D29 - 333     Linia  Głuchołazy - Pokrzywna (Krnov)
Towarzystwo MSCB (Mährisch Schlesisch Central Bahn) skończyło budowę trasy do Jindřichova ve Slezsku (Hennersdorf) 1 X 1872 i uruchomiła przewozy na całym odcinku Olomouc - Krnov - Jindřichov. To jeden z niewielu przypadków, kiedy po stronie CK monarchii trasa osiągnęła granicę wcześniej niż po stronie Prus. Przyczyną były trudności w wyznaczaniu trasy po pruskiej stronie. Do połączenia doszło 1 XII 1875. W momencie uruchomienia ruchu na trasie gotowe były dworce w Albrechticích, Jindřichovie, a także przystanek w Třemešnej. W Třemešnej w 1898 roku nastąpiła zmiana statusu z przystanku na dworzec przy okazji uruchomienia kolejki wąskotorowej do Osoblahy. Zmiany nie ominęły też stacji w Jindřichově. W 1881 roku zlikwidowano parowozownię, w 1906 przybyły dwa tory stacyjne, w 1911 obrotnica, a w 1913 przebudowano budynek. Na początku ruch na trasie był bardzo mały - 2 pary pociągów osobowych dziennie. W 1886 były to już 4 pary. Po 1945 roku między Jindřichovem a Třemešną linia była zatarasowana 126 wykolejonymi wagonami, zniszczone były także 4 mosty. Ruch wznowiono 28 X 1945 do Jindřichova z kierunku od Krnova. Państwo czechosłowackie dążyło do przywrócenia ruchu tranzytowego przez Głuchołazy, aby odnowić połączenia z obszarem Jeseníka, jednakże strona polska nie była w stanie tej przejętej trasy naprawić - ruch przez granicę przywrócono dopiero w roku 1948.
 
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Krnov - Jindrichov 01.10.1872 roku.
- Głuchołazy - Jindrichov  01.12.1875 roku.
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Do 1959  i od 12.2006 roku.
Ruch towarowy: Czynny
Zamknięcie lub likwidacja:
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilom. Wys. Znak Rodzaj Kl

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1956 Po 1956 Otwarcia Zamk./Likw.
Głuchołazy Ziegenhals 36,61 0,00 304 Gu St 1 01.11.1875       1994    
Pokrzywna Langenbrück, Wilgrund 28,66 8,256 338   St 4 ok. 05.1914 L-23.05.1971   1945      
Granica Państwa

25,694

 
Jindrichov ve Slezsku Hennersdorf 21,64 21,644 350   St 3 01.10.1872       1963    
Tremesna ve Slezsku Röwersdorf 15,25 15,239 395   St 3 01.10.1872         2016  
Mesto Albrechtice Olbersdorf 11,61 11,643 390   St 3 01.10.1872         2016  
Linhartovy Geppersdorf 7,07 7,07 370   Po   01.10.1872         2016  
Krasne Loucky Kohlbach 4,94 4,94 350   Poł   01.10.1872         2016  
Chomyź Komeise 2,42 2,42 330   Po   01.10.1872 L- Po 1945          
Krnov Jägerndorf 0,00 0,00 325   St 1 01.10.1872       1986    
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
Więcej o historii linii można przeczytać tutaj:
Artykule Wojtka Michalskiego z "Turysty Dolnośląskiego" w 2006 r.
 
Głuchołazy (Ziegenhals)
Stacja węzłowa 1 kl. wybudowana na 5,952 km linii Nowy Świętów - Głuchołazy Zdr. i początkowa dla linii Mikulovic i do Krnov  położona na wysokości 304m npm.
Stacja posiada: budynek dworca z nastawnią Gu, 2 perony, magazyn, plac ładunkowy, 3 nastawnie wykonawcze Gu1, Gu2 i Gu3,
wieża wodna, jednostanowiskowa parowozownia,  rampa boczno-czoława i waga kolejowa 40T.
Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 5 bocznych,  i 2 ładunkowe. Od stacji odchodzi bocznica do MPGKiM.
 
Pokrzywna  (Langenbrück, Wilgrund)
Stacja 4 kl. usytuowana na 8,256 km linii Głuchołazy - Krnov położona na wysokości 338m npm.
Był tam: budynek dworca z magazynem i nastawnią, rampa boczna i czołowa, skrajnik, wc, peron, waga wozowa, plac ładunkowy, tor główny i ładunkowy. Po 1945 roku zamknięta a w 1971 skreślona z ewidencji.
 
Jindrichov ve Slezsku  (Hennersdorf)
Stacja 3 kl. usytuowana na 21,644 km linii Głuchołazy - Krnov położona na wysokości 350 m npm.
Jest tam: budynek dworca z nastawnią, wc, 3 perony, magazyn, plac ładunkowy, rampa boczna i 2 nastawnie wykonawcze.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe i ładunkowy. 
 
Tremesna ve Slezsku  (Röwersdorf)
Stacja 3 kl. usytuowana na 15,239 km linii Głuchołazy - Krnov położona na wysokości 395 m npm.
Stacja składa się z części zachodniej o torach normalnych i wschodniej wąskotorowej 750mm.
Jest tam: budynek dworca z nastawnią, wc, po 2 perony dla każdej części, 2 jednostanowiskowe lokomotywownie i kanał zmiany rozstawu wózków. Układ torowy to:
- części normalnej: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, i 3 boczne.
 -część wąskotorowa: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i 6 bocznych.. 
 Część wąskotorowa to stacja początkowa kolejki do miejscowości Osoblaha.
 
Mesto Albrechtice  (Olbersdorf)
Stacja 3 kl. usytuowana na 11,643 km linii Głuchołazy - Krnov położona na wysokości 390 m npm.
Jest tam: budynek dworca z nastawnią, 2 nastawnie wykonawcze, wc, 2 perony, plac ładunkowy i rampa boczna.
 Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy. Od stacji odchodzi bocznica do zakładu przemysłowego.
 
Linhartovy (Geppersdorf)
Przystanek usytuowany na 7,07 km linii Głuchołazy - Krnov położony na wysokości 370 m npm.
Jest tam tor główny, peron i budynek poczekalni.
 
Krasne Loucky (Kohlbach)
Przystanek z ładownią usytuowany na 4,94 km Głuchołazy - Krnov położony na wysokości 350 m npm.
Jest tam: budynek dworca, peron, plac ładunkowy, tor główny i tor ładunkowy.
 
Chomyź  (Komeise)
Przystanek usytuowany na 2,42 km linii Głuchołazy - Krnov położony na wysokości 330 m npm.
Był tom peron i wiata. Przystanek po wojnie zlikwidowany ponieważ miejscowość została po polskiej stronie.
 
Krnov  (Jägerndorf)
Stacja węzłowa 1 kl. usytuowana na 87,062 km linii Olomouc hlavní nádraží - Opava východ,  początkowa dla linii do Głuchołazów i była do 1945 roku była końcową stacją dla linii z Raciborza przez Głubczyce położony na wysokości 325 m npm.
Jest tam: budynek dworca z nastawnią,2 nastawnie wykonawcze, magazyny, 4 perony, lokomotywownia wachlarzowa, lokomotywownia dla szynobusów, plac ładunkowy i rampa boczno-czołowa.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 5 głównych towarowych i kilkanaście bocznych w tym ładunkowe, odstawcze, postojowe i trakcyjne. Od stacji odchodzi bocznica do zakładu produkcyjnego.