D29 - 301                 Linia Opole Gł. - Namysłów
Jednotorowa linia o długości 60 km łącząca Opole z Namysłowem wybudowana przez koleje pruskie.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 01.08.1889 roku.
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy:
- zawieszony na odcinku Namysłów - Jełowa 15.01.1992 roku.
- zawieszony na odcinku Opole - Jełowa 03.04.2000 roku. 
- wznowiony na odcinku Opole - Jełowa od 03.10.2005 roku.
Ruch towarowy:
- zawieszony na odcinku Namysłów - Jełowa 15.01.1992 roku.
- zawieszony na odcinku Opole - Jełowa 03.04.2000 roku.
Zamknięcie lub likwidacja:
- nieprzejezdna na odcinku Murów - Biestrzykowice.
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Opole Gł. Oppeln 59,92 0,057 158 Op St 1 02.11.1845       2016  
Bolko Bolko 57,71 2,203 160 Bk Podg           2012 2016  
Opole Bsz   56,11 3,80     Bsz     L-         1
Opole Gosławice + boczn. Goslawitz, Ehrenfeld, Gosławice, Gosławice Opolskie 54,36 5,569 159   St/poł 4 01.08.1889       1963 2018 2
Zawada Hinterwasser 50,32 9,61     Ł   ok. 1939 L-         3
Kotórz Mały Klein Kottorz, Klein Kochen, Kołosz Mały, Kotorz Mały 47,44 12,491 164 KzM St/po 4 01.08.1889       1963    
Osowiec Przystanek Königshuld-Trzenschin, Königshuld-Neuwiese 44,90 15,081 163   Po   01.08.1889            
Osowiec Śląski + boczn. Königshuld 42,37 17,560 172   Poł/po   01.08.1889 Z-2004     1963   4
Jełowa Jellowa, Ilnau 40,48 19,747 171 Ja St/poł 3 01.08.1889       1963 2016  
Mańczok Mainczok, Meinfeld, Mniewice 34,05 25,883 169   Poł/po   01.08.1889            
Murów + boczn. Murow, Hermannsthal, Murawa 29,69 30,240 165   St/poł 3 01.08.1889       1953 2019 5
Okoły Schwarzwasser, Tauentzien, Doncyn 26,77 33,099 163   Po   01.08.1889            
Pokój Carlsruhe 19,92 40,012 162   St/po 3 01.08.1889       1953    
Zieleniec Gründorf 19,1 40,832     Bsz               6
Dąbrowa Namysłowska Dammer 13,66 46,094 156   St/poł 4 01.08.1889       1953    
Biestrzykowice Eckersdorf 9,58 50,382 170   Poł/po   01.08.1889            
Biestrzykowice Bsz   9,34 50,621     Bsz   ok.1939           7
Jastrzębie Śląskie Nassadel, Jastrzębie Śląskie, Nasale 7,43 52,507 166   St/poł 4 01.08.1889       1953    
Ziemiełowice Simmelwitz, Ziemiolewice 3,38 56,529 160   Po   01.08.1889 Z-1992          
Namysłów   1,00 58,93     Bsz               8
Namysłów Namslau 0,00 59,939 152 St 1 15.11.1868     1931 2005    
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
 
*1 Bocznica zakładów mięsnych.
*2 Bocznica elektrociepłowni i  składu materiałów budowlanych.
*3 Na mapie niem. 1:25.000 z 52 roku  oraz na mapie linii kolejowych z 1943 roku jest tam zaznaczona  ładownia.
*4 Od stacji odchodziła bocznica do zakładów metalowych.
*5 Od stacji odchodziła bocznica do huty szkła a obecnie zakłady drzewne.
*6 Bocznica szlakowa cegielni.
*7 Bocznica szlakowa do składnicy wojskowej.
*8 Bocznica szlakowa  składnicy CPN.
 
