D29 - 323    Linia  Nowa Wieś Grodziska - Bolesławiec Wsch.
Kolejka znaczenia lokalnego należąca do Spółki Akcyjnej Kolejka Bolesławiec-Nowa Wieś Grodziska (Kleinbahn Bunzlau-Neudorf AG). Koncesję na realizację 25-kilometrowej, jednotorowej linii spółka otrzymała 18.04.1905 roku. Bardzo szybko, bo już rok później, w dniu 10.04.1906 roku linię otwarto. Budowę infrastruktury i obsługę zlecono berlińskiej spółce Lenz&Co., która miała już doświadczenie w eksploatacji śląskich kolejek. Linia miała początek na Małym Dworcu w Bolesławcu Wschodnim gdzie było całe zaplecze techniczne linii. Na trasie usytuowano 3 stacje ( Warta Złotnicka, Iwiny, Raciborowice Górne ), 6 przystanków ( Godnów, Kruszynek, Warta Bolesławiecka, Raciborowice Dolne, Grodziec Zamcz., Rożnowiec), 1 bocznica ( Godnów) i 1 ładownia (Czaple Kamienne).  Wybudowano także odgałęzienie z Warty Złotnickiej do Warty Złotnickiej Zachodniej z 2 przystankami i ładownią. W latach 1950-60 podczas budowy kopalni miedzi wybudowano bocznice do kop. Konrad i Lubichów.  Przewozy prowadzono trzema lekkimi tendrzakami typu T3 - typową lokomotywą pruskich kolejek. Odgałęzienia do Wartowic obsługiwała 4  zakupiona lokomotywa ( jeden skład osobowo-towarowy dziennie). Po zamknięciu kopalni miedzi linię częściowo rozebrano - zlikwidowano odcinek Iwiny - Raciborowice Górne. Resztę linii zlikwidowano w latach 2007-08. Linia znajdowała się w tabeli 156k a po 1945 roku w tabeli 264 do SRJ.
Daty otwarcia linii lub odcinków: N.W.Grodziska – Bolesławiec Wsch.  10.04.1906,  Warta Złotnicka – Warta Bolesł.  Zach.  01.10.1907
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Nie było
Ruch osobowy: Zawieszono w 1976 r.  Na odcinku do Warta Bolesławiecka Zach w 1914
Ruch towarowy: Zawieszony: 28.11.2000
Zamknięcie lub likwidacja: Linię zamknięto 28.11.2000. Likwidacja linii: Odcinek Iwiny – Raciborowice Górne 2000-2002, reszta linii  skreślono decyzją z dnia 07.09.2005. W latach 2007-2008 całkowicie linię zlikwidowano.
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Nowa Wieś Grodziska Neudorf, Nowa Wieś k. Grodzieńca 24,7 0,000 279 NWG St 3 01.12.1895 Z - 1992   1929 1956  
Czaple Kamienne Hockenberg, Czaple Kamieniołom 23,6 1,146 278   Ł/po,pb   ok.1906 Z - 1992          
Rożnowiec Rosen Neudorf 22,7 2,021 273   Poł/po   10.04.1906 Z - 1976   1939      
Grodziec Zamczysko Groditzberg 20,7 4,067 256   Poł/po   10.04.1906 Z - 1976   1939      
Raciborowice Górne Ober Grobhartmannsdorf 15,9 8,904 240   St 4 10.04.1906 Z - ok. 1992     1948    
Raciborowice Dolne Nord Grobhartmannsdorf 14,6 10,286 245   Po,pb   10.04.1906 Z - ok. 1989          
„Konrad” i b.419   --- 12,190 205   Podg   Po 1945 Z - 11.2000         *1
Iwiny Mittalu, Miotłówek 11,6 13,194 208   St 4 10.04.1906 Z - 11.2000   1930      
Bsz. nr. 420   --- 15,694 208   Bsz   Po 1945 Z- .2002         *2
Watra Bolesławiecka Alt Warthau Dorf, Warcimierz 8,4 16,464 208   Po   10.04.1906 Z - 1976          
Bsz. nr. 421   7,9 16,950 209   Bsz   01.10.1907 Z - 11.2000         *3
Warta Złotnicka + b.422 Alt Warthau-Nieschwitz, Warcimierz Złotnica 7,3 17,546 210   St/po 4 10.04.1906 Z - 11.2000   1939      
Kruszynek Klein Krauschen 4,2 20,610 212   Poł/po   10.04.1906 Z - 1976   1939      
Godnów Gnadenberg 3,0 21,750 210   Poł/po   10.04.1906 Z - 01.1960   1939      
Bsz. nr. 424   2,3 22,400 217   Bsz   Po 1930 Z - ???     1946 1970 *4
Bolesławiec Piastów   --- 23,400 208   Po   Po 1969 Z - 2000          
Bolesławiec Wsch. Bunzlau Kleinbahnhof 0,0 24,726 198 BcW St 2 10.04.1906 Z - ???   1975 1996  
 
Warta Złotnicka Alt Warthau, Nieschwitz 0,0 0,00 210   St/po 4 10.04.1906 Z - ???          
Warta Bolesław. Kamien. Neu Warthau 1,6 1,63 232   Poł   10.04.1906 Z - ???          
Warta Bolesław. Zach. Neu Warthau West 2,4 2,38 240   Poł   10.04.1906 Z - ???          
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
*1  Podg i bocznice kopalni miedzi "Konrad"
*2  Bocznica kopalni miedzi "Lubichów"
*3  Bocznica (Linia) do Warty Bolesł. Zach.
*4  Bocznica do magazynów w Godnowie.
Więcej o historii linii można przeczytać   tutaj:
Rafał Wiernicki Kolejka Bolesławiecka "Turysta Dolnośląski" 5/2005
Warta Złotnicka - Warta Bolesławiecka Zach. ŚK 4/2008 str. 38-39
Bolesławiec Wsch. - Nowa Wieś Grodziska cz.1 ŚK 4/2009 str.30-31
Bolesławiec Wsch. - Nowa Wieś Grodziska cz.2 ŚK 6/2009 str.42-44
Nowa Wieś Grodziska   (Neudorf, Nowa Wieś k. Grodzieńca)
Stacja 3 kl. oddana 1501.12.1895 roku i usytuowana na 36,451km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 279 m npm.
Od 1906 roku stacja początkowa linii Nowa Wieś Grodziska – Bolesławiec Wsch.
Stacja posiada budynek stacji wraz z magazynem i nastawnią Nwg, wc, zabudowania gospodarcze, wieżę wodną, parowozownię, 2 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy z wagą wozową i skrajnikiem. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze i 7-9 torów dodatkowych. Około 1977 roku stację zmodernizowano.  Z powodu złego stanu wiaduktu pod torem dojazdowym z Bolesławca tor ten wprowadzono bezpośrednio do zwrotnicy na torze głównym z Jerzmanic. Po zamknięciu linii  tory zdewastowano lub pozarastały drzewami.  Ocalały tylko budynki wraz z wieżą.
 
Czaple Kamienne  (Hockenberg, Czaple Kamieniołom)
Ładownia kamieniołomu usytuowana na 1,146 km linii Nowa Wieś Grodziska - Bolesławiec Wschodni położona na wysokości 278 m npm.
Po 1945 roku był tom też przystanek.
 
Rożnowiec  (Rosen Neudorf)
Przystanek z ładownią usytuowany na 2,021 km linii Nowa Wieś Grodziska - Bolesławiec Wschodni położony na wysokości 273 m npm.
Był tam peron, budynek dworca, wc i plac ładunkowy. Układ torowy to tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy.
 
Grodziec Zamczysko  (Groditzberg)
Przystanek z ładownią  usytuowany na 4,067 km linii Nowa Wieś Grodziska - Bolesławiec Wschodni położony na wysokości 256 m npm.
Po 1945 roku przystanek z ładownią. Był tam peron, budynek dworca, wc i plac ładunkowy. Układ torowy to tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy.
 
Raciborowice Górne  (Ober Grobhartmannsdorf)
Stacja usytuowana na 8,904 km linii Nowa Wieś Grodziska - Bolesławiec Wschodni położona na wysokości 240 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z nastawnią, budynek gospodarczy, wc, wieża wodna, 2 perony oraz plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 3 główne dodatkowe, 3 boczne ładunkowe i odstawcze oraz 5 bocznicowych wykorzystywanych przez cementownię.
 
Raciborowice Dolne  (Nord Grobhartmannsdorf)
Przystanek z posterunkiem bocznicowym usytuowany na 10,286 km linii Nowa Wieś Grodziska - Bolesławiec Wschodni położony na wysokości 245 m npm.Był tam peron i budynek posterunku bocznicowego.  Był tam tor główny zasadniczy, prawdopodobnie tor oblotowy i bocznica do kamieniołomu.
 
Konrad i boczn. 419 
Posterunek odgałęźny i bocznica kopalni miedzi "Konrad" wybudowany po 1945 roku usytuowany na 12,190 km linii Nowa Wieś Grodziska - Bolesławiec Wschodni położony na wysokości 205 m npm. Był tam budynek posterunku i kilka torów bocznicowych. Po zamknięciu kopalni zamknięty a w następnych latach zlikwidowany.
 
Iwiny  (Mittalu, Miotłówek)
Stacja usytuowana na 13,194 km linii Nowa Wieś Grodziska - Bolesławiec Wschodni położona na wysokości 208 m npm.
Był tam peron, budynek stacji, budynek magazynu oraz plac ładunkowy. Układ torowy to tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy. Być może była jeszcze mijanka.
 
Bocznica 420
Bocznica kopalni miedzi "Lubichów" wybudowana po 1945 roku usytuowana na 15,694 km linii Nowa Wieś Grodziska - Bolesławiec Wschodni położona na wysokości 208 m npm. Po zamknięciu kopalni zlikwidowana.
 
Warta Bolesławiecka  (Alt Warthau Dorf, Warcimierz)
Przystanek  usytuowany na 16,464 km linii Nowa Wieś Grodziska - Bolesławiec Wschodni położony na wysokości 208 m npm.
Był tam peron i budynek dworca. Układ torowy to tor główny zasadniczy i prawdopodobnie boczny ładunkowy lub mijankowy.
 
Bocznica 421
Odgałęzienie linii do a później jako bocznicy kamieniołomów w Wartowicach  usytuowana na 16,950 km linii Nowa Wieś Grodziska - Bolesławiec Wschodni położona na wysokości 209 m npm.
 
Warta Złotnicka  (Alt Warthau-Nieschwitz, Warcimierz Złotnica)
Stacja usytuowana na 17,546 km linii Nowa Wieś Grodziska - Bolesławiec Wschodni położona na wysokości 210 m npm.
Po 1945 roku przystanek z ładownią. Był tam budynek dworca z magazynem, budynek wc, budynek gospodarczy, peron i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i 1-2 boczne w tym jeden ładunkowy.
 
Warta Bolesławiecka Kamieniołom  (Neu Warthau)
Przystanek z ładownią usytuowany na 1,63 km linii Warta Złotnicka - Warta złotnicka Zach. położony na wysokości 232 m npm.
Był tam peron, prawdopodobnie mały budynek dworca i plac ładunkowy.  Układ torowy to tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy.
 
Warta Bolesławiecka Zachodnia  (Neu Warthau West)
Przystanek usytuowany na 2,36 km linii Warta Złotnicka - Warta złotnicka Zach. położony na wysokości 240m npm.
Był tam peron, prawdopodobnie mały budynek dworca i rampa ładunkowa. Układ torowy to tor główny zasadniczy, oblotowy i boczny do rampy.
 
Kruszynek  (Klein Krauschen)
Przystanek z ładownią  usytuowany na 20,610 km linii Nowa Wieś Grodziska - Bolesławiec Wschodni położony na wysokości 212 m npm.
Był tam peron, budynek dworca, wc i plac ładunkowy.  Układ torowy to tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy.
 
Godnów  (Gnadenberg)
Przystanek z ładownią  usytuowany na 21,750 km linii Nowa Wieś Grodziska - Bolesławiec Wschodni położony na wysokości 210 m npm.
Był tam peron, budynek dworca, wc i prawdopodobnie droga ładunkowa.  Układ torowy to tor główny zasadniczy i boczny mijankowy lub ładunkowy.
 
Bocznica 424  
Bocznica do magazynów zbożowych usytuowana na 22,400 km linii Nowa Wieś Grodziska - Bolesławiec Wschodni położona na wysokości 217 m npm. Było tam około siedmiu dużych magazynów, garaż loka oraz plac składowy. Układ torowy to  dwa tory zakończone kozłami oporowymi. jeden tor objazdowy i tor do garażu loka.
 
Bolesławiec Piastów  
Przystanek wybudowany około 1969 roku przy ciepłowni na nowym osiedlu Piastów usytuowany na 23,400 km linii Warta Złotnicka - Warta złotnicka Zach. położony na wysokości 208 m npm. Był tam peron i być może wiata peronowa.
 
Bolesławiec Wsch.  (Bunzlau Kleinbahnhof)
Stacja usytuowana na 24,726 km linii Nowa Wieś Grodziska - Bolesławiec Wschodni i początkowa linii Bolesławiec Wsch. - Modła położona na wysokości 256 m npm. Był tam budynek dworca z magazynem, nastawnią i rampą, parowozownia z wieżą wodną, wc, budynki gospodarcze, peron, plac ładunkowy z rampą boczną i wagą wozową.Na stacji było zaplecze techniczne obu lokalnych kolejek. Stacja obsługiwała bocznicami dwa zakłady oraz ciepłownię. Układ torowy to: 2 tory główne przy peronie, 2 oblotowe, 3-4 ładunkowe i kilka trakcyjnych.