D29 - 370      Linia  Zielona Góra - Żary
Jednotorowa linia kolejowa znaczenia lokalnego o dł. 53,3 km. wybudowana przez koleje pruskie. Koncesję na budowę wydano 20.03.1875 roku.
W styczniu 1888 roku rozpoczęto prace pomiarowe. Ostatecznie budowę linii ukończono  w 1904 roku. W 1939 roku linię obsługiwało 5 por pociągów w składzie BR64 lub BR86 + 4 wagony.
Daty otwarcia linii lub odcinków
- Żary - Bieniów 01.09.1895
- Bieniów - Nowogród Osiedle 10.11.1895
- Zielona Góra - Nowogród Osiedle  01.08.1904
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Czynny
Ruch towarowy: Czynny
Zamknięcie lub likwidacja:
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Zielona Góra Grünberg, Zielona Góra Północna 53,34 0,000 128 ZG St 1 01.10.1871   1925 1999 2020  
Zgrzeblarka   51,83 1,491     Bsz     L-1993         *1
RPR Różański   44,81 4,442     Bsz           2018 *2
Słone Schloin, Słonie 44,81 8,532 108   Po   01.08.1904 L ok.2000        
Buchałów + boczn WMB Buchelsdorf 41,98 11,137 101   St/po 4 01.08.1904     1998   *3
Letnica Lättnitz 36,84 16,497 86 Lt St/po 4 01.08.1904     1974    
Koźla Kożuchowska Cosel (Niederschlesien), Koźla 34,56 18,778 83   Po   01.08.1904     1972    
Bogaczów Reichenau, Großreichenau, Rychnów 29,70 23,632 84   St/po 4 01.08.1904     1954 2010  
Nowogród Bobrzański Naumburg a.Bober, Nowogród n/Bobrem 25,76 27,576 85   St/poł 4 10.11.1895     1992   *4
Nowogród Bobrzański Górażdże     27,800 84   Bsz         1998   *5
Nowogród Osiedle Christianstadt, Krzystkowice 23,46 29,854 89 NO St 3 10.11.1895     1998   *6
Dąbrowiec Dubrau, Dubrawa 19,31 34,019 97   Po   01.08.1904 L- 1973          
Bieniów Górny Benau Oberdorf, Benów Górny 14,93 38,400 120   Po   01.06.1897 L-1954          
Bieniów Benau, Benów 12,72 40,630 122 Bn St 3 15.05.1875   1945 1976 2007  
Lubanice Laubnitz 7,38 45,751 153   St 4 01.09.1896   1945 1965 2006  
Grabik Grabig 3,26 50,080 164   Poł   01.09.1896     1980 2010 *7
Fabryka Maszyn Żary     52,24 162   Bsz     L-         *8
Żary Sorau, Sorau (Lausitz), Żuraw, Żarów, Żary, Żary k/Żagania 0,00 53,323 157 Ża St 1 01.09.1846   1899 1945 1998 *9
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
*1 Bocznica szlakowa Lubuskiej Fabryki Zgrzeblarek Bawełnianych FALUBAZ.
*2 Bocznica przedwojennej elektrowni, później betoniarni a następnie złomowiska.
*3 Bocznica Wytwórni Mas Bitumicznych (WMB Buchałów I) powstała z toru bocznego dawnej stacji Buchałów po jej degradacji do przystanku.
*4 Od stacji odchodziła bocznica do Tartaku.
*5 Bocznica firmy Górażdże służy do rozładunku cementu.
*6 Od stacji odchodzi bocznica do JW 4229. Przed wojną była tam  zakłady chemiczne koncernu Dynamit Alfred Nobel A.G.
*7 Od stacji odchodziła bocznica do magazynu paliw, oraz druga bocznica o dł. 1600 m. do hurtowni elementów metalowych.
*8 Bocznica szlakowa dawnych Zakładów Lniarskich, później Zakłady Wytwórcze Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego.
*9 Od stacji odchodzi bocznica do zakłady Paneli Podłogowych KRONOPOL oraz Zakładów urządzeń cukierniczych.
 
Zielona Góra (Grünberg, Zielona Góra Północna)
Stacja węzłowa 1 kl. usytuowana na 153,858 km linii Wrocław - Szczecin oraz początkowa dla linii Zielona Góra - Żary  położona na wysokości 128m npm.
Stacja ma  budynek dworca,
 
Zgrzeblarka 
Bocznica szlakowa zakładów armatury Christ&Co, po wojnie Lubuskiej Fabryki Zgrzeblarek Bawełnianych FALUBAZ usytuowana na 1,491 km linii Zielona Góra - Żary.
Zlikwidowana w 1993 roku.
 
RPR Różański
Bocznica szlakowa przedwojennej elektrowni, później betoniarni a następnie złomowiska usytuowana na 4,442 km linii Zielona Góra - Żary.
Bocznica miała 1-2 tory zdawczo odbiorcze położone wzdłuż toru szlakowego i 5 torów ładunkowych.
 
Słone  (Schloin, Słonie)
Przystanek usytuowany na 8,532  km linii Zielona Góra - Żary położony na wysokości 108m npm.
Na przystanku był peron, murowana wiata i wc. Przystanek czynny do 1991 roku.
 
Buchałów  (Buchelsdorf)
Stacja 4 kl. usytuowana na 11,137 km linii Zielona Góra - Żary  położona na wysokości 101m npm.
Stacja miała budynek dworca, budynek kasy z poczekalnią, peron i wc, plac ładunkowy i rampę boczno-czołową. Układ torowy to: tor główny, tor główny dodatkowy i tor ładunkowy przy placu ładunkowym i rampie..
Około 1955 roku zdegradowana do przystanku, a z toru głównego dodatkowego  powstała bocznica Fabryki Mas Bitumicznych.
Bocznicę rozbudowano o żeberka ochronne i krótki tor ładunkowy.
 
Letnica  (Lättnitz)
Stacja 4 kl. usytuowana na 16,497 km linii Zielona Góra - Żary  położona na wysokości 86m npm.
Stacja miała budynek dworca z nastawnią "Lt", budynek magazynu, peron i wc, plac ładunkowy, rampę boczno-czołową.
Układ torowy to: tor główny, tor główny dodatkowy i tor ładunkowy.
W 1991 roku zdegradowana do przystanku. Zlikwidowano semafory kształtowe i rozebrano tory dodatkowe. W 1997 roku rozebrano budynek dworca i magazyn a budynek wc przebudowano na poczekalnię.
 
 Koźla Kożuchowska  (Cosel (Niederschlesien), Koźla)
Przystanek usytuowany na 18,778  km linii Zielona Góra - Żary położony na wysokości 83m npm.
Na przystanku był peron, murowana wiata i wc.
 
Bogaczów  (Reichenau, Großreichenau, Rychnów )
Stacja 4 kl. usytuowana na 23,632 km linii Zielona Góra - Żary  położona na wysokości 84m npm.
Stacja miała budynek poczekalni z kasą, budynek magazynu, skrajnik, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy, peron ( ze zdjęcia można wywnioskować ze być może były2 perony) i wc.
Układ torowy to: tor główny, tor główny dodatkowy i tor ładunkowy. Od połowy lat 50-tych stacja handlowa.
W latach 90-tych rozebrano budynek dworca, zlikwidowano tory dodatkowe a stację zdegradowano do przystanku.
Obecnie jest tam peron i mała wiata.
 
Nowogród Bobrzański  (Naumburg am. Bober, Nowogród n/Bobrem )
Stacja 4 kl. usytuowana na 27,576 km linii Zielona Góra - Żary  położona na wysokości 85m npm.
Stacja miała budynek dworca z nastawnią i magazynem, peron, wc, rampę boczno-czołową, wagę kolejową 40T i plac ładunkowy.
 Układ torowy to: tor główny, tor ładunkowy i krótki tor do rampy.
Od 1955 roku stacja handlowa, a od 1990 przystanek z ładownią. Plac ładunkowy wykorzystują Lasy Państwowe do załadunku drewna.
Od stacji odchodziła bocznica do cegielni.
 
Nowogród Bobrzański Górażdże
Bocznica szlakowa przesypowni cementu (dawna Fabryka Domów) usytuowana na 27,800 km linii Zielona Góra - Żary.
Bocznica ma tor odstawczy, tor rozładunkowy, tor oblotowy i tor do garażu loka.
 