Opole Gł.  (Oppeln)
Stacja węzłowa 1 klasy usytuowana na 102,085  km linii  Bytom  - Wrocław oraz 0,354 km linii Opole Zach.- Nysa połażona na wysokości 158 m npm. Stacja ma: budynek dworca, wc, 5 peronów, magazyn towarowy, lokomotywownię, nastawnie Op, Op, Op2 oraz (OT,OT2, OT3, OT4, OT5, OT6, OT7) w części towarowej, plac ładunkowy, rampę boczną. Na stacji są 2 grupy torów pasażerskich oraz grupa torów towarowych.
 
Bolko  (Bolko)
Posterunek odgałęźny  usytuowany na 73,769 km linii  Tarnowskie Góry - Opole Gł., 2,173 km linii Opole Gł. - Opole Wsh. oraz 2,203 km linii Opole Gł. - Namysłów połażony na wysokości 160 m npm. Jest tam budynek nastawni  Bk.
 
Opole bsz.
Bocznica szlakowa Zakładów Mięsnych usytuowana na 3,80 km linii Opole Gł. - Namysłów.  Zlikwidowana w latach 2000.
 
Opole Gosławice  (Goslawitz, Ehrenfeld, Gosławice, Gosławice Opolskie)
Stacja 4 kl. usytuowana na 5,569 km linii Opole Gł. - Namysłów  połażona na wysokości 159 m npm.
Po 1945 roku przystanek. Jest tam budynek dworca,  peron, tor główny oraz grupa torów zdawczo-odbiorczych bocznicy elektrociepłowni i składu materiałów budowlanych.
 
 Zawada  (Hinterwasser)
Ładownia usytuowana na 9,61 km linii Opole Gł. - Namysłów.
Był tam tor główny, ładunkowy i droga ładunkowa. W latach 1950 - 60 zlikwidowano tor ładunkowy.
 
Kotórz Mały   (Klein Kottorz, Klein Kochen, Kołosz Mały, Kotorz Mały)
Stacja 4 kl. usytuowana na 12,491 km linii Opole Gł. - Namysłów  połażona na wysokości 164 m npm.
Były tam budynek dworca z nastawnią Kzm, wc, 2 perony, plac ładunkowy, rampa boczno-czołowa i waga kolejowa 50T.
Stacja miała 1 tory główny zasadniczy, 1 główny dodatkowy i 1 ładunkowy. W 2005 roku stację zdegradowano do przystanku.
 
Osowiec Przystanek  (Königshuld-Trzenschin, Königshuld-Neuwiese)
Przystanek usytuowany na 15,081 km linii Opole Gł. - Namysłów  połażony na wysokości 163 m npm.
Był tam peron i wiata.
 
Osowiec Śl.  (Königshuld)
Przystanek z ładownią. usytuowany na 17,560 km linii Opole Gł. - Namysłów  połażony na wysokości 172 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, peron i plac ładunkowy. Od przystanku odchodziła bocznica do Zakładów Metalowych.
 
Jełowa  (Jellowa, Ilnau)
Stacja węzłowa 3 kl. usytuowana na 19,747 km linii Opole Gł. - Namysłów i 0,124 km linii Jełowa - Kluczbork połażona na wysokości 171 m npm.
Był tam budynek dworca, 2 nastawnie  Ja i Ja1, jednostanowiskowa lokomotywownia, wieża wodna, plac ładunkowy, rampa boczno-czołowa, waga kolejowa 40T oraz 3 perony.
Stacja miała 1 tor główny zasadniczy, 3 główne dodatkowe, 2 boczne i 1 ładunkowy. W 2005 roku zdegradowana do przystanku.
 
Mańczok  (Mainczok, Meinfeld, Mniewice)
Przystanek z ładownią usytuowany na 25,883 km linii Opole Gł. - Namysłów  położony  na wysokości 169 m npm.
Był tam udynek dworca, peron, wc, plac ładunkowy, rampa boczna i waga kolejowa 40T.Układ torowy to: 1 tor główny i 1 ładunkowy.
 
