D29 - 317    Linia  317 Bukowa Śl. - Syców
W drugiej połowie lat 30. w ramach programu pomocy dla wschodnich prowincji Niemiec na terenach przygranicznych planowano rozbudowę dotychczasowych linii kolejowych nieczęsto poprzecinanych granicą. zaprojektowano między innymi linię z Brzegu przez Rogalice do Namysłowa, oraz  Bukowa Śl. przez Syców do Międzyborza. Linię Bukowa Śl. - Syców - Międzybórz zrealizowano częściowo (tylko do Sycowa) . Linię budowano  w 3 etapach. 25.10.1937 oddano odcinek Bukowa Śl. - Pawłowice Namysł.. kolejny odcinek do Grębocic oddano 01.03.1939 roku, a ostatni odcinek do Sycowa oddano 15.09.1941 r. Na linii usytuowanych było 6 stacji (4 kl.) i 1 przystanek (Ślizów). Po ponownym uruchomieniu linii w 1948 roku przez PKP stacje były bezobsługowe. Ponieważ na stacji Radzowice budynek dworca był zburzony zdemontowano tor ładunkowy i stację zdegradowano do przystanku.  Do 1945 roku linię obsługiwało 5 par pociągów. Po wojnie linię uruchomiono we wrześniu 19478 roku i obsługiwały ją 2 pary pociągów osobowo-towarowych.
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Syców - Grębocice 15.09.1941
- Grębocice - Pawłowice 01.03.1939
- Pawłowice - Bukowa Śl. 25.10.1937
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Do 03.1988
Ruch towarowy: Do 1991
Zamknięcie lub likwidacja: Linia rozebrana w 1992 roku.
Dodatkowe informacje:
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Bukowa Śl. Buchelsdorf 8,43 0,000 163 St 4 02.11.1912 L-2014   1910 1926 1978  
Głuszyna Glausche 12,86 4,383 165   Poł   25.10.1937 L - 1992       1980  
Smogorzów Schmograu 16,52 8,340 163   Poł   25.10.1937 L - 1992       1981  
Pawłowice Namysłowskie Paulsdorf, Pawłowice 20,60 12,110 162   Poł   25.10.1937 L - 1992       1952  
Granice Województwa 14,56  
Gołębice Galbitz, Galewice 24,50 16,012 168 G St 4 01.03.1939 L - 1992       1951  
Radzowice Reesewitz 27,63 19,184 170   Poł   15.09.1941 L - 1992     1938 1948  
Dziadowa Kłoda Kunzendorf 31,01 22,524 170   Poł   15.09.1941 L - 1992       1951  
Ślizów Schleise 35,70 27,216 179   Po   15.09.1941 Z- ok. 1966     1939    
Syców Groß Wartenberg 38,33 29,850 177 Sy St 3 10.11.1871     1953 1980 2008  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
Bukowa Śl.  (Buchelsdorf)
Stacja  4 klasy usytuowana na 0,000 (8,43)  km linii Bukowa Śl. - Syców oraz 8,483 km linii Namysłów - Kępno  położona na wysokości 163m npm. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "BŚ", wc, budynek gospodarczy, 2 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy, wagę wagonową, skrajnik oraz semafory wjazdowe. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy.
 
Głuszyca  (Glausche)
Przystanek z ładownią usytuowany na 4,383 (12,86)  km linii Bukowa Śl. - Syców  położony na wysokości 165m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem, peron, plac ładunkowy, wagę wozową i skrajnik.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy. Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.
 
Smogorzów  (Schmograu)
Przystanek z ładownią usytuowany na 8,340 (16,52)  km linii Bukowa Śl. - Syców  położony na wysokości 163m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, peron, rampę boczną, wagę wozową, skrajnik i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.  Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.
 
Pawłowice Namysłowskie  (Paulsdorf, Pawłowice)
Przystanek z ładownią usytuowany na 12,110 (20,60)  km linii Bukowa Śl. - Syców  położony na wysokości 162m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, peron, wagę wozową i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.  Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.
 
Gołębice  (Galbitz, Galewice)
Stacja  4 klasy usytuowana na 16,012 (24,50)  km linii Bukowa Śl. - Syców  położona na wysokości 168m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "G", wc, peron, rampę boczną, wagę wozową, skrajnik i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, tor odstawczy i ładunkowy.
 
Radzowice  (Reesewitz)
Przystanek z ładownią usytuowany na 19,184 (27,63)  km linii Bukowa Śl. - Syców  położony na wysokości 170m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią, peron i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.
 
Dziadowa Kłoda  (Kunzendorf)
Przystanek z ładownią usytuowany na 22,524 (31,01)  km linii Bukowa Śl. - Syców położony na wysokości 170m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią, peron, wagę wozową i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy. Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.
 
Ślizów  (Schleise)
Przystanek usytuowany na 27,216 (35,70)  km linii Bukowa Śl. - Syców  położony na wysokości 179m npm.
Był tam budynek dworca i peron.
 
Syców  (Groß Wartenberg)
Stacja  3 klasy usytuowana na 123,222 (25,41)  km linii Herby Nowe - Oleśnica i 29,850 (38,33) km linii Bukowa Śl. - Syców  położona na wysokości 177m npm. Stacja posiada budynek dworca z nastawnią "Sy", budynek magazynu, wc, wieżę wodną, budynek mieszkalny dla pracowników i gospodarczy, rampę boczno-czołową i 2 place ładunkowe. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 odstawcze i 2 ładunkowe. Od stacji odchodziła bocznica tartaku.