D29 - 338      Linia  Fosowskie - Dobrodzień
 • Jednotorowa linia lokalnego znaczenia o dł. 11 km wybudowana i zarządzana przez prywatną spółkę "Kolej Lokalna Fosowskie - Dobrodzień".
  Lania zaczyna się od początku peronu 1a i kończy na koźle oporowym za stacją. Jej całkowita długość to 11,240 ( kilometraż końca linii )  minus 0,120 ( kilometraż początku linii ) czyli rzeczywista długość linii to 11,120 km .
 • Daty otwarcia linii lub odcinków: 03.12.1913 roku
  Zmiana ilości torów: Jeden
  Elektryfikacja: Brak
  Ruch osobowy: Do 01.10.1991 roku.
  Ruch towarowy: Do 06.1992
  Zamknięcie lub likwidacja:
  Plan linii Profil wysokościowy

  Nazwy

  Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

  Data

  Gale
  ria
  Rysunki z lat : *
  Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
  Fosowskie Vossowska, Vosswalde, Wosowska 0,00 0,000 197 Fo St 1 15.11.1868       1957 1999  
  Kolejka Heine 5,6 5,60 222   Ł   Po 1913 L- ok.1960          
  Dobrodzień Guttentag 10,93 10,939 235   St/poł 4 03.12.1913 Z- 06.1992     1950    
  Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
  St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
  Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
   
  Fosowskie  (Vossowska, Vosswalde, Wosowska)
  Stacja węzłowa 1 kl.   usytuowana na 175,736 km linii Kielce - Fosowskie, 54,726 km linii Kłodnica - Kluczbork, 44,474 km linii Tarnowskie Góry - Opole oraz początkowa dla linii Fosowskie - Dobrodzień połażona na wysokości 197 m npm.
  Stacja ma budynek dworca, lokomotywownię, wieżę wodną, 3 magazyny, 4 perony (drugi dwu krawędziowy), 4 nastawnie (Fo, Fo1, Fo2, Fo3), rampę boczną, wagę kolejową 40T, oraz 2 place ładunkowe.
  Układ torowy to: 2 grupy torów .
  -1 grupa dla linii do Kluczborka: 2 główne zasadnicze, 4 główne dodatkowe, 7 bocznych i1 ładunkowy.
  Linia do Dobrodzienia miała tor główny przy peronie 1a oraz grupę 2 torów odstawczych.
  - 2 grupa torów dla linii do Opola: 2 główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 3 boczne i 1 ładunkowy.
  Od stacji odchodzi bocznica do zakładów produkcji rur walcowanych "IZOSTAL".
   
  Kolejka  (Heine)
  Ładownia usytuowana na 5,60 km linii Fosowskie - Dobrodzień położona na wysokości 222 m npm.
  Był tom tor boczny na którym ładowano drzewo.
   
  Dodrodzień  (Gyttentag)
  Stacja  usytuowana na 10,939 km linii Fosowskie - Dobrodzień położona na wysokości 236 m npm. 
  Był tam budynek stacji z magazynem,  peron, rampa boczno-czołowa, wieża wodna, jednostanowiskowa lokomotywownia, plac ładunkowy  i waga kolejowa.   Układ torowy to:  tor główny zasadniczy, 1tor oblotowy, tor pod magazyn, tor do rampy i tor do lokomotywowni. Od stacji odchodziła bocznica do mleczarni.