D29 - 339   Linia  Ruszów - Gozdnica
Linia wybudowana w celu obsługi przemysłu ceramicznego w okolicach Gozdnicy. Linię oddano 01.12.1896 roku.
Na trasie linii usytuowano 1 stację (Gozdnica), 2 przystanki (Ruszów Szklarnia i Dębiny), 2 bocznice (Ruszów Zakłady Drzewne i Gozdnica Zakłady Dachówki).  Linia do roku 1971 miała nr. 172 później w latach 1971 - 80 miała nr. 310 a od 1980 roku ma nr. 339.
Do maja 1945 roku linia znajdowała się w tabeli 157e,  a po przejęciu przez PKP  w tabeli 261 do SRJ.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 01.12.1896
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Do 1962
Ruch towarowy: Do 2005
Zamknięcie lub likwidacja: Zamknięta około 2006 roku. Obecnie nieprzejezdna.
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Km. Wys. Znak Kl. Rodzaj

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Otwarcia Zamk./Likw.
Ruszów Rauscha 0,000 150 Rw 2 St 01.09.1846     1980 2008  
Bocznica nr. 504   0,935       Bsz ok.1900 Z - ???/2015     1954   *1
Ruszów Szklarnia Glashütte Rauscha, Szklarka Ruszowska 1,737 150     Poł/Ł 01.12.1896 L- 2015     1949   *2
Dębiny Eichwalde 5,700 162     Po 01.12.1896 L - 2015   1930     *3
Granica Województwa 6,10  
Gozdnica GZCB  b.505   7,630 150     Bsz Po 1945 Z 1962/2015     1975   *4
Gozdnica Freiwaldau, Borowsk 8,422 152 Gz 3 St/poł 01.12.1896 Z 1962/2015     1928 1992  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
*1  Bocznica Zakładów Drzewnych
*2  Był tam przystanek , ładownia oraz bocznica kolejki do cegielni i glinianki.
*3  Przystanek zlikwidowany po 1945 roku.
*4  Bocznica Zakładów Ceramicznych.
Ruszów  (Rauscha)
Stacja usytuowana na 75,313 km linii Miłkowice - Jasień oraz początkowa linii Ruszów - Gozdnica położona na wysokości 150 m npm.
Na stacje jest budynek dworca, wc, budynek gospodarczy i mieszkalny. Rampa boczno-czołowa, nastawnia Rw, 3 perony i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe i 3 boczne ładunkowe.
 
Bocznica nr. 504   (...)
Bocznica szlakowa Zakładu Drzewnego usytuowana na 0,935 km linii Ruszów - Gozdnica.
 
Ruszów Szklarnia   (Glashütte Rauscha, Szklarka Ruszowska)
Przystanek z ładownią  usytuowany na 1,737 km linii Ruszów - Gozdnica położony na wysokości 150 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, peron, rampa boczna niska i rampa boczna wysoka.
 Do rampy dochodziła kolejka wąskotorowa z pobliskiej cegielni. W latach 50-tych przekształcony na ładownię.
 
Dębiny   (Eichwalde)
Przystanek z ładownią usytuowany na 5,700 km linii Ruszów - Gozdnica położony na wysokości 162 m npm.
Był tam  peron ziemny oraz tor boczny do załadunku drewna.
 
Gozdnica Gzcb   (...)
Bocznica szlakowa Zakładu Dachówki usytuowana na 7,630 km linii Ruszów - Gozdnica.
 
Gozdnica   (Freiwaldau, Borowsk)
Stacja usytuowana na 8,422 (8,72) km linii Ruszów - Gozdnica położona na wysokości 152 m npm.
Był tam budynek stacji z magazynem, rampą i nastawnią Gz, wc, rampa boczno-czołowa, peron i plac ładunkowy. Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy, 1 główny dodatkowy, 4 boczne w tym 1 ładunkowy.   Od stacji odchodziło 5 bocznic do zakładów ceramicznych.