D29 - 321          Linia  Grodków Śl. - Głęboka Śl.  
Linia ta miała zapewnić obsługę gospodarstw rolnych specjalizujących się w hodowli buraków cukrowych oraz okolicznych kamieniołomów (2 obok stacji Muchowiec, 1 w Jegłowej, 1 Strużyna, 1 Przeworno). Linię jednotorową znaczenia lokalnego o długości 27 km. oddano 15.12.1891 roku.
Na trasie linii usytuowanych było 6 stacji (Grodków, Gałązczyce, Przeworno, Jegłowa, Muchowiec, Głęboka Śl.), 3 przystanki z ładowniami ( Wójtowice, Rożnów, Krzywina), i prywatna bocznica w Wyszonowicach.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 15.12.1891
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Głęboka Śl. - Przeworno do 28. 05.1989, Przeworno - Grodków Śl. do 20.08.1987.
Ruch towarowy: Głęboka Śl. - Przeworno do 01.01.2000, Przeworno - Grodków Śl. do20. 08.1987.
Zamknięcie lub likwidacja: 6.11.2002 decyzja o likwidacji linii, 28.02.2006 początek rozbiórki linii odcinka Grodków Śl. - Przeworno.
Dodatkowe informacje:
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilom. Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Grodków Śl. Grottkau, Grodków 0,00 0,000 174   St/Poł/Po 2 25.07.1847       1963    
Wójtowice Voigtsdorf, Wójtów 5,52 5,491 190   Poł   15.12.1891 Z - 08.1987          
Gałązczyce Giersdorf, Gorzejów 8,51 8,478 194   St/Poł 4 15.12.1891 Z - 08.1987          
Granica Województwa 9,94  
Rożnów Oberrosen, Rożnów Górny 11,53 11,502 185   Poł   15.12.1891 Z - 08.1987          
Przeworno Prieborn 15,29 15,261 180   St 3 15.12.1891 Z - 01.2000     1976    
Krzywina Krummendorf, Dzierzkowice 17,61 17,531 180   Po   01.01.1941 Z - 05.1989          
Jegłowa Ruppersdorf, Riegersdorf, Rudgierzów 19,30 19,222 171   St/Ład 4 1930-36 Z - 01.2000     1954    
Muchowiec Mückendorf, Moków 23,63 23,551 167   Poł   15.12.1891 Z - 05.1989          
Wyszonowice Ruppersdorf 25,50 25,421     Bsz     Z- ok.1960         *1
Głęboka Śl. Glambach, Głębokie Śl. 26,87 26,791 160 St 4 15.12.1891 Z - 01.1992     1976    
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
*1 Prywatna bocznica fabryki szamotu.
 
Grodków Śl.  (Grottkau, Grodków)
Stacja 2 klasy usytuowana  na 0,00 km. linii Grodków Śl. - Głęboka Śl. i 26,677 km linii Brzeg - Nysa położona na wysokości 174 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, magazyn, wc, budynki gospodarcze, 2 nastawnie, 2 perony (przed 1945 rokiem 3), 2 place ładunkowe i żuraw wodny. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 9 bocznych (w tym 7 ładunkowych). Od stacji odchodziły bocznice do zakładów metalowych i przetwórni pasz. Po likwidacji linii do Głębokiej Śl. stację zdegradowano do przystanku z ładownią.
 
Wójtowice  (Voigtsdorf, Wójtów)
Przystanek z ładownią usytuowany na 5,491 km. linii Grodków Śl. - Głęboka Śl. położony na wysokości 190 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, peron i drogę ładunkową. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy zakończony prawdopodobnie kozłem oporowym. Po 1945 roku wykazywana jako przystanek. W latach 80-tych toru ładunkowego już podobno nie było.
 
Gałązczyce  (Giersdorf, Gorzejów)
Stacja 4 klasy usytuowana  na 8,478 km. linii Grodków Śl. - Głęboka Śl. położona na wysokości 194 m npm.
Stacja miała budynek dworca, wc, budynek gospodarczy, 1 lub 2  perony, plac ładunkowy i rampę boczno-czołową.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy. Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.
 
Rożnów  (Oberrosen, Rożnów Górny)
Przystanek z ładownią usytuowany  na 11,502 km. linii Grodków Śl. - Głęboka Śl. położony na wysokości 185 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, peron i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy. Od stacji odchodziła bocznica prawdopodobnie do młyna.  Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.
 
Przeworno  (Prieborn)
Stacja  ajencyjna 3 klasy usytuowana  na 32,119 (0,00) km. linii Otmuchów – Przeworno i 15,261 km linii Grodków Śl. - Głęboka Śl.
położona na wysokości 180 m npm. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "Pw", wc, nastawnię "Pw1", budynek gospodarczy, 3 perony, wieże wodną, wagę wozową, wagę wagonową, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 2 boczne, 1 ładunkowy.
 
Krzywina  (Krummendorf, Dzierzkowice)
Przystanek usytuowany  na 17,531 km. linii Grodków Śl. - Głęboka Śl. położony na wysokości 180 m npm.
Przystanek miał budynek dworca, wc i peron. Po 1945 roku była tylko wiata peronowa.
 
Jegłowa  (Ruppersdorf, Riegersdorf, Rudgierzów)
Stacja 4 klasy usytuowana  na 19,222 km. linii Grodków Śl. - Głęboka Śl. położona na wysokości 171 m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, wc, budynek gospodarczy, peron, wagę wagonową, bocznicę boczno-czołową i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, odstawczy i ładunkowy.
 
Muchowiec  (Mückendorf, Moków)
Przystanek z ładownią usytuowany  na 23,551 km. linii Grodków Śl. - Głęboka Śl. położony na wysokości 167 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, peron. Torów dodatkowych prawdopodobnie nie było. Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.
 
Wyszonowice  (Ruppersdorf)
Bocznica do kopalni koalinu usytuowana na 25,50 km. linii Grodków Śl. - Głęboka Śl.
 
Głęboka Śl.  (Glambach, Głębokie Śl.)
Stacja  4 klasy usytuowana  na 26,791 km. linii Grodków Śl. - Głęboka Śl. i 26,997 km linii Brzeg - Łagiewniki Dzierżoniowskie
położona na wysokości 160 m npm.  Stacja miała budynek dworca, wc, budynek gospodarczy, 2 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy i wagę wagonową. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, odstawczy i ładunkowy.