D29 - 362    Linia  Kobylin - Legnica Płn.
Linię znaczenia lokalnego z Kobylina przez Rawicz, Ścinawę do Legnicy  zbudowała spółka akcyjna Kolej Legnicko-Rawicka (Die Liegnitz-Rawitscher-Eisenbahn AG - LRE). Linie z Kobylina do Legnicy otwarto dla ruchu pasażerskiego 4 lutego 1898 roku, natomiast dla ruchu towarowego 10 lutego tego roku. W roku 1935 spółka LRE o kapitale 5,95 miliona RM zatrudniała 150 osób personelu, utrzymując 10 parowozów, 15 wagonów osobowych, 5 wagonów pocztowo-bagażowych i 137 wagonów towarowych. W dniu 4 listopada 1991 roku wtrasę wyruszył ostatni pociąg pasażerski z Rawicza do Legnicy, do 1996 roku kursowały jeszcze pociągi z Rawicza do Kobylina. Ruch towarowy  na odcinku ze Ścinawy do Prochowic wstrzymano już w 1992 r., 15 grudnia 1995 r. zamknięto linię z Rawicza do Ścinawy dla pociągów towarowych, choć ostatni przejechał pod koniec 1996 roku. W roku 2000 linia była już nieprzejezdna. Całkowite zawieszenie przewozów na trasie Kobylin-Legnica ogłoszono w listopadzie 2000 r. i od tego czasu rozpoczęła się dzika rozbiórka linii podparta decyzją o likwidacji w 2002 r. Aktualnie linia istnieje jako czynna na odcinku Legnica Północna - Pątnów Legnicki.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 05.02.1898
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Na odcinkach: Legnica - Krzelów do 1991, Krzelów - Rawicz do 04.11.1991, Rawicz - Kobylin do 1996 roku
Ruch towarowy: Na odcinkach: Pątnów Legnicki - Prochowice do 27.11.2000, Prochowice - Ścinawa do 1992, Ścinawa - Drozdowice Wlk. 15.12.1992,
Drozdowice Wlk. - Rawicz do 1997
Zamknięcie lub likwidacja: Odcinek Wieża - Ścinawa rozebrany w lutym 2005 roku.
Dodatkowe informacje:
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Km. Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Kobylin Koppelstädt 33,2 0,000 106 Kb St 3 01.10.1888     1956 1998 2018  
Smolice Smolitz, Smolin, Zietenfelde 29,1 4,040 109   Poł   05.02.1898 1995     1949    
Jutrosin Jutroschin, Jutrosin, Orlahöh, Horlen 25,5 7,685 109   St/Poł 4 05.02.1898 1995     1949    
Dłoń Dlonie, Dłoń, Freihufen 20,0 13,184 122   St/Po 4 05.02.1898 1995     1959    
Oczkowice Oczkowice, Osthofen 17,3 15,844 118   Po   05.02.1898 1995     1947    
Sobiałkowo Sobialkowo, Sobiałkowo, Altrecht 14,5 18,708 111   Poł   05.02.1898 1995     1953    
Miejska Górka Görchen, Miejska Górka, Görchen 10,3 22,837 95 MG St/Poł 3 05.02.1898 2018     1966    
Sarnowa Sarne, Sarnowa, Sarne 6,9 26,302 94   St/Poł   05.02.1898 1995     1976    
Rawicz Wsch. Rawitsch Ost, Rawicz Wschód, Rawicz Dworzec Wschodni, Rawitsch Ost 3,3 29,887 103   St/Poł 3 05.02.1898       1976    
Rawicz Rawitsch 0,00 33,186 92 Ra St 2 29.10.1856       2010  
