D29 - 307     Linia  307 Namysłów - Kępno
Linia wybudowana w celu poprawy komunikacji między Kępnem a położonym na południowo-zachodnim skraju powiatu miasteczkiem Rychtal. Prace ziemne rozpoczęto w marcu 1911 a budowę linii otwarto 02.10.1911 roku. Stacja Rychtal ponad rok była stacją końcową. W tym czasie budowano dalszy odcinek w celu przedłużenia linii do Namysłowa gdzie połączyła się z linią Wrocław Nadodrze - Kluczbork - Tarnowskie Góry. Cała linia liczyła 41,55 km długości oddana została do eksploatacji 01.11.1912 roku. Kilometraż linii liczono od stacji Kępno. Linię obsługiwały 4 pociągi osobowe, 1 osobowo-towarowy i 1 towarowy. Na całej linii obowiązywała maksymalna prędkość 40 km/godz. Linię obsługiwały parowozy serii T7 i T9. Parowozy stacjonowały w Namysłowie a od 1913 roku także w Kępnie. Pomiędzy stacjami końcowymi rozmieszczonych było 8 stacji w tym 2 (Rychtal i Laski) wyposażone w wieże wodne i żurawie do nawadniania parowozów. Po I wojnie światowej w 1920 roku wszedł w życie traktat pokojowy ustalający nowe granice państwowe. Granica przebiegała na 29 km linii. Odcinek linii Kępno - Rychtal  należał do Polski a odcinek Bukowa Śląska - Namysłów do Niemiec. dwu kilometrowy odcinek Bukowa Śl. - Rychtal rozebrano w 1921 roku i ponownie odbudowano w roku 1942. Odcinek po stronie niemieckiej długo  używany był jako tor odstawczy ale w 1935 roku kursowało tam aż 5 par pociągów.  Odcinek Kępno - Rychtal obsługiwały 2 a czasami 3 pary pociągów z parowozami Ok1,TKi3 a czasem OKl27. Od 1947 roku kiedy to PKP wprowadziło swoją  numerację linii kilometraż liczono od stacji Namysłów. Linia otrzymała  wg D29 nr.196 następnie 240 a od 1974 roku 307. Ruch pasażerski zawieszono 06.03.1992 roku natomiast ruch towarowy na odcinku Bukowa Śl. - Rychtal 1994, Rychtal - Kępno Zacho. 1995, na całej linii 01.06.2000 roku. Fizycznie linię rozebrano w 2014 roku.
Daty otwarcia linii lub odcinków: Kępno - Rychtal  02.10.1911, Rychtal - Namysłów 01.11.1912
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Do 06.03.1992
Ruch towarowy: Bukowa Śl. - Rychtal do 1994, Rychtal - Kępno Zach. do 1995, na całej linii do 01.06.2000 roku
Zamknięcie lub likwidacja: Linia rozebrana w 2014 roku.
Dodatkowe informacje:
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1920 Po 1949 Otwarcia Zamk./Likw.
Namysłów Namslau 41,55 0,000 152       St 1 15.11.1868     1931 1988 2005  
Kamienna Namysłowska Giesdorf 37,49 3,886 170   Poł   02.11.1912 L-2014   1911 1951    
Bukowa Śl. Buchelsdorf 33,23 8,485 163 St 4 02.11.1912 L-2014   1910 1926 1978  
Granica Województwa 10,60  
Rychtal Rykthal 27,52 14,460 167 Rt St 4 02.10.1911 L-2014   1911 1947 1985  
Buczek Butschkau 20,15 21,424 207 Bc St/Sth 4 02.10.1911 L-2014   1910   1985  
Trzcinica Wielkopolska Strenze 15,93 25,642 186 TW St/Sth 4 02.10.1911 L-2014   1910   1985  
Laski Smardze Laski, Hirscheck 12,92 28,651 195 LS St 4 02.10.1911 L-2014   1920   1985  
Mroczeń Moorschütz 8,29 33,293 188 Mr St/Sth 4 02.10.1911 L-12014   1920   1985  
Kępno Zach. Kempen West 1,93 39,666 168 KZ St/Sth 4 02.10.1911 L-2014   1920 1950    
Kępno Kempen 0,00 42,000 171 Kp St 2 01.03.1872       1960 1996  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
Więcej o linii przeczytać można tutaj:
Koleje Małe i Duże H2(2)
Namysłów  (Namslau)
Stacja  1 klasy usytuowana na 0,000  km linii Namysłów - Kępno, 106,465 km linii Kalety - Wrocław Mikołajów oraz 59,939 km linii Opole - Namysłów  położona na wysokości 152m npm. Budynek dworca ,wc ,magazyny, lokomotywownię, budynki techniczne i gospodarcze, 2 nastawnie "Nm" i "Nm1", wieże wodną, 3 perony, wagę wagonową i wozową, skrajnik, rampę boczno-czołową i 2 place ładunkowe.
Układ torowy to: 4 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 3 postojowe, 3 towarowe i 3-4 trakcyjnych.
Od stacji odchodziła bocznica do słodowni.
 
