poczta usytuowane między peronami. Rampa boczno-czołowa,  magazyn towarowy, nastawnia JZ, JZ1, 5 peronów, 2  place ładunkowe, wagę wagonową, skrajnik i dźwig  towarowy. Od stacji odchodziła bocznica do cegielni. Układ torowy to: 4 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy , 2 odstawcze i 2 ładunkowe.
 
Mirostowice Dolne  Apexim
Bocznica szlakowa bazy paliw usytuowana na 1,090 km linii wybudowana w 2008 roku.
Jest tam 3 tory i rampa boczna.
 
Mirostowice Dolne  - bocznica MZC
Bocznica szlakowa Mirostowickich Zakładów Ceramicznych usytuowana na 1,690 km linii. Bocznica biegła równolegle do linii i łączyła się z nią po drugiej stronie stacji na 2,280 km linii. Po likwidacji zakładu w 1996 roku bocznica była nieczynna, a ostatecznie zlikwidowana podczas remontu linii w 2016 roku.
 
Mirostowice Dolne  ( Nieder Ullersdorf, Ołdrzychowice)
Stacja usytuowana na 2,019 km. linii położona na wysokości 141 m npm.
Był tam budynek stacji z magazynem i placem ładunkowym, peron, oraz tor główny i boczny ładunkowy.
W latach 80-tych tor boczny zlikwidowano a stację zdegradowano do przystanku. Po wstrzymaniu ruchu osobowego w 1984 roku przystanek zamknięto.
 
Stawnik  (Teichdorf, Stawsk)
Dawniej stacja po 45 roku przystanek z ładownią usytuowany na 4,340 km linii położony na wysokości 143 m npm.
Był tam nieduży budynek dworca, peron oraz rampa boczna.
Przystanek miał tor główny i boczny ładunkowy przy rampie od której odchodziła kolejka wąskotorowa do pobliskiej cegielni i kopalni Kolberg.
Od toru głównego odchodziła nieduża bocznica do kolejnej cegielni.
 
Mirostowice Górne - bocznica kop. Henryk
Bocznica kopalni Henryk biegła wzdłuż toru głównego odgałęziając się od niego rozjazdami na 5,270 i 5,780 km linii.
Zlikwidowana po zamknięciu kopalni w 1964 roku,
 
Mirostowice Górne  (Ober Ullersdorf, Ołdrzychowice Górne)
Dawniej stacja po 45 roku przystanek z ładownią usytuowany na 5,625 km linii położony na wysokości 151 m npm.
Była tam wiata z kasą, peron, tor główny i ładunkowy. Tor ładunkowy rozebrano w 1964 roku.
 
Lutynka
Bocznica szlakowa (ładownia) usytuowana na 8,380 km linii obok wiaduktu autostrady. Był tam tor ładunkowy z rampą od której biegła 4 km kolejka wąskotorowa do kopalni piasku szklarskiego w Lutynce. Zlikwidowana ok 1950 roku.
 
Witoszyn Górny  (Ober Hartmannsdorf, Twierdzin Górny)
Dawniej stacja po 45 roku przystanek  usytuowany na 10,290 km linii położony na wysokości 158 m npm.
Była tam wiata, peron, tor główny i boczny.
 
Wymiarki (Wiesau, Łuków Żegnański )
Stacja  usytuowana na 13,279 km. linii położona na wysokości 144 m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem i rampą, plac ładunkowy i 2 perony.
Układ torowy to tor główny, główny dodatkowy i boczny ładunkowy. Od stacji odchodziła bocznica do huty szkła.
 
Straszów  (Gross-Selten, Żelatów)
Dawniej stacja po 45 roku przystanek z ładownią  usytuowany na 17,717 km linii położony na wysokości 141 m npm.
Był tam budynek dworca później wiata z kasą, peron, tor główny i boczny.
 
