D29 - 298/299   Linia  Sędzisław - Kamienna Góra - Lubawka
Linię wybudowano jako odgałęzienie Śląskiej Kolei Górskiej w stronę granicy z Austrią. Linię oddano 29.12.1869 roku. Na trasie linii usytuowano 2 stacje (Kamienna Góra i Lubawka), 1 przystanek z ładownią (Błażkowa) i 1 Podg (Krużyn). Podg Krużyn wybudowano 15.06.1914 roku wraz z budową łącznika do Podg. Marciszów Górny. Stacja Lubawka była stacją graniczną wspólną dla linii Czesko- Niemieckiej i Austriackiej. Linię zelektryfikowano 17.18.1921 roku lecz w lipcu 1945 roku na mocy porozumienia między Rządami ZSRR i Polski trakcję zdjęto i wywieziono do ZSRR.  Kilometraż linii do 1947 roku liczony był od Berlina. Po przejęciu linii przez PKP linię podzielona na dwie części z kilometrażem od Kamiennej Góry.
Do 1971 roku linia miała nr. 183a i 183b. Po 1971 r. miała nr. 277 i 279 a ostatecznie ok.1974 roku linii Kamienna Góra - Sędzisław nadano nr. 298 a linii Kamienna Góra - Lubawka nr. 299. Linia do 1945 roku była w tabeli 155f, w 1948 roku w tabeli 234d,  w 1953 r. w tabeli 242, a od lat 70-tych w tabeli 240 do SRJ.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 29.12.1869
 Zmiana ilości torów: Dwa do Kamiennej Góry a dalej do Lubawki jeden.
Elektryfikacja: Elektryfikacja 17.08.1921,  zdjęcie trakcji po 08.07.1975
Ruch osobowy: Wstrzymanie ruchu 30.04.2004,  Od 05.07.2008 w sezonie
Ruch towarowy: Czynny
Zamknięcie lub likwidacja:
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Sędzisław Ruhbank, Rąbieniec 324,90 5,410 442 Sw St 2 15.08.1867   1923 1995 2015  
Krużyn Krausendorf 327,60 3,041 435 KR Podg   15.06.1914 L - ok. 2002 1942 1976    
Kamienna Góra Landeshut, Ziemsk 330,83 0,000 449 KG St 2 29.12.1869   1923 1998 2015  
Błażkowa Blasdorf, Bledzianowice 336,25 5,416 468   St/po 4 29.12.1869   1932   2006  
Lubawka Liebau , Lubawsk 341,00 10,148 504 Lb St/po 2 29.12.1869   1923   1977  
Granica Państwa 12,79  
Kralovec Königshan 345,01 13,455 526   St 3     2000 2004 2007  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
Inne informacje o linii można przeczytać tutaj:
Kućmin Janusz: Kolej żelazna w Sudetach, Zapomniane linie kolejowe, [w:] Pielgrzymy, Informator Rajdu Sudeckiego, SKPS, Wrocław 1996.
 
Sędzisław    (Ruhbank, Rąbieniec)
Stacja węzłowa 2 klasy usytuowana na 98,843 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec i 5,410 km linii Kamienna Góra - Sędzisław położona na wysokości 442 m npm. Oddana do użytku 15.08.1867 roku.
Na stacji znajdują się budynek dworca z nastawnią Sw, budynek odcinka drogowego, 2 perony, plac ładunkowy i rampa boczno-czołowa.
Były jeszcze nastawnia wykonawcza od strony Wrocławia, 2 wieże wodne i 2 żurawie do nawadniania parowozów. W budynku tartaku dawniej była podstacja transformatorowa do zasilania trakcji. Układ torowy to: 5 torów głównych (w tym jeden zakończony kozłem oporowym), 9 bocznych ładunkowych w tym wyciągowy oraz odstawczy składów osobowych i obiegowy przy peronie z kierunku Kamiennej Góry.
 
Krużyn  (Krausendorf)
Posterunek odgałęźny wybudowany 15.06.1914 roku usytuowany na 3,041 km linii Kamienna Góra - Sędzisław jednocześnie na 0,008 km łącznika do Manciszowa Górnego połażony na wysokości 435 m npm. Był tam budynek nastawni  KR. Około 2006 roku po ustaniu przewozów przez łącznik do Marciszowa Podg zamknięto.
 