Kamienna Namysłowska  (Giesdorf)
Przystanek z ładownią usytuowany na 3,886  km linii Namysłów - Kępno  położona na wysokości 170m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, wc, peron i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy. Po 1945 roku wykazywana jako przystanek z ładownią.
 
Bukowa Śl.  (Buchelsdorf, Buchołów)
Stacja  4 klasy usytuowana na 0,000  km linii Bukowa Śl. - Syców oraz 8,485 km linii Namysłów - Kępno  położona na wysokości 163m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "BŚ", wc, budynek gospodarczy, 2 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy, wagę wagonową, skrajnik oraz semafory wjazdowe. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy.
 
Rychtal  (Rykthal, Rychtał, Rychtal, Studnicko)
Stacja 4 klasy usytuowana na 14,460 km linii Namysłów - Kępno położona na wysokości 167 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "S" później "Rt", wc, budynek gospodarczy, wieżę wodną wraz z żurawiem, rampę boczno-czołową, wagę wagonową, skrajnik, plac ładunkowy, 2 perony oraz semafory wjazdowe wraz z tarczami ostrzegawczymi.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i 2 ładunkowe. Po 1985 roku występuje jako stacja handlowa.
 
Buczek  (Butschkau, Hohenbusch)
Stacja 4 klasy usytuowana na 21,424 km linii Namysłów - Kępno położona na wysokości 207 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "Bc", wc,  rampę boczno-czołową, wagę wagonową, skrajnik, plac ładunkowy, 1 peron oraz semafory wjazdowe wraz z tarczami ostrzegawczymi. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, i ładunkowy. Po 1945 roku występuje jako stacja handlowa.
 
Trzcinica Wielkopolska  (Hirscheck)
Stacja 4 klasy usytuowana na 25,642 km linii Namysłów - Kępno położona na wysokości 186 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "TW", wc,  rampę boczno-czołową, wagę wagonową, skrajnik, plac ładunkowy, 1 peron oraz semafory wjazdowe wraz z tarczami ostrzegawczymi. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, i ładunkowy. Po 1945 roku występuje jako stacja handlowa.
 
Laski Smardze  (Namslau)
Stacja 4 klasy usytuowana na 28,651 km linii Namysłów - Kępno położona na wysokości 195 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "LS", wc,  budynek gospodarczy i mieszkalny, rampę boczno-czołową, wagę wagonową, skrajnik, plac ładunkowy, 2 perony oraz semafory wjazdowe wraz z tarczami ostrzegawczymi.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy. Po 1985 roku występuje jako stacja handlowa.
 
Mroczeń  (Moorschütz)
Stacja 4 klasy usytuowana na 33,293 km linii Namysłów - Kępno położona na wysokości 188 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "Mr", wc, rampę boczno-czołową, wagę wozowa, wagę wagonową, skrajnik, plac ładunkowy, 2 perony oraz semafory wjazdowe wraz z tarczami ostrzegawczymi. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy. Po 1945 roku występuje jako stacja handlowa.
 
Kępno Zach.  (Kempen West)
Stacja 4 klasy usytuowana na 39,666 km linii Namysłów - Kępno położona na wysokości 168 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "LZ", wc,  budynek gospodarczy i mieszkalny, rampę boczno-czołową, wagę wagonową, skrajnik, plac ładunkowy, 2 perony oraz semafory wjazdowe wraz z tarczami ostrzegawczymi. W latach późniejszych wybudowano warsztaty służby drogowej, przedłużono tor nr.3 i wybudowano przy nim plac ładunkowy z wagą wozową. Stację wyposażono też w semafory wyjazdowe. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy. Po 1945 roku występuje jako stacja handlowa.
 
Kępno  (Kmpen)
Stacja dwu-poziomowa 2 klasy usytuowana na 42,000 km linii Namysłów - Kępno, 102,606 km linii Herby Nowe - Oleśnica, 40,917 km linii Kluczbork - Poznań położona na wysokości 171 m npm. Stacja posiadała budynek dworca, nastawnią "Kp (Kz)" i "Kp1(Kw)", magazyn, wc,  budynek gospodarczy i mieszkalny, rampę boczną (przeznaczoną dla wojska), wagę wagonową i wozowa,  skrajnik, plac ładunkowy, parowozownię, garaż drezyn, wieżę wodną wraz z żurawiami do nawadniania parowozów, warsztaty, 5 peronów, semafory wjazdowe wraz z tarczami ostrzegawczymi oraz wyjazdowe. Układ torowy to:2 tory główne zasadnicze z peronami kierunku Kluczbork - Ostrów Wlkp. na górnej kondygnacji. Na dolnej kondygnacji - tor główny zasadniczy, 3 główne dodatkowe i  około 15 odstawczych, trakcyjnych i ładunkowych. Od toru głównego z kierunku na Namysłów odchodziła bocznica do PZZ.