Przewóz  (Priebus)
Stacja węzłowa  usytuowana na 22,922 km. linii położona na wysokości 140 m npm.
Była stacją końcową dla kolejki Jankowa Żag. - Przewóz. W 1939 roku połączona z przystankiem Przewóz Południowy który to stał się częścią towarową stacji. Na stacji był budynek dworca z magazynem, nastawnią i rampą, plac ładunkowy, 2 perony i dwustanowiskowa parowozownia.
Układ torowy to: tor główny, tor główny dodatkowy, boczny z 2 żeberkami przy placu ładunkowym, tor boczny pod rampę i 2 tory do parowozowni. Od stacji odchodziła linia (później bocznica) do Przysieki.
 
Przewóz Południowy  (Priebus Süd)
Przystanek końcowy linii Horka - Przewóz usytuowany na 23,170 km linii położony na wysokości 140 m npm.
Był tam tor główny i boczny, oraz wiata i plac ładunkowy. W 1939 roku został połączony ze stacją i był jej częścią towarową .
Ładowano tam drzewo i formowano składy pociągów.
 
Przewóz - tartak
Bocznica szlakowa tartaku usytuowana na 23,250 km linii. Zlikwidowana ok 1940 roku.
 
Bucze - papiernia
Bocznica szlakowa papierni Bucze usytuowana na 24,740 km linii. Zlikwidowana ok 1945 roku.
 
Bucze Żagańskie  (Buchwalde, Bukojna )
Przystanek z ładownią  usytuowany na 25,940 km linii położony na wysokości 143 m npm.
Była tam wiata z kasą, peron, tor główny,  boczny ładunkowy i droga ładunkowa. Zlikwidowany w 1953 roku.
 
Lipna - młyn
Bocznica szlakowa młyna Lipna usytuowana na 28,650 km linii.
Był tam tor ładunkowy z rampą do której dochodziła kolejka wąskotorowa z młyna. Zlikwidowana ok 1945 roku.
 
Lipa Łużycka  (Dobers-Leippa, Selingersruh, Żałomiec)
Przystanek z ładownią  usytuowany na 29,163 km linii położony na wysokości 143 m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem, peron, plac ładunkowy i rampa. Ładowano tam drzewo z tartaku.
 
Sanice - papiernia
Bocznica szlakowa papierni Sanice usytuowana na 31,363 km linii.
Papiernia produkowała preszpan do opakowań amunicji. Zlikwidowana ok 1945 roku.
 
Sanice  (Sänitz, Sanica)
Przystanek z ładownią  usytuowany na 31,771 km linii położony na wysokości 138 m npm.
Była tam wiata z kasa, peron, tor główny zasadniczy i tor boczny.
W 1979 roku przystanek przebudowano na potrzeby armii radzieckiej. Zlikwidowano peron oraz wydłużono tor boczny, przez co powstała mijanka umożliwiająca podjazd pociągów pod rezerwową przeprawę na Nysie.
 
Potok Lubuski  (Jamnitz-Pattag)
Przystanek usytuowany na 2,98 km linii  Przewóz - Przysieka położony na wysokości 139 m npm.
Zlikwidowany w 1935 roku  po wybudowaniu tam składów amunicji.
 
Potok Lubuski WBM
Bocznica Szlakowa Wojskowej Bazy Materiałowej usytuowana na 4,20 km linii.
 
Przysieka (Lichtenberg)
Przystanek z ładownią  usytuowany na 6,85 km linii położony na wysokości 133 m npm.
Był tam budynek dworca, magazyn, peron i droga ładunkowa.
 
Przysieka/Łętów (Lichtenberg)
Ładownia kopalni Alice w Pechem po drugiej stronie Nysy, usytuowana na 7,00 km linii (dalsza część przystanku).
Węgiel transportowano do ładowni kolejką linową, a tam z wieży ładunkowej zsypywano do wagonów.
Były tam 3 tory i wieża z 3 zsypami.