D29 - 362    Linia  (Kobylin) Rawicz - Legnica Płn.
Linię znaczenia lokalnego z Kobylina przez Rawicz, Ścinawę do Legnicy  zbudowała spółka akcyjna Kolej Legnicko-Rawicka (Die Liegnitz-Rawitscher-Eisenbahn AG - LRE). Linie z Kobylina do Legnicy otwarto dla ruchu pasażerskiego 4 lutego 1898 roku, natomiast dla ruchu towarowego 10 lutego tego roku. W roku 1935 spółka LRE o kapitale 5,95 miliona RM zatrudniała 150 osób personelu, utrzymując 10 parowozów, 15 wagonów osobowych, 5 wagonów pocztowo-bagażowych i 137 wagonów towarowych. W dniu 4 listopada 1991 roku wtrasę wyruszył ostatni pociąg pasażerski z Rawicza do Legnicy, do 1996 roku kursowały jeszcze pociągi z Rawicza do Kobylina. Ruch towarowy  na odcinku ze Ścinawy do Prochowic wstrzymano już w 1992 r., 15 grudnia 1995 r. zamknięto linię z Rawicza do Ścinawy dla pociągów towarowych, choć ostatni przejechał pod koniec 1996 roku. W roku 2000 linia była już nieprzejezdna. Całkowite zawieszenie przewozów na trasie Kobylin-Legnica ogłoszono w listopadzie 2000 r. i od tego czasu rozpoczęła się dzika rozbiórka linii podparta decyzją o likwidacji w 2002 r. Aktualnie linia istnieje jako czynna na odcinku Legnica Północna - Pątnów Legnicki.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 05.02.1898
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Na odcinkach: Legnica - Krzelów do 1991, Krzelów - Rawicz do 04.11.1991, Rawicz - Kobylin do 1996 roku
Ruch towarowy: Na odcinkach: Pątnów Legnicki - Prochowice do 27.11.2000, Prochowice - Ścinawa do 1992, Ścinawa - Drozdowice Wlk. 15.12.1992,
Drozdowice Wlk. - Rawicz do 1997
Zamknięcie lub likwidacja: Odcinek Wieża - Ścinawa rozebrany w lutym 2005 roku.
Dodatkowe informacje:
Plan linii 

Nazwy

Km. Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Rawicz Rawitsch 80,03 33,186 92 Ra St 1 29.10.1856       2010  
Wodniki Woidnig 74,1 38,860 91   Ład/-   01.02.1898 L - po 1934         *1
Wieża Wehrse, Wiewierz 71,20 42,023 93   St/Poł 4 05.02.1898 L - 2005     1998    
Cieszkowice  Tscheschkowitz, Bienomitz, Elchenhag, 66,89 47,462 105   St/Poł 4 05.02.1898 L - 2005     1950    
Górka Wąsoska Gurkau 63,0 50,151 86   Ł   05.02.1898 L-ok. 1914         *2
Wąsosz Herrnstadt 60,7 52,346 86   St 3 15.09.1886 L - 2005     1970    
Drozdowice Wielkie Groß Tschuden, Steinbrück, Szczodra 56,8 56,205 103   St/Poł 4 05.02.1898 L - 2005     1945    
Bocznica nr.405 Akreschfronze 54,4 58,84 122   Bsz   ok. 1950 L - ok. 1985         *3
Piskorzyna Piskorsine,Kirchlinden, Piskorzyn 53,1 59,890 130   St/Poł 4 05.02.1898 L - 2005     1947    
Wińsko Winzig, Wińsk 49,3 63,685 135   St 4 05.02.1898 L - 2005     1980    
Boraszyce Wlk. Koschewen 45,9 67,71 115   Ład   05.02.1898 L - ok. 1945         *4
Krzelów Krehlau, Grzelów 40,8 72,187 93   St 3 05.02.1898 L - 2005     1950 1985  
Iwno Ibsdorf, Przyborów 36,8 76,153 91   Poł/Po,Podg   05.02.1898 L - 2005   1940 1960    
Ścinawa Odra   35,54 78,676 92   Podg   ok. 1945 L - 2000     2010  
Ścinawa Steinau 33,02 80,010 96 Śn St 2 01.07.1876     1999    
Ścinawa - skład gazu   31,61 81,42 108   Bsz   Po 1990       1998   *5
Parszowice Porschwitz, Poryszowice 26,16 86,869 117   Poł   05.02.1898 Z - 1991   1943      
Wielowieś Legnicka Bielwiese, Biała Wieś 22,67 90,358 111   St/Poł 4 05.02.1898 Z - 1991     1950    
Prochowice Śl. + b. do Lisowic Parchwitz, Poryszowice, Parchowice 16,26 96,770 102   St 4 05.02.1898 Z - 1991     1980    
Szczytniki n. Kaczawą Pohlschildern 11,31 101,719 107   St.Poł 4 05.02.1898 Z - 1991     1950    
Bieniowice + b.406 Bienau, Bienowitz, Bienowice 8,92 104,104 107   St/Po 4 05.02.1898 Z - 1991     1947 1987  
Pątnów Legnicki Panten, Pątnów Lignicki 4,94 108,085 130   St/Poł 4 05.02.1898 Z - 1991       2002  
Legnica - Pawice b.407   3,51 109,540 125   Bsz   Po 1960         2005 *6
Piątnica b.ceg.   2,36 112,140     Ład   ok. 1945 L-         *7
Piątnica boczn. 408 Pfaffendorf 1,84 110,81 125   Bsz   ok. 1900 L - ok. 1960     1970   *7
Legnica Płn.- boczn.   1,13 111,90 120   Bsz   ok. 1950           *8
Legnica Północna Liegnitz Klbf 0,00 113,027 114   St 4 05.02.1898 Z - 1991   1990    
St - stacja węzłowa (dawna), elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.
St. - stacja, Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
*1  Według niemieckich map była tam ładownia.
*2 Na niemieckich mapach zaznaczona jest tam obok toru droga ładunkowa.
*3  Była tam bocznica cegielni.
*4  Według niemieckich map była tam ładownia.
*5  Była tam bocznica do składu gazu.
*6  Bocznica elektrociepłowni
*7 bocznice cegielni.
*8  Bocznica do chłodni i byłych koszar radzieckich.
 