Nowogród Osiedle  (Christianstadt, Krzystkowice )
Stacja 3 kl. usytuowana na 29,854 km linii Zielona Góra - Żary  położona na wysokości 89m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, 2 nastawne ("NO", "NO1"), 2 perony, wc, rampę boczno-czołową, wagę kolejową 40T,  plac ładunkowy i rampę boczną.
Układ torowy to: tor główny, 2 tory główne dodatkowe, 2 odstawcze i 2 ładunkowe.
Budynek dworca spłoną podczas działań wojennych i został rozebrany. Jako dworzec  wykorzystany był budynek prywaty położonego obok peronów. Na stacji była drewniana wieża wodna rozebrana w latach 90-tych. Wieża miała kształt ośmiokąta i znajdowała się u zbiegu torów stacyjnych i torów do elewatora zbożowego. Od stacji odchodzi bocznica do elewatora zbożowego oraz bocznica do składów wojskowych.
 
Dąbrowiec
Przystanek usytuowany na 34,019  km linii Zielona Góra - Żary położony na wysokości 97m npm.
Na przystanku był peron i wiata.
Zlikwidowany w 1973 roku.
 
Bieniów Górny
Przystanek usytuowany na 38,400  km linii Zielona Góra - Żary położony na wysokości 120m npm.
Przystanek umieszczony był obok gospody Erbera na Górnym Bieniowie.
Na przystanku był peron, poczekalnia, kasa i wc. Przystanek zlikwidowano na początku 1954 roku.
 
Bieniów  (Benau, Benów)
Stacja  węzłowa 3 klasy usytuowana na 155,769  km linii Wrocław – Gubinek i 40,630 km linii Zielona Góra - Żary   położona na wysokości 122 m npm. Stacja posiada: Budynek dworca z magazynem i nastawnią dysponującą, nastawnie wykonawcze Bn1 i Bn2, dodatkowe budynki służbowe, 3 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy i skrajnik. Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 4 boczne i 1 ładunkowy.
 
Lubanice  (Laubnitz)
Stacja 4 kl. usytuowana na 45,751 km linii Zielona Góra - Żary położona na wysokości 155m npm.
Na stacji był budynek dworca z nastawnią i magazynem i rampą boczną, rampa czołowa, peron i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny, tor główny dodatkowy i tor ładunkowy. Po wojnie stacja handlowa do 1948 roku. Zdegradowana następnie do przystanku z ładownią.  Około 2005 roku zdegradowany do przystanku a tory dodatkowe zlikwidowano.
 
Grabik  (Grabig)
Przystanek z ładownią usytuowany na 50,080 km linii Zielona Góra - Żary położony na wysokości 164m npm.
Na przystanku był budynek dworca z magazynem,  rampa boczno-czołowa, peron i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny i tor ładunkowy.
Od przystanku odchodziły 2 bocznice (pierwsza do magazynu paliw, druga o dł. 1600m do hurtowni elementów metalowych).
Około 1990 roku wycięto rozjazdy toru ładunkowego i Grabik stał cię przystankiem.
 
Żary Fabryka Maszyn
Bocznica szlakowa Zakładów Lniarskich, później Zakłady Wytwórcze Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego usytuowana na 52,24 km linii Zielona Góra - Żary
 
Żary   (Sorau)
Stacja węzłowa 1 klasy usytuowana na 353,370  km linii  Łódź Kaliska  - Forst, 102,407 km linii Miłkowice - Jasień,
53,326 km linii Zielona Góra - Żary  połażona na wysokości 157 m npm. Stacja ma: budynek dworca między peronami, 5 peronów (1, 2, 3, 4, i 2a), 5 nastawni (Ża, Ża1, Ża2, Ża3, Ża4), 2 rampy boczno-czołowe, 2 rampy boczne, 2 place ładunkowe z suwnicami, magazyn towarowy, 3 stanowiskową lokomotywownię wachlarzową i 8 stanowiskową lokomotywownię wachlarzową. Od stacji odchodziły bocznice do "Kronopolu" i "Budopexu".