D29 - 306     Linia  Gogolin - Prudnik
Linia znaczenia lokalnego o długości 40 km.  Celem budowy linii było uzyskanie dostępu do dwóch magistralnych linii kolejowych budowanych /zarządzanych przez Kolej Górnośląską) - Magistrali Podsudeckiej z Legnicy  do Kędzierzyna i kolei z Opola do Kędzierzyna i Racibórza  przez Gogolin. W 1895 r. zawiązała się z inicjatywy  Friedricha Lenza spółka Kolei Prudnicko-Gogolińskiej (NGE - Neustadt-Gogoliner Eisenbahn-Gesellschaft). Udziałowcem spółki byli m.in. Franz Hubert Tiele-Winckler, pan na zamku w Mosznej.  Koncesję na budowę i obsługę przewozów uzyskała firma Lenz & Co. Zarząd i warsztaty ulokowano w Białej. Budowa linii rozpoczęła na początku 1896 roku.  Początkowo tabor spółki składał się jedynie z trzech lokomotyw T3 produkcji szczecińskiej firmy Vulcan oraz kilkunastu wagonów a w 1935 r. Spółka zatrudniała już 121 osób personelu. posiadała 5 parowozów,4 wagony pocztowe,  15 wagonów osobowych  i 48 wagonów towarowych. W 1909 roku pojawił się pomysł przedłużenia linii przez Głuchołazy, Pokrzywną do Zlatych Hor, co dawałoby spółce połączenie z siecią kolejową Austro-Węgier. Z powodu wybuchu I wojny światowej pomysł ten nie doczekał się realizacji.
 
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Odcinek Biała Prudnicka - Prudnik  22.10.1896 roku.
- Odcinek Gogolin - Biała Prudnicka 04.12.1896 roku.
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Do 01.10.1991 roku.
Ruch towarowy:
- Gogolin - Krapkowice do 07.1997 roku.
- Krapkowice - Prudnik do01.2005 roku.
Zamknięcie lub likwidacja:
- W 2006 roku rozebrany odcinek Gogolin - Krapkowice Otmęt.
- W 2007 roku rozebrano odcinek Krapkowice Otmęt - Krapkowice.
Uwagi: W latach 2013 - 2017 na wniosek MON firma SKANSKA wyremontowała odcinek Prudnik - Krapkowice lecz bez budowy peronów. Linia będzie używana tylko jako towarowa.
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilom. Wys. Znak Rodzaj Kl

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1946 Po 1956 Otwarcia Zamk./Likw.
Gogolin Gogolin 41,61 0,000 172 Gg St 2 02.11.1845   1904 1998 2019 1
Krapkowice Otmęt   37,40 4,30     Bsz     L-         2
Krapkowice Otmęt Ottmuth, Otmęt 37,10 4,600 176   Po   04.12.1896 L-ok.2005          
Krapkowice Krappitz, Chrapkowice 35,41 6,184 176 Kr St/Poł 4 04.12.1896 Z-ok.2005     1963   3
Steblów Stöblau, Stoblów 32,66 8,977 178   Po   15.05.1948 L-ok.2005          
Łowkowice Dobrau, Burgwasser, Dobra Opolska 29,55 12,110 173   St/Poł/po 4 01.05.1896 Z-ok.2005     1953    
Strzeleczki Strehlitz 26,54 15,122 180   St/Poł/po 4   Z-ok.2005     1953    
Zielina Zellin, Kujawy Śląskie 22,05 19,611 181   St 4 04.12.1869 L-ok.2005     1950    
Moszna Moschen, Kujawy Śląskie Przystanek 19,63 22,050 180   Po   04.12.1896 Z-ok.2005          
Łącznik Lonschnik, Wiesengrund 17,79 23,867 191   St/Poł/po 4 04.12.1896 Z-ok.2005     1953    
Krobusz Krobusch, Krähenbusch-Krobusch, Krähenbusch 15,40 26,252 198   St/Poł/po 4   Z-ok.2005     1953    
Biała Prudnicka Zülz, Biała Prądnicka 10,51 31,146 231 Bp St/poł 4 22.10.1896 Z-ok.2005     1963   4
Józefówek Neuhof bei Neustadt, Nowy Dwór Śląsk 6,40 35,258 261   Po   22.10.1896 Z-ok.2005     1949    
Lubrza Leuber 3,05 38,604 250   St/Poł 4   L- ok.2005     1953    
Prudnik Neustadt, Prądnik 0,00 41,558 256 Pd St 1 15.06.1876     1994    
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
* 1 Od stacji odchodziły bocznice do zakładów produkcji mas bitumicznych i do dwóch zakładów wapienniczych.
*2 Bocznica szlakowa do zakładów produkcji obuwia.
*3 Od stacji odchodziły bocznice do papierni, zakładów metalowych i JW.
*4 Od stacji odchodziła bocznica do cukrowni.
*5 Od stacji odchodziły bocznice do - PZZ i do warsztatów produkcji pomocniczej.
 