80,03
Granica województwa 38,35  
Wodniki Woidnig 74,1 38,860 91   Ład/-   01.02.1898 L - po 1934         *1
Wieża Wehrse, Wiewierz 71,20 42,023 93   St/Poł 4 05.02.1898 L - 2005     1998    
Cieszkowice  Tscheschkowitz, Bienomitz, Elchenhag, 66,89 47,462 105   St/Poł 4 05.02.1898 L - 2005     1950    
Górka Wąsoska Gurkau 63,0 50,151 86   Ł   05.02.1898 L-ok. 1914         *2
Wąsosz Herrnstadt 60,7 52,346 86   St 3 15.09.1886 L - 2005     1970    
Drozdowice Wielkie Groß Tschuden, Steinbrück, Szczodra 56,8 56,205 103   St/Poł 4 05.02.1898 L - 2005     1945    
Bocznica nr.405 Akreschfronze 54,4 58,84 122   Bsz   ok. 1950 L - ok. 1985         *3
Piskorzyna Piskorsine,Kirchlinden, Piskorzyn 53,1 59,890 130   St/Poł 4 05.02.1898 L - 2005     1947    
Wińsko Winzig, Wińsk 49,3 63,685 135   St 4 05.02.1898 L - 2005     1980    
Boraszyce Wlk. Koschewen 45,9 67,71 115   Ład   05.02.1898 L - ok. 1945         *4
Krzelów Krehlau, Grzelów 40,8 72,187 93   St 3 05.02.1898 L - 2005     1950 1985  
Iwno Ibsdorf, Przyborów 36,8 76,153 91   Poł/Po,Podg   05.02.1898 L - 2005   1940 1960    
Ścinawa Odra   35,54 78,676 92   Podg   ok. 1945 L - 2000     2010  
Ścinawa Steinau 33,02 80,010 96 Śn St 2 01.07.1876     1999    
Ścinawa - skład gazu   31,61 81,42 108   Bsz   Po 1990       1998   *5
Parszowice Porschwitz, Poryszowice 26,16 86,869 117   Poł   05.02.1898 Z - 1991   1943      
Wielowieś Legnicka Bielwiese, Biała Wieś 22,67 90,358 111   St/Poł 4 05.02.1898 Z - 1991     1950    
Prochowice Śl. + b. do Lisowic Parchwitz, Poryszowice, Parchowice 16,26 96,770 102   St 4 05.02.1898 Z - 1991     1980    
Szczytniki n. Kaczawą Pohlschildern 11,31 101,719 107   St.Poł 4 05.02.1898 Z - 1991     1950    
Bieniowice + b.406 Bienau, Bienowitz, Bienowice 8,92 104,104 107   St/Po 4 05.02.1898 Z - 1991     1947 1987  
Pątnów Legnicki Panten, Pątnów Lignicki 4,94 108,085 130   St/Poł 4 05.02.1898 Z - 1991       2002  
Legnica - Pawice b.407   3,51 109,540 125   Bsz   Po 1960         2005 *6
Piątnica b.ceg.   2,36 112,140     Ład   ok. 1945 L-         *7
Piątnica boczn. 408 Pfaffendorf 1,84 110,81 125   Bsz   ok. 1900 L - ok. 1960     1970   *7
Legnica Płn.- boczn.   1,13 111,90 120   Bsz   ok. 1950           *8
Legnica Północna Liegnitz Klbf 0,00 113,027 114   St/Poł 4 05.02.1898 Z - 1991   1990    
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
*1  Według niemieckich map była tam ładownia.
*2 Na niemieckich mapach zaznaczona jest tam obok toru droga ładunkowa.
*3  Była tam bocznica cegielni.
*4  Według niemieckich map była tam ładownia.
*5  Była tam bocznica do składu gazu.
*6  Bocznica elektrociepłowni
*7 bocznice cegielni.
*8  Bocznica do chłodni i byłych koszar radzieckich.
 