Więcej przeczytać można:
ŚK 7/2007 str. 41 "Kobylin - Miejska Górka"
Rawicz  (Rawitsch)
Stacja  1 klasy usytuowana na 33,186 (80,03) km linii Kobylin - Legnica Płn. i 63,602 km linii Wrocław Gł. - Poznań położona na wysokości 92 m npm. Stacja posiada budynek dworca, magazyn, wc, budynki gospodarcze i mieszkalne dla pracowników, wagonownię, lokomotywownię, wieże wodną, 2 nastawnie "Ra" i "Ra1", 3 perony,  wagę wagonową, skrajnik obrotnicę i place ładunkowe. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 4 główne dodatkowe, 7-8 bocznych (w tym odstawcze, ładunkowe i trakcyjne). Od stacji odchodziła bocznica stacji paliw.
 
Wodniki  (Woidnig)
Ładownia usytuowana na 38,860 (74,1) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 91 m npm.
 
Wieża  (Wehrse, Wiewierz)
Stacja  4 klasy usytuowana na 42,203 (71,20) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 93 m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, jedno-stanowiskową lokomotywownię i peron. Była ona stacją graniczną po stronie niemieckiej.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy. Po 1945 roku wykazywany jako przystanek.
 
Cieszkowice  (Tscheschkowitz, Bienomitz, Elchenhag, Siedziec)
Stacja  4 klasy usytuowana na 47,462 (66,89) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 105 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, wc, peron i drogę ładunkową. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy. Po 1945 roku wykazywany jako przystanek.
 
Górka Wąsoska  (Gurkau)
Ładownia usytuowana na 50,151 (63,0) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 86 m npm.
 
Wąsosz  (Herrnstadt)
Stacja  3 klasy usytuowana na 24,527  km linii Żmigród - Wąsosz oraz 52,346 (60,7) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 86m npm. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "Ws", nastawnią "Ws1",  wc, budynki gospodarcze, techniczne i mieszkalne dla pracowników, dwu-stanowiskową lokomotywownię, wieże wodną, rampę boczną i boczno-czołową, wagę wagonową i wozową, skrajnik i plac ładunkowy. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 7 bocznych w tym 2 ładunkowe.
 
Drozdowice Wielkie  (Groß Tschuden, Steinbrück, Szczodra)
Stacja 4 klasy usytuowana na 56,205 (56,80) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 103 m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem, peron i droga ładunkowa. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy. Po 1945 roku wykazywany jako przystanek.
 
Bocznica nr.405  (Akreschfronze)
Bocznica cegielni usytuowana na 58,84 (54,4) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 122 m npm.
 
Piskorzyna  (Piskorsine,Kirchlinden, Piskorzyn)
Stacja 4 klasy usytuowana na 59,890 (53,1) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 130 m npm.
Stacja miała budynek dworca, budynek mieszkalny, peron i rampę boczną. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i 2 ładunkowe. Po 1945 roku wykazywany jako przystanek.
 
Wińsko  (Winzig, Wińsk)
Stacja 4 klasy usytuowana na 63,685 (49,3) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 135 m npm. Na stacji był budynek dworca z magazynem i nastawnią, wieża wodna, wc, 2 perony, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy i waga wagonowa. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i 2 ładunkowe. Na stacji były semafory kształtowe wjazdowe i wyjazdowe 4 (podobno 5).
 
Boraszyce Wlk.  (Gr. Pantken)
 Ładownia usytuowana na 67,71 (45,9) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 115 m npm.
 
Krzelów  (Krehlau, Grzelów)
Stacja 3 klasy usytuowana na 72,187 (40,8) km linii Kobylin - Legnica Płn.  i 0,000 km linii Krzelów - Leszno MD. położona na wysokości 93 m npm. Stacja miała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, 2 perony , plac ładunkowy, rampę boczną i wagę wagonową.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 boczne i 2 ładunkowe.
 