Murów  (Murow, Hermannsthal, Murawa)
Stacja 3 kl. usytuowana na 30,240 km linii Opole Gł, - Namysłów położona na wysokości 165 m npm.
Stacja posiadała: budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, 2 perony, wieżę wodną, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy i wag kolejową 50T. Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy 1 główny dodatkowy,2 boczne, 2 ładunkowe i do rampy. Od stacji odchodziła bocznica do GS-su i do huty szkła po wojnie jest tam tartak. Ok.2005 roku zdegradowana do przystanku. W 2017 roku linię na odcinku Jełowa - Murów udrożniono oraz odbudowano bocznicę to tartaku.
 
Okoły  (Schwarzwasser, Tauentzien, Doncyn)
Przystanek usytuowany na 33,099 km linii Opole Gł., - Namysłów położony na wysokości 163 m npm.
Był tam peron i wiata.
 
Pokój  (Carlsruhe)
Stacja 3 kl. usytuowana na 40,012 km linii Opole Gł. - Namysłów położona na wysokości 162 m npm.
Stacja posiadała: Budynek dworca z magazynem i nastawnią,, wc, 2 perony, dwustanowiskową lokomotywownię, wieże wodną, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy, 1 główny dodatkowy, 1 ładunkowy i 1 boczny. Od stacji odchodziła 2 bocznica do cegielni.
Między 1992 a 2005 rokiem zdegradowana do przystanku.
 
Zieleniec.  (Gründorf)
Bocznica szlakowa cegielni usytuowana na 40,832 km linii Opole Gł. - Namysłów.
 
Dąbrowa Namysłowska  (Dammer)
Stacja 4 kl. usytuowana na 46,094 km linii Opole Gł. - Namysłów położona na wysokości 156 m npm.
Stacja posiada: budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, peron, rampę boczno-czołową, wagę kolejową 40T i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy i ładunkowy. Ok.2005 roku zdegradowana do przystanku.
 
Biestrzykowice  (Eckersdorf)
Przystanek z ładownią usytuowany na 50,382 km linii Opole Gł. - Namysłów położony na wysokości 170 m npm.
Stacja posiadała: budynek dworca, wc, peron, plac ładunkowy, tor główny i tor ładunkowy.
 
Biestrzykowice
Bocznica szlakowa do JW usytuowana na 50,621 km linii Opole Gł. - Namysłów. Ok.2017 roku odbudowana.
 
Jastrzębie Śl.   (Nassadel, Jastrzębie Śląskie, Nasale)
Stacja 4 kl. usytuowana na 52,507 km linii Opole Gł. - Namysłów położona na wysokości 166 m npm.
Stacja posiada: budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, 2 perony, rampę boczno-czołową, wagę kolejową 30T i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy i ładunkowy. Ok.2005 roku zdegradowana do przystanku z ładownią.
 
Ziemiełowice  (Simmelwitz, Ziemiolewice)
Przystanek usytuowany na 56,529 km linii Opole Gł. - Namysłów  połażony na wysokości 160 m npm.
Był tam peron i wiata.
 
Namysłów
Bocznica szlakowa bazy CPN usytuowana na 58,93 km linii Opole Gł. - Namysłów.
Namysłów  (Namslau)
Stacja 1 klasy usytuowana na 106,465 km linii Kalety - Wrocław Mikołajów, 59,939 km linii Opole Gł. - Namysłów oraz 0,000  km linii Namysłów - Kępno (Namysłów - Syców) położona na wysokości 152 m npm.
Stacja posiada budynek dworca ,wc ,magazyny, lokomotywownię, budynki techniczne i gospodarcze, 2 nastawnie "Nm" i "Nm1", wieże wodną, 3 perony, wagę wagonową i wozową, skrajnik, rampę boczno-czołową i 2 place ładunkowe.
Układ torowy to: 4 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 3 postojowe, 3 towarowe i 3-4 trakcyjnych.
Od stacji odchodziła bocznica do słodowni.