Więcej przeczytać można:
ŚK 7/2007 str. 41 "Kobylin - Miejska Górka"
Kobylin  (Koppelstädt)
Stacja węzłowa 3 klasy usytuowana na 180,268 km linii Łódź Kal. - Forst oraz 0,00 km linii Kobylin - Legnica Płn.   położona na wysokości 106 m npm.
Jest tam budynek dworca z magazynem, magazyn, garaż drezyn, wieża wodna, wc, 2 nastawnie Kb i Kb1, 3 perony, rampa boczno-czołowa, skrajnik i droga ładunkowa.
Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze, 32 główne dodatkowe (obecnie zlikwidowane), 1 odstawczy, 3 ładunkowe. Była tam też bocznica
 
Smolice  (Smolitz, Smolin, Zietenfelde )
Przystanek z ładownią  usytuowany na 4,040 km linii Kobylin - Legnica Płn. położony na wysokości 109 m npm.
Był tam budynek dworca, peron i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Jutrosin  (Jutroschin, Jutrosin, Orlahöh, Horlen)
Stacja 4 klasy usytuowana na 7,685 km linii Kobylin - Legnica Płn.   położona na wysokości 109 m npm.
 Był tam budynek dworca z magazynem u nastawnią, wc, peron, rampa boczno-czołowa, waga kolejowa 30 T oraz droga ładunkowa.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Dłoń  (Dlonie, Dłoń, Freihufen)
Stacja ajencyjna 4 klasy usytuowana na 13,184 km linii Kobylin - Legnica Płn.   położona na wysokości 122 m npm.
Był tam budynek dworca, peron, rampa boczno-czołowa  i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Oczkowice  (Oczkowice, Osthofen)
Przystanek  usytuowany na 15,844 km linii Kobylin - Legnica Płn. położony na wysokości 118 m npm.
Był tam budynek poczekalni, peron i droga ładunkowa.  Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Sobiałkowo  (Sobialkowo, Sobiałkowo, Altrecht)
Przystanek z ładownią usytuowany na 18,708 km linii Kobylin - Legnica Płn. położony na wysokości 111 m npm.
Był tam budynek dworca, wc,  peron i droga ładunkowa.  Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Miejska Górka  (Görchen, Miejska Górka, Görchen)
Stacja węzłowa 3 klasy usytuowana na 22,837 km linii Kobylin - Legnica Płn.  oraz początkowa dla linii Miejska Górka - Pakosław i Miejska górka - Kościan położona na wysokości 95 m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem, nastawnia MG, wc, wieża wodna, 2 perony, rampa boczna i waga kolejowa 30T.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 3 odstawcze, 1 ładunkowy i żeberko do rampy.
Od stacji odchodziła bocznica GS-su.
 
Sarnowa  (Sarne, Sarnowa, Sarne)
Stacja 4 klasy usytuowana na 26,302 km linii Kobylin - Legnica Płn.   położona na wysokości 94 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, peron, rampa boczno-czołowa (??) oraz droga ładunkowa.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Rawicz  Wsch.  (Rawitsch Ost, Rawicz Wschód, Rawicz Dworzec Wschodni, Rawitsch Ost)
Stacja 3 klasy usytuowana na 29,887 km linii Kobylin - Legnica Płn.   położona na wysokości 103 m npm.
Jest tam budynek dworca z magazynem, nastawnią i rampą, 2 perony, waga kolejowa 30T. oraz plac ładunkowy.
Układ torowy to: Tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 3 odstawcze i 2 ładunkowe. Od stacji odchodziła bocznicz do GAZOMETU, do zakładów galanterii wagonowej RAWAG, do składu opału i ciepłowni.
 
Rawicz  (Rawitsch)
Stacja węzłowa 2 klasy usytuowana na 33,186 (80,03) km linii Kobylin - Legnica Płn. i 63,602 km linii Wrocław Gł. - Poznań położona na wysokości 92 m npm. Stacja posiada budynek dworca, magazyn, wc, budynki gospodarcze i mieszkalne dla pracowników, wagonownię, lokomotywownię, wieże wodną, 2 nastawnie "Ra" i "Ra1", 3 perony,  wagę wagonową, skrajnik obrotnicę i place ładunkowe. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 4 główne dodatkowe, 7-8 bocznych (w tym odstawcze, ładunkowe i trakcyjne). Od stacji odchodziła bocznica stacji paliw.
 
Wodniki  (Woidnig)
Ładownia usytuowana na 38,860 (74,1) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 91 m npm.
 
Wieża  (Wehrse, Wiewierz)
Stacja  4 klasy usytuowana na 42,203 (71,20) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 93 m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, jedno-stanowiskową lokomotywownię i peron. Była ona stacją graniczną po stronie niemieckiej.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy. Po 1945 roku wykazywany jako przystanek.
 
Cieszkowice  (Tscheschkowitz, Bienomitz, Elchenhag, Siedziec)
Stacja  4 klasy usytuowana na 47,462 (66,89) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 105 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, wc, peron i drogę ładunkową. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy. Po 1945 roku wykazywany jako przystanek.
 
Górka Wąsoska  (Gurkau)
Ładownia usytuowana na 50,151 (63,0) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 86 m npm.
 
Wąsosz  (Herrnstadt)
Stacja  3 klasy usytuowana na 24,527  km linii Żmigród - Wąsosz oraz 52,346 (60,7) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 86m npm. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "Ws", nastawnią "Ws1",  wc, budynki gospodarcze, techniczne i mieszkalne dla pracowników, dwu-stanowiskową lokomotywownię, wieże wodną, rampę boczną i boczno-czołową, wagę wagonową i wozową, skrajnik i plac ładunkowy. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 7 bocznych w tym 2 ładunkowe.
 
Drozdowice Wielkie  (Groß Tschuden, Steinbrück, Szczodra)
Stacja 4 klasy usytuowana na 56,205 (56,80) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 103 m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem, peron i droga ładunkowa. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy. Po 1945 roku wykazywany jako przystanek.
 
Bocznica nr.405  (Akreschfronze)
Bocznica cegielni usytuowana na 58,84 (54,4) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 122 m npm.
 
Piskorzyna  (Piskorsine,Kirchlinden, Piskorzyn)
Stacja 4 klasy usytuowana na 59,890 (53,1) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 130 m npm.
Stacja miała budynek dworca, budynek mieszkalny, peron i rampę boczną. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i 2 ładunkowe. Po 1945 roku wykazywany jako przystanek.
 
Wińsko  (Winzig, Wińsk)
Stacja 4 klasy usytuowana na 63,685 (49,3) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 135 m npm. Na stacji był budynek dworca z magazynem i nastawnią, wieża wodna, wc, 2 perony, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy i waga wagonowa. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i 2 ładunkowe. Na stacji były semafory kształtowe wjazdowe i wyjazdowe 4 (podobno 5).
 
Boraszyce Wlk.  (Gr. Pantken)
 Ładownia usytuowana na 67,71 (45,9) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 115 m npm.
 
Krzelów  (Krehlau, Grzelów)
Stacja 3 klasy usytuowana na 72,187 (40,8) km linii Kobylin - Legnica Płn.  i 0,000 km linii Krzelów - Leszno MD. położona na wysokości 93 m npm. Stacja miała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, 2 perony , plac ładunkowy, rampę boczną i wagę wagonową.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 boczne i 2 ładunkowe.
 
Iwno  (Ibsdorf, Przyborów)
Przystanek z ładownią od 1989 Podg, Po usytuowany na 76,153 (36,8) km linii Kobylin - Legnica Płn. położony na wysokości 91 m npm.
Był tam budynek dworca z poczekalnią i wc, peron i droga ładunkowa. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
W latach 80-tych, w związku z budową łącznicy Małowice Wołowskie - Iwno, przystanek przeniesiono na druga stronę drogi Iwno - Małowice, zmieniając również jego usytuowanie względem strony toru. Na starej lokalizacji istniała murowana wiata, obecnie zburzona.
 
Ścinawa Odra  (...)
Podg usytuowany na 56,197 km linii Wrocław Gł. - Szczecin i 78,676 (35,54) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 92 m npm.
 
