D29 - 297     Linia  Nowy Świętów - Głuchołazy Zdr.
Linia jednotorowa drugorzędnego znaczenia o długości 8.57 km. Odcinek Nowy Świętów - Głuchołazy wybudowany przez ???? a odcinek Głuchołazy - Głuchołazy Zdr. przez Koleje Pruskie.
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Odcinek Nowy Świętów - Głuchołazy oddana 05.11.1875 roku.
- Odcinek Głuchołazy - Głuchołazy Zdr. oddana 01.05.1914 roku.
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Do 01.08.2004 roku i od 14.12.2014 roku na odcinku Nowy Świętów - Głuchołazy Miasto.
Ruch towarowy: Do 2008 roku.
Zamknięcie lub likwidacja: Odcinek Głuchołazy Zdr. - Głuchołazy Miasto - zamknięty.
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilom. Wys. Znak Rodzaj Kl

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1946 Po 1946 Otwarcia Zamk./Likw.
Nowy Świętów Deutsch Wette, Witów 0,22 0,000 279 NŚw St 2 01.11.1875       1991  
Rudawa     2,100 281   Podg   ok. 1950 Z- ok. 1970          
Głuchołazy Ziegenhals 6,17 5,952 304 Gu St 1 01.11.1875         1994  
Boczn. GFM     7,386     Bsz               1
Głuchołazy Miasto Ziegenhals Stadt 7,78 7,561 292   Po   01.05.1914       1950    
Głuchołazy Zdr. Ziegenhals Bad 8,80 8,571 285   Po,m   01.05.1914       1950    
St - stacja węzłowa (dawna), elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.
St. - stacja, Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
* 1 Bocznica Głuchołaskiej Fabryki Mebli.

 

Nowy Świętów  (Deutsch Wette, Witów)
Stacja węzłowa 2 kl. wybudowana na 127,228 km linii Katowice - Legnica i początkowa dla linii  do Sławięcic i Głuchołazów położona na wysokości 279m npm.
Stacja posiada: budynek dworca między peronami z nastawnią NŚw, nastawnię NŚw1, wc, 4 perony, magazyn towarowy, plac ładunkowy, pomieszczenie gospodarcze, wagę wagonową i wozową, skrajnik, rampę boczno-czołową i rampę boczną.
Układ torowy to: 4 tory główne zasadnicze, 2 tory główne dodatkowe, 3 tory  odstawcze, 1 łącznikowy, 3 postojowe i 2 ładunkowe.
 
Rudawa
Posterunek odgałęźny usytuowany na 2,100 kl. linii Nowy Świętów - Głuchołazy Zdr. i początku łącznicy 770 do podg. Nowy Las.
Zamknięty w latach 60-70.
 
Głuchołazy (Ziegenhals)
Stacja węzłowa 1 kl. wybudowana na 5,952 km linii Nowy Świętów - Głuchołazy Zdr. i początkowa dla linii Mikulovic i do Krnov  położona na wysokości 304m npm.
Stacja posiada: budynek dworca z nastawