D29 - 319    Linia  Lubin Górniczy - Chocianów
Linia kolejowa wybudowana przez spółkę akcyjną Kolejki Lubin - Chocianów (Kleinbahn-AG Lüben - Kotzenau) założoną w czerwcu 1914 r. Prace rozpoczęto w 1915 r. Nawierzchnię torową ułożono już w 1916 roku, stąd wg niektórych źródeł już w lutym 1916 r. po linii kursowały pociągi towarowe. Ruch pasażerski otwarto 1.10.1917 r. W Lubinie znajdowała się parowozownia kolejki, w Chocianowie znajdował się garaż z pojedynczym stanowiskiem. Spółka zatrudniała tylko 16 pracowników etatowych. Szlak z Lubina do Chocianowa był jedną z ostatnich linii uzupełniających dolnośląską sieć, która niestety szybko przegrywała z konkurencją samochodową. W 1939 roku na linii pozostała już tylko 1 para pociągów, dopiero w czasie wojennej reglamentacji paliwa ponownie linia ożyła (3 pary w dni robocze, 1 para w dni wolne). Po wojnie linię uruchomiono dopiero w czerwcu 1946 r. i służyła przez wiele lat do przewozu produktów rolnych. Ruch pasażerski był słaby, tak że niektóre kursy były realizowane mieszanymi składami towarowo-pasażerskimi. Pod koniec 1985 r.  zawieszono kursy pasażerskie. Przewozy towarowe  zawieszono w1987 roku. W 1991 roku linia została fizycznie rozebrana.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 15.09.1910
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Do 1985
Ruch towarowy: Do 1987
Zamknięcie lub likwidacja: Rozebrana w 1992 roku.
Dodatkowe informacje:
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Km. Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Lubin Górniczy Lüben, Lubin Lignicki 0,0 0,000 129 Lb St 3 25.12.1869     1990 2010  
Obora Górna Ober Oberau 4,5 4,457 165   St/Poł 4 15.09.1910 L - ok. 1970          
Obora Średnia Mittel Oberau 5,7 5,738 167   Poł   15.09.1910 L - 1992          
Szklary Górne Ober Gräsersdorf, Szklarka Górna 9,7 9,732 150   St/Poł 4 15.09.1910 L - 1992          
Szklary Dolne Nieder Gräsersdorf, Szklarka Dolna 12,0 12,024 143   Poł   15.09.1910 L - 1992          
Brunów Lubiński Braunau 15,4 15,406 151   St/Poł 4 15.09.1910 L - 1992          
Trzebnice Lubińskie Seebnitz 20,4 20,441 161   Poł   15.09.1910 L - 1992          
Chocianowiec Gross Kotzenau, Chocianów Wielki 23,5 23,469 161   St/po 4 15.09.1910 L - 1992          
Kątno Winkel 24,5 24,523 154   Po   15.09.1910 L - ok. 1980          
Chocianów Kotzenau 28,1 28,119 145 Cw St/Poł 3 01.10.1890 Z - 2005     1962    
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
Więcej o linii można przeczytać tutaj:
Świat Kolei 1/2009 str.22-24 "Kolejka Lubin - Chocianów"
Świat Kolei 1/2009 str.25-27 "Lubin Górniczy - Chocianów"
Lubin Górniczy  (Lüben, Lubin Lignicki)
Stacja  2 klasy usytuowana na 22,329 (128,14)  km linii Legnica - Rudna Gwizdanów i początkowa dla linii Lubin Górniczy - Chocianów
położona na wysokości 129 m npm. Stacja posiada: budynek dworca z nastawnią "Lb", 2 nastawnie wykonawcze "Lb1" i "Lb2", magazyn, lokomotywownię, wieżę wodną, budynki mieszkalne dla pracowników, budynki gospodarcze i warsztatowe, 2 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy oraz wagę wagonową do 40T. Układ torowy to: do 19456 roku stacja posiadała około 5 torów a obecnie 6 torów zelektryfikowanych, oraz około 10 bocznych w tym ładunkowe i odstawcze. Od stacji odchodzi bocznica do elektrociepłowni oraz linia do kopalni miedzi i Polkowic.
 
Obora Górna  (Ober Oberau)
Przystanek z ładownią usytuowany na 4,457 (4,5)  km linii Lubin Górniczy - Chocianów  położony na wysokości 165 m npm.
Był tam budynek dworca, peron, droga ładunkowa, tor główny i ładunkowy.
 
Obora Średnia  (Mittel Oberau)
Przystanek z ładownią usytuowany na 5,738 (5,7)  km linii Lubin Górniczy - Chocianów  położony na wysokości 167 m npm.
Był tam budynek dworca, peron, droga ładunkowa, tor główny i ładunkowy.
 
Szklary Górne  (Ober Gräsersdorf, Szklarka Górna)
Stacja 4 klasy usytuowana na 9,732 (9,7)  km linii Lubin Górniczy - Chocianów  położony na wysokości 150 m npm.
Był tam budynek dworca, peron, droga ładunkowa, waga wagonowa, rampa boczno-czołowa, tor główny i ładunkowy.
 
Szklary Dolne  (Nieder Gräsersdorf, Szklarka Dolna)
Przystanek z ładownią usytuowany na 12,024 (12,0)  km linii Lubin Górniczy - Chocianów  położony na wysokości 143 m npm.
Był tam budynek dworca, peron, droga ładunkowa, tor główny i ładunkowy.
 
Brunów Lubiński  (Braunau)
Stacja 4 klasy usytuowana na 15,406 (15,4)  km linii Lubin Górniczy - Chocianów  położony na wysokości 151 m npm.
Był tam budynek dworca, peron, droga ładunkowa, waga, tor główny i ładunkowy.
 
Trzebnice Lubińskie  (Seebnitz)
Przystanek z ładownią usytuowany na 20,441 (20,4)  km linii Lubin Górniczy - Chocianów  położony na wysokości 161 m npm.
Był tam budynek dworca, peron, droga ładunkowa, tor główny i ładunkowy.
 
Chocianowiec  (Gross Kotzenau, Chocianów Wielki)
Stacja 4 klasy usytuowana na 23,469 (23,5)  km linii Lubin Górniczy - Chocianów  położony na wysokości 161 m npm.
Był tam budynek dworca, peron, droga ładunkowa, tor główny i ładunkowy.
 
Kątno  (Winkel)
Przystanek usytuowany na 24,523 (24,5)  km linii Lubin Górniczy - Chocianów  położony na wysokości 154 m npm.
Była tam wiata lub mały budynek dworca i peron.
 
Chocianów  (Kotzenau)
Stacja  3 klasy usytuowana na 10,372 (51,00)  km linii Rokitki - Kożuchów i 28,119 (28,1) km linii Lubin Górniczy - Chocianów położona na wysokości 145 m npm. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "Cw", wc, 3 perony, wieże wodną, plac ładunkowy,
wagę wagonową i 2 rampy boczno-czołowe. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 4 boczne i 1 ładunkowy.