Gogolin  (Gogolin)
Stacja węzłowa 2 kl. usytuowana na 21,68 km linii Kędzierzyn Koźle-Opole Groszowice i początkowa dla linii Gogolin-Prudnik położona na wysokości 172 m npm.
Stacja posiadała: budynek dworca , wc, magazyn towarowy (rozebrany), 3 nastawnie Gg, Gg1, Gg2, 3 perony (trzeci obsługiwał linię do Prudnika), wierzę wodną, dwustanowiskową lokomotywownię z obrotnicą, wagę wagonową i wozową, skrajnik, rampę boczno-czołową, place ładunkowe.
Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze,4 tory główne dodatkowe, 3 tory  boczne, odstawcze i 7 ładunkowych przy 2 placach.
Od stacji odchodzą 2  bocznice (do Zakładów Mas Bitumicznych oraz do Zakładów Wapienniczych).
 
Krapkowice Otmęt  Bsz.
Bocznica Zakładów Obuwniczych usytuowana na 4,30 km linii Gogolin-Prudnik. Obecnie zlikwidowana.
 
Krapkowice Otmęt  (Ottmuth, Otmęt)
Przystanek usytuowany na 4,600 km linii Gogolin-Prudnik w pobliżu Fabryki Obuwia położony na wysokości 176 m npm.
 
Krapkowice  (Krappitz, Chrapkowice)
Stacja 4 kl. usytuowany na 6,184 km linii Gogolin-Prudnik położona na wysokości 176 m npm.
Był tom: budynek dworca, magazyn z rampą, 2 perony, 2 nastawnie Kr i Kr1, plac ładunkowy i waga kolejowa 35T.
Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 1 boczny, 1 ładunkowy i 1 do rampy. były też 3 tory odsługujące bocznicę do JW i papierni. W 2017 roku po modernizacji linii przez MON i przekształceniu ją w bocznicę na potrzeby JW  większość torów wycięto lub pozostawiono bez modernizacji ( wymieniono 2 całe tory i kawałki 2 pozostałych). Jest po obecnie przystanek z ładownią.
Od stacji odchodziły 3 bocznice - do Papierni, do zakładów metalowych i do JW.
 
Steblów  (Stöblau, Stoblów)
Przystanek usytuowany na 8,977 km linii Gogolin-Prudnik położony na wysokości 178 m npm.
Był tam peron i wiata. Zamknięty w 1991 roku, zlikwidowany w 2005.
 
Łowkowice  (Dobrau, Burgwasser, Dobra Opolska)
Stacja 4 kl. usytuowana na 12,110 km linii Gogolin-Prudnik położona na wysokości 173 m npm.
Był tom: budynek dworca, wc, peron, plac ładunkowy, tor główny i ładunkowy.
Po 1945 roku przystanek z ładownią a następnie przystanek.
 
Strzeleszki  (Strehlitz)
Stacja 4 kl. usytuowana na 15,122 km linii Gogolin-Prudnik położona na wysokości 180 m npm.
Był tom: budynek dworca, wc, peron, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy, tor główny i ładunkowy.
Po 1945 roku przystanek z ładownią a następnie przystanek.
 
Zielina  (Zellin, Kujawy Śląskie )
Stacja 4 kl. usytuowana na 19,611 km linii Gogolin-Prudnik położona na wysokości 181 m npm.
Był tom: budynek dworca z nastawnią, wc, peron, plac ładunkowy, tor główny i ładunkowy.
Około 2005 roku stację skreślono z ewidencji.
 
Moszna  (Moschen, Kujawy Śląskie Przystanek)
Przystanek usytuowany na 22,050 km linii Gogolin-Prudnik położony na wysokości 180 m npm.
Był tam peron i wiata. Zamknięty w 2005 roku.
 
Łącznik  (Lonschnik, Wiesengrund)
Stacja 4 kl. usytuowana na 23,867 km linii Gogolin-Prudnik położona na wysokości 191 m npm.
Był tom: budynek dworca, wc, peron, plac ładunkowy, tor główny i ładunkowy.
Po 1945 roku przystanek z ładownią a następnie przystanek.
 
Krobusz  (Krobusch, Krähenbusch-Krobusch, Krähenbusch)
Stacja 4 kl. usytuowana na 26,252 km linii Gogolin-Prudnik położona na wysokości 198 m npm.
Był tom: budynek dworca, wc, peron, plac ładunkowy, tor główny i ładunkowy.
Po 1945 roku przystanek z ładownią a następnie przystanek.
 
Biała Prudnicka  (Zülz, Biała Prądnicka)
Stacja 4 kl. usytuowana na 31,146 km linii Gogolin-Prudnik położona na wysokości 231 m npm.
Był tom: budynek dworca z nastawnią Bp, wc, 2 perony, plac ładunkowy, rampa boczna, rampa boczno-czołowa, dwustanowiskowa lokomotywownia, wieża wodna, waga kolejowa 40T,waga wozowa i skrajnik.
Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy, 1 główny dodatkowy, 1 boczny, 2 ładunkowe i trakcyjne. Od stacji odchodziła bocznica do cukrowni.
W latach 90-tych zdegradowana do przystanku z ładownią.
 
Józefówek  (Neuhof bei Neustadt, Nowy Dwór Śląsk)
Przystanek usytuowany na 35,258 km linii Gogolin-Prudnik położony na wysokości 261 m npm.
Był tam nieduży budynek dworca, peron, tor główny i dodatkowy. Zamknięty w 2005 roku.
 
Lubrza  (Leuber)
Stacja 4 kl. usytuowana na 38,604 km linii Gogolin-Prudnik położona na wysokości 250 m npm.
Był tom: budynek dworca, wc, plac ładunkowy, waga wozowa, tor główny i ładunkowy.
Po 1945 roku przystanek z ładownią a następnie przystanek. Przed 2005 rokiem skreślona z ewidencji.
 
Prudnik  (Neustadt, Prądnik)
Stacja węzłowa usytuowana na 111,204 km linii Katowice-Legnica i końcowa 41,558 km  linii Gogolin-Prudnik położona na wysokości 256 m npm.
Był tam: budynek dworca, 2 nastawnie Pdk i Pdk1, wc, magazyn z rampą boczną, 3 perony ( trzeci obsługiwał linię do Gogolina), 2 place ładunkowe, rampa boczna, rampa boczno-czołowa i 2 wagi kolejowe (jedna 50T).
Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze,4 tory główne dodatkowe, kilka bocznych w tym 3 ładunkowe.
Od stacji odchodziła bocznica do PZZ oraz bocznica do Warsztatów Produkcji Pomocniczej.