D29 - 343     Linia  Głuchołazy- Granica P. (Mikulovice)
Międzypaństwowe porozumienie z Prusami z roku 1885 mówiła o trzech przejściach kolejowych w powiecie Frývaldov: w Mikulovicích, Bernarticích i Kuněticích. Na tej podstawie Towarzystwo Kolei Lokalnej (Localbahn Gesellschaft) otrzymało koncesję na wybudowanie kolei lokalnej z Hanušovic (Hannsdorf) do Głuchołaz (Ziegenhals) przez Mikulovice (Niklasdorf) z obowiązkiem wybudowania też linii bocznej do pozostałych przejść. Linia lokalnego znaczenia o charakterze górskim  długości 8,2km. zaczynająca się na stacji Głuchołazy o kończąca na stacji Nikulovice po czeskiej stronie.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 26.02.1888 roku.
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Czynny (tranzyt Mikulowice-Głuchołazy-Jindrichov)
Ruch towarowy: Do 1945
Zamknięcie lub likwidacja:
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilom. Wys. Znak Rodzaj Kl

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Otwarcia Zamk./Likw.
Głuchołazy Ziegenhals 0,00 304 Gu St 1 01.11.1875         1994  
Głuchołazy Cegielnia nr.5   1,57     Bsz   26.02.1888 L-         1
Głuchołazy Centrum Ziegenhals Stadt 2,660 301   Po   26.02.1888 Z po 1945          
Głuchołazy Papiernia   3,307     Bsz   26.02.1888 L- po.2000         2
Ladegleis Hans   4,580     Bsz   26.02.1888 L- ok.1945         3
Granica Państwa 5,650  
Buchberg   6,300 310   Po   01.01.1943 L- ok.1956          
Mikulovice Niklasdorf 8,200 325   St 2 26.02.1888         2004  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
* 1 Bocznica cegielni nr.5.
*2 Bocznica papierni Głuchołazy.
*3 Bocznica wyrobiska (kamieniołom??) czynne do 1945 roku.
 
Głuchołazy (Ziegenhals)
Stacja węzłowa 1 kl. wybudowana na 5,952 km linii Nowy Świętów - Głuchołazy Zdr. i początkowa dla linii Mikulovic i do Krnov  położona na wysokości 304m npm.
Stacja posiada: budynek dworca z nastawnią Gu, 2 perony, magazyn, plac ładunkowy, 3 nastawnie wykonawcze Gu1, Gu2 i Gu3,
wieża wodna, jednostanowiskowa parowozownia,  rampa boczno-czoława i waga kolejowa 40T.
Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 5 bocznych,  i 2 ładunkowe. Od stacji odchodzi bocznica do MPGKiM.
 
Głuchołazy cegielnia nr.5  
Bocznica cegielni usytuowana na 1,57 km linii Głuchołazy - Mikulovice.
 
Głuchołazy Miasto  (Ziegenhals Stadt)
Przystanek usytuowany na 2,660 km linii Głuchołazy - Mikulovice położony na wysokości 301m npm.
Był tom peron i wiata.
 
Głuchołazy Papiernia 
Bocznica Fabryki Papieru usytuowana na 3,307 km linii Głuchołazy - Mikulovice.
 
Ladegleis Hans 
Bocznica kamieniołomu usytuowana na 4,580 km linii Głuchołazy - Mikulovice.
Funkcjonowała do 1945 roku.
 
Buchberg 
Przystanek usytuowany na 3,385 km linii  Głuchołazy - Mikulovice położony na wysokości 310 m npm.
Był tom peron i wiata.
 
Mikulovice  (Niklasdorf)
Stacja końcowa 2 kl. usytuowana na 8,200 km linii Głuchołazy - Mikulovice położona na wysokości 325m npm.
Stacja posiada: Budynek dworca,2 nastawnie, 2 perony dwustanowiskową lokomotywownię i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 3 główne dodatkowe, 2 trakcyjne, 2 ładunkowe.