D29 - 349    Linia  Święta Katarzyna - Wrocław Kuźniki
Obwodnica kolejowa Wrocławia (Güterumgehungs Eisenbahn, Breslauer Umgehungsbahn )
26 kilometrową (z łącznicami) obwodnicę kolejową oddano do użytku 1. 05. 1896 r. Dzięki jej budowie i przeniesieniu ruchu towarowego z linii głównych możliwa stała się budowa estakady kolejowej doprowadzającej do Dworca Głównego i przebudowa samego dworca w latach 1900-1904. Obwodnica Towarowa najpierw połączyła linią długości 12,4 km stacje rozrządowe na Gądowie i Brochowie oraz Port Popowice. W 1927 roku uzupełnionio o łącznicę długości 6,4 km Wrocław Stadion-Wrocław Muchobór - Muchobór Wielki (Gądów).
W 1941 wybudowano dodatkowy tor długości 3 km od Post. Odgł. Stadion do Wrocław Muchobór dla pociągów pasażerskich. W 1953 roku odbudowano odcinek Wrocław Mikołajów- Podg. Stadion po zniszczeniach wojennych. Obwodnicę zelektryfikowano w 1969 roku.
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Święta Katarzyna - Wr Brochów 22.05.1842 r.
- Wr. Brochów - Wr. Gądów i port Popowice   01.05.1896r.
- Podg Stadion - Wr. Muchobór 1927 r.
- Podg Stadion - Wr. Muchobór 1941 rok.
Zmiana ilości torów: Trzy
Elektryfikacja: W 1969 roku.
Ruch osobowy:
Ruch towarowy: Czynny
Zamknięcie lub likwidacja:
Dodatkowe informacje: Obwodnica towarowa Wrocławia
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Km. Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Święta Katarzyna Kattern, Katarzynin 0,00 0,000 122 ŚK St 3 22.05.1842     1970 2009  
Wr. Brochów Osob. Brockau, Broków 3,08 3,083 122 WB Po   22.05.1842   1934 1984 2016  
0,00
Wrocław Stadion   8,34 13,134 120   Podg             2006  
Wrocław Gądów Breslau Mochbern, Wrocław Muchobór 1,80 17,024 117 WG St.tow 1 01.01.1945       1994 2013  
Wrocław Kuźniki Breslau-Schmiedefeld, Wrocław Kowale 0,00 18,822 118 WK St 2 01.07.1876       2009  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
Święta Katarzyna  (Kattern, Katarzynin)
Stacja 3 kl. usytuowana na 170,974 (9,93) km linii Bytom-Wrocław  i 0,00 km linii Święta Katarzyna - Wrocław Kuźniki  położona na wysokości 122 m npm. Stacja posiada: budynek dworca z magazynem, 2 nastawnie SK i SK1, 2 perony, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 2 boczne wtym ładunkowy. Podczas modernizacji stacji tory dodatkowe wycięto , przebudowano perony oraz zlikwidowano nastawnię SK1. Od stacji odchodzi linia towarowa do stacji towarowej Wrocław Brochów.
 
Wr. Brochów Osob.  (Brockau, Broków)
Stacja, obecnie przystanek przy stacji towarowej Wrocław Brochów usytuowany na175,726 (5,89) km linii Bytom-Wrocław i 3,083 km linii Święta Katarzyna - Wrocław Kuźniki  położona na wysokości 122 m npm. Stacja posiadała: budynek dworca, WC i 2 perony zadaszone.
 
Wrocław Stadion  (...)
Posterunek odgałęźny usytuowany na 13,134 km linii Święta Katarzyna - Wrocław Kuźniki, 12,771 km łącznika Wr. Brochów Osobowy - Stadion, 0,241 km łącznika Stadion - Wr. Muchobór i 0,385 km łącznika Stadion - WP2   położony na wysokości 120 m npm.
 
Wrocław Gądów  (Breslau Mochbern, Wrocław Muchobór)
Stacja towarowa 1 klasy usytuowana na 17,024 km linii Święta Katarzyna - Wr. Kuźniki, 02,98 km łącznika Wr. Gądów - Wr. Zachodni, 0,686 km łącznika Wr. Gądów - Wr. Popowice, 2,39 km łącznika Grabiszyn - Wr. Gądów, 0,076 km łącznika Wr. Gądów - Wr. Nowy Dwór i 3,349 km łącznika Wr. Świebodzki - Wr. Gądów położona na wysokości 117 m npm. Stacja posiada kilka budynków służbowych, 3 nastawnie "WG1", "WG2", "WG3", lokomotywownię z kompletem budynków obsługowych i obrotnicą, 1 rampe boczno-czołową i 3 place ładunkowe.
Układ torowy to 6 torów głównych zasadniczych, 13 głównych dodatkowych, 26 torów rozrządowych obsługiwanych przez 2 górki rozrządowe, 9 torów ładunkowych. Od stacji odchodz1 7  bocznic, między innymi (zakł. Zaopatrzenia Mater., zakł. mięsnych, WPB, Wrocł. Centrali Mater. Budowlanych i inne). Przed 2005 rokiem zlikwidowano lokomotywownię i obsługującą ją nastawnię.
 
Wrocław Kuźniki  (Breslau-Schmiedefeld, Wrocław Kowale)
Stacja 2 klasy usytuowana na18,822 km linii Święta Katarzyna - Wrocław Kuźniki  i 7,184 km linii Wrocław Gł. - Szczecin położona na wysokości 118 m npm. Stacja miała budynek dworca, magazyn z rampą boczno-czołową, peron wyspowy i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 4 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 2 odstawcze i 2 ładunkowe. Od stacji odchodzą 3 bocznice  (Pilmetu, Zakł. Budown. Kolejowego i zakł. przy ul. Szczecińskiej).