Iwno  (Ibsdorf, Przyborów)
Przystanek z ładownią od 1989 Podg, Po usytuowany na 76,153 (36,8) km linii Kobylin - Legnica Płn. położony na wysokości 91 m npm.
Był tam budynek dworca z poczekalnią i wc, peron i droga ładunkowa. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
W latach 80-tych, w związku z budową łącznicy Małowice Wołowskie - Iwno, przystanek przeniesiono na druga stronę drogi Iwno - Małowice, zmieniając również jego usytuowanie względem strony toru. Na starej lokalizacji istniała murowana wiata, obecnie zburzona.
 
Ścinawa Odra  (...)
Podg usytuowany na 56,197 km linii Wrocław Gł. - Szczecin i 78,676 (35,54) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 92 m npm.
 
Ścinawa  (Steinau)
Stacja 2 klasy usytuowana na 80,010 (33,02) km linii Kobylin - Legnica Płn. oraz 58,72 km linii Wrocław Gł. - Szczecin Gł. położona na wysokości 96 m npm. Stacja ma budynek dworca, wc, magazyn, budynek mieszkalny dla pracowników i gospodarcze, wieżę wodną, lokomotywownię, 2 perony, 2 nastawnie "Sn" i "Sn1", rampę boczno-czołową, plac ładunkowy i wagę wagonową. Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze, 4 główne dodatkowe, 7 bocznych w tym ładunkowe. Od stacji odchodziła bocznica do portu i zakładów chemicznych "Pollena".
 
Ścinawa - skład gazu  (...)
Bocznica do magazynów gazu usytuowana na 81,42 (31,61) km linii Kobylin - Legnica Płn. położony na wysokości 108 m npm.
Był tam tor zakończony żeberkiem ochronnym.
 
Parszowice  (Porschwitz, Poryszowice)
Stacja 4 klasy usytuowana na 86,869 26,16) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 117 m npm.
Był tam budynek dworca, peron i droga ładunkowa. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Wielowieś Legnicka  (Bielwiese, Biała Wieś)
Stacja 4 klasy usytuowana na 90,358 (22,67) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 111 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, wc, budynek gospodarczy, peron i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 2 ładunkowe. Po 1945 roku wykazywany jako przystanek.
Prochowice Śl.  (Parchwitz, Poryszowice, Parchowice)
Stacja 4 klasy usytuowana na 96,770 (16,26) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 102 m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, budynek gospodarczy, 2 perony, rampę boczno-czołową, wagę wagonową, skrajnik i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 3 ładunkowe. Od stacji odchodziła bocznica do magazynów.
 
Szczytniki n. Kaczawą  (Pohlschildern)
Stacja 4 klasy usytuowana na 101,719 (11,31) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 107 m npm.
Był tam budynek dworca, peron, wc i budynek gospodarczy. Stacja miała tor główny zasadniczy i boczny. Od stacji odchodziła bocznica do Zakładów Materiałów Budowlanych. Po 1945 roku wykazywany jako przystanek.
 
Bieniowice (Bienau, Bienowitz, Bienowice)
Stacja 4 klasy usytuowana na 104,104 (8,92) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 107 m npm. Był tam budynek dworca (coś w rodzaju wiaty) i peron. Stacja miała tor główny zasadniczy i główny dodatkowy lub ładunkowy.
 
Pątnów Legnicki  (Panten, Pątnów Lignicki)
Stacja  4 klasy usytuowana na 108,085 (4,94) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 130 m npm.
Był tam 1 tor główny, peron i budynek dworca. Po 1945 roku wykazywany jako przystanek.
 
Legnica - Pawice  (...)
Bocznica usytuowana na 109,54 (3,51) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 125 m npm.
Są tam 3 tory bocznicy elektrociepłowni wraz z garażem loka i 3 tory zdawczo-odbiorcze bocznicy Zakładu Materiałów Budowlanych.
 
Piątnica boczn. (Pfaffendorf)
Bocznica cegielni usytuowana na 112,140 (2,36) km linii Kobylin - Legnica Płn.
 
Piątnica boczn. 408  (Pfaffendorf)
Bocznica cegielni usytuowana na 110,810 (1,84) km linii Kobylin - Legnica Płn.
 
Piątnica   (Pfaffendorf)
Bocznica do chłodni i byłych koszar rosyjskich  usytuowana na 111,9 (1,18) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 125 m npm.
Były tam 2 tory pod magazyny armii rosyjskiej i  3 tory bocznicy do chłodni. Był tam garaż dla loka manewrowego.
 
Legnica Północna  (Liegnitz Klbf)
Stacja 4 klasy usytuowana na 113,027 (0,00) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 114 m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, lokomotywownię, peron, wagę wagonową i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 4 towarowe, 2 trakcyjne i 3 ładunkowe. Od stacji odchodziły 3 bocznice.