Kamienna Góra    (Landeshut/Schl., Ziemsk)
Stacja 2 klasy wybudowana 29.12.1869 roku  na 0,000 km linii  Kamienna Góra -  Sędzisław , Kamienna Góra  - Lubawka, Kamienna Góra  - Okrzeszyn oraz Kamienna Góra – Jelenia Góra  położona  na wysokości 449 m npm.
 Po wybudowaniu linii Kamienna Góra – Okrzeszyn stała się stacją węzłową o 3 kierunkach, o po wybudowaniu linii z Jeleniej Góry o 4 kierunkach jazdy. Stacja posiadała: Budynek dworca, Magazyn towarowy, wieże wodną,  2 nastawnie ( Dysp. KG od strony Sędzisławia i Wyk. KG1 od strony Lubawki), schronisko DS, warsztat AMZ, 2 rampy boczno-czołowe i  plac ładunkowy. Osobny magazyn , ekspedycja i plac ładunkowy był przy linii do Okrzeszyna. Na stacji są 2 perony o krawędzi kamiennej (pierwszy zadaszony), jeden peron ziemny i osobny krótki peron nr.4 przy linii do Okrzeszyna. Od stacji odchodziła bocznica zakładów lniarskich i PEC oraz bocznica do składów wojskowych w Antonówce. Na stacji są semafory kształtowe, były też żurawie wodne. Stacja ma 2 (miała 3) tory główne zasadnicze, 3 główne dodatkowe, oraz 10 (12) bocznych. Na stację głównie przywoziło się węgiel , materiały budowlane i rolnicze a ładowało się złom i kruszywo.
 
Błażkowa  (Blasdorf, Bledzianowice)
Stacja 4 klasy wybudowana 29.12.1869 usytuowana na 5,416 km linii Kamienna Góra  - Lubawka położona na wysokości 468 m npm. Stacja posiadała budynek dworca, mały magazyn, budynek gospodarczy, peron, rampę boczną i plac ładunkowy. Układ torowy to tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy. Po 1945 roku zdegradowana do przystanku z ładownią a następnie ok.1950 roku wycięto tor ładunkowy i pozostał tylko przystanek.
 
Lubawka  (Liebau , Lubawsk)
Stacja graniczna 2 klasy wybudowana 29.12.1869 roku usytuowana na 10,148 km linii Kamienna Góra  - Lubawka położona na wysokości 504 m npm. Stacja wspólna dla kolei czesko-niemieckich i austriackich. Stacja posiadała duży budynek dworca, 3 duże magazyny, 2 parowozownie, nastawnię dysponującą Lb w budynku dworca i 2 wykonawcze Lb1 i Lb2, 2 rampy boczno-czołowe, 2 perony w tym 1 zadaszony, budynki gospodarcze i 2 place ładunkowe w rym jeden z dźwigiem. Od stacji odchodziły 2 bocznice (do tartaku i zakładów mat. budowlanych). Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 4 główne dodatkowe i około 10-14 innych bocznych. W latach 50-tych zlikwidowano jedną parowozownię a około 1980 roku pozostałą wraz z układami torów. Uproszczono też ilość rozjazdów. Po wstrzymaniu przewozów osobowych w 2004 roku stację zamknięto. Jako ładownia obsługuje sporadycznie towarówki. Około 2000 roku po pożarze dworca stacja straciła na znaczeniu. Nastawnie zlikwidowano a semafory wycięto. W 2008 roku po wznowieniu przewozów osobowych stację uruchomiono jako przystanek.
 
Kralovec  (Königshan)
Stacja węzłowa 4 klasy  usytuowana na 13,455 km linii Kamienna Góra  - Lubawka, 59,931 km linii Kralovec - Trutnov - Porici i stacja początkowa linii Kralovec - Zacler  położona na wysokości 526 m npm. Stacja posiada budynek dworca z nastawnią dysponującą, 2 nastawnie wykonawcze, 4 perony oraz magazyn z rampą. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe oraz 2 boczne ładunkowe.