D29 - 305     Linia  Grodziec Mały - Kolsko
Jednotorowa linia lokalna znaczenia miejscowego budowana odcinkami.
Na trasie linii usytuowano 10 stacji i 1 przystanek ( Szreniawa Sulechowska). W latach 1991-93 wstrzymano ruch osobowy, a około 2000 roku ruch towarowy. W 2009 roku linię fizycznie zlikwidowano. 
Do 1947 roku kilometraż liczony był od stacji Kolsko. Dopiero po 1947 PKP liczyło kilometraż od stacji Grodziec Mały.                         
Daty otwarcia linii lub odcinków: Grodziec Mały - Sława Śl.  01.10.1913, Sława Śl. - Kolsko  01.05.1913
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Grodziec Mały - Sława Śl.  do 1991, Sława Śl. - Kolsko  do 1993
Ruch towarowy: Grodziec Mały -  Kolsko  około 2000 roku.
Zamknięcie lub likwidacja: Zamknięta w 1993 roku, Po 2009 roku linię rozebrano.
Dodatkowe informacje:
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Grodziec Mały Klein Gläditz, Niederfeld, Grodziec nad Odrą 42,50 0,000 72 GM St/Po 4 30.12.1857       1990    
Bogomice Biegnitz, Bogumice 38,90 3,588 70   St/Po 4 01.10.1913 L - 2009     1965    
Kamiona Ziebern, Ziebern-Vorwerk, Soborzyn 36,52 5,972 70   St/Poł 4 01.10.1913 L - 2009     1965    
Chociemyśl Kotzemeuschel, Dammfeld 34,07 8,423 71   St/Poł 4 01.10.1913 L - 2009     1965    
Kotla Kuttlau, Chotla 31,54 10,947 84   St/Poł 4 01.10.1913 L - 2009     1965    
Krzepielów Tschepplau, Langemark 24,70 17,789 100   St/Poł/Ł 4 01.10.1913 L - 2009     1965    
Lipinka Głogowska Linderei 18,97 23,589 82 LG St 4 01.10.1913 L - 2009     1965    
Sława Śląska Schlawa, Schlesiersee 13,69 28,805 61   St/poł 3 01.05.1913 L - 2009     1965    
Szreniawa Sulechowska Schönforst 9,10 33,395 61   Po   01.05.1913 L - 2009  

1937

     
Ciosaniec Schussenye, Ostlinde 6,54 35,953 69   St/Po 4 01.05.1913 L - 2009     1965    
Kolsko Kolyig 0,00 42,492 58 Kl St/Po 4 01.11.1906       1965    
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
Grodziec Mały  (Klein Gläditz, Niederfeld, Grodziec nad Odrą)
Stacja  4 klasy  usytuowana na 0,000 (42,50) km linii Grodziec Mały - Kolsko oraz 277.195 km linii Łódź Kaliska - Tuplice położona na wysokości 72 m npm. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, wc, centralną nastawnię usytuowaną między rozgałęzieniem linii, peron 2 krawędziowy dla linii 305 i dwa perony dla linii 14, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy. Na linii 14 były po 2 semafory wjazdowe i wyjazdowe. Na linii 305 po 2 semafory wyjazdowe i semafor wjazdowy od strony Lipinki Głog. Stacja zdegradowana do przystanku. Układ torowy to: 2 tory główne dla linii 14, a dla linii 305 - 1 tor główny 1 główny dodatkowy i 1 ładunkowy.
 
Bogomice  (Biegnitz, Bogumice)
Stacja 4 klasy usytuowana na 3,588 (38,90) km linii Grodziec Mały - Kolsko położona na wysokości 70 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, wc, peron, rampę boczno-czołową i drogę ładunkową.
Wkład torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy. W latach 80-tych zdegradowana do przystanku, a następnie zlikwidowana.
 
Kamiona  (Ziebern, Ziebern-Vorwerk, Soborzyn)
Stacja 4 klasy usytuowana na 5,972 (36,52) km linii Grodziec Mały - Kolsko położona na wysokości 70 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, peron, rampę boczno-czołową i drogę ładunkową.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy. W latach 80-tych zdegradowana do przystanku z ładownią.

Chociemyśl  (Kotzemeuschel, Dammfeld)
Stacja  4 klasy usytuowana na 8,423 (34,07) km linii Grodziec Mały - Kolsko położona na wysokości 71 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, 2 perony, drogę ładunkową oraz semafory wjazdowe.
 Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy. W latach 80-tych zdegradowana do przystanku z ładownią.
 
Kotla  (Kuttlau, Chotla)
Stacja  4 klasy usytuowana na 10,947 (31,54) km linii Grodziec Mały - Kolsko położona na wysokości 84 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, 2 perony, rampę boczno-czołową, drogę ładunkową i wagę wagonową do 40 T.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy. W latach 80-tych zdegradowano do przystanku z ładownią.
 
Krzepielów  (Tschepplau, Langemark)
Stacja  4 klasy usytuowana na 17,789 (24,70) km linii Grodziec Mały - Kolsko położona na wysokości 100 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, 2 perony, rampę boczno-czołową, drogę ładunkową oraz wagę wagonową do 40T. Stacja posiadała tylko semafory wjazdowe. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy.
W latach 80-tych zdegradowana do przystanku z ładownią a następnie do ładowni.
 
Lipinka Głogowska  (Linderei)
Stacja  4 klasy usytuowana na 23,589 (18,97)  km linii Grodziec Mały - Kolsko oraz 18,6 km linii Wschowa - Lipinka Głogowska położona na wysokości 82 m npm. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "LG", budynek gospodarczy i wc, nastawnia wykonawcza "LG1", 2 perony, rampa boczno-czołowa i drogę ładunkową. Stacja posiadała 3 semafory wjazdowe i 6 wyjazdowych. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główne dodatkowy, 1 ładunkowy.
 
Sława Śląska  (Schlawa, Schlesiersee)
Stacja  3 klasy usytuowana na 28,805 (13,69) km linii Grodziec Mały - Kolsko położona na wysokości 61 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, wc. parowozownię,2 perony, rampę boczno-czołową, drogę ładunkową, wagę wagonową do 40T, oraz semafory wjazdowe. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, odstawczy i ładunkowy.
 
Szreniawa Sulechowska  (Schönforst)
Przystanek osobowy  usytuowany na 33,395 (9,10) km linii Grodziec Mały - Kolsko położona na wysokości 61 m npm.
Przystanek posiadał mały peron i niedużą wiatę peronową.
 
Ciosaniec  (Schussenye, Ostlinde)
Stacja  4 klasy usytuowana na 35,935 (6,54) km linii Grodziec Mały - Kolsko położona na wysokości 69 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią, nastawnię wykonawczą, wc, 2 perony, rampę boczno-czołową i drogę ładunkową.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy. W latach 80-tych stację zdegradowano do przystanku.
 
Kolsko  (Kolyig)
Stacja  4 klasy usytuowana na 42,492 (0,00) km linii Grodziec Mały - Kolsko oraz 22,085 km linii Wolsztyn - Żagań  położona na wysokości 58 m npm. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "KL", nastawnię wykonawczą "KL1", budynek gospodarczy i wc, drogę ładunkową,  1 peron dwu krawędziowy, 1 peron jedno krawędziowy, 3 semafory wjazdowe i 6 wyjazdowych.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 1 odstawczy i 1 ładunkowy.