Ścinawa  (Steinau)
Stacja 2 klasy usytuowana na 80,010 (33,02) km linii Kobylin - Legnica Płn. oraz 58,72 km linii Wrocław Gł. - Szczecin Gł. położona na wysokości 96 m npm. Stacja ma budynek dworca, wc, magazyn, budynek mieszkalny dla pracowników i gospodarcze, wieżę wodną, lokomotywownię, 2 perony, 2 nastawnie "Sn" i "Sn1", rampę boczno-czołową, plac ładunkowy i wagę wagonową. Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze, 4 główne dodatkowe, 7 bocznych w tym ładunkowe. Od stacji odchodziła bocznica do portu i zakładów chemicznych "Pollena".
 
Ścinawa - skład gazu  (...)
Bocznica do magazynów gazu usytuowana na 81,42 (31,61) km linii Kobylin - Legnica Płn. położony na wysokości 108 m npm.
Był tam tor zakończony żeberkiem ochronnym.
 
Parszowice  (Porschwitz, Poryszowice)
Stacja 4 klasy usytuowana na 86,869 26,16) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 117 m npm.
Był tam budynek dworca, peron i droga ładunkowa. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Wielowieś Legnicka  (Bielwiese, Biała Wieś)
Stacja 4 klasy usytuowana na 90,358 (22,67) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 111 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, wc, budynek gospodarczy, peron i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 2 ładunkowe. Po 1945 roku wykazywany jako przystanek.
Prochowice Śl.  (Parchwitz, Poryszowice, Parchowice)
Stacja 4 klasy usytuowana na 96,770 (16,26) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 102 m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, budynek gospodarczy, 2 perony, rampę boczno-czołową, wagę wagonową, skrajnik i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 3 ładunkowe. Od stacji odchodziła bocznica do magazynów.
 
Szczytniki n. Kaczawą  (Pohlschildern)
Stacja 4 klasy usytuowana na 101,719 (11,31) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 107 m npm.
Był tam budynek dworca, peron, wc i budynek gospodarczy. Stacja miała tor główny zasadniczy i boczny. Od stacji odchodziła bocznica do Zakładów Materiałów Budowlanych. Po 1945 roku wykazywany jako przystanek.
 
Bieniowice (Bienau, Bienowitz, Bienowice)
Stacja 4 klasy usytuowana na 104,104 (8,92) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 107 m npm. Był tam budynek dworca (coś w rodzaju wiaty) i peron. Stacja miała tor główny zasadniczy i główny dodatkowy lub ładunkowy.
 
Pątnów Legnicki  (Panten, Pątnów Lignicki)
Stacja  4 klasy usytuowana na 108,085 (4,94) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 130 m npm.
Był tam 1 tor główny, peron i budynek dworca. Po 1945 roku wykazywany jako przystanek.
 
Legnica - Pawice  (...)
Bocznica usytuowana na 109,54 (3,51) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 125 m npm.
Są tam 3 tory bocznicy elektrociepłowni wraz z garażem loka i 3 tory zdawczo-odbiorcze bocznicy Zakładu Materiałów Budowlanych.
 
Piątnica boczn. (Pfaffendorf)
Bocznica cegielni usytuowana na 112,140 (2,36) km linii Kobylin - Legnica Płn.
 
Piątnica boczn. 408  (Pfaffendorf)
Bocznica cegielni usytuowana na 110,810 (1,84) km linii Kobylin - Legnica Płn.
 
Piątnica   (Pfaffendorf)
Bocznica do chłodni i byłych koszar rosyjskich  usytuowana na 111,9 (1,18) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 125 m npm.
Były tam 2 tory pod magazyny armii rosyjskiej i  3 tory bocznicy do chłodni. Był tam garaż dla loka manewrowego.
 
Legnica Północna  (Liegnitz Klbf)
Stacja 4 klasy usytuowana na 113,027 (0,00) km linii Kobylin - Legnica Płn. położona na wysokości 114 m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, lokomotywownię, peron, wagę wagonową i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 4 towarowe, 2 trakcyjne i 3 ładunkowe. Od stacji odchodziły 3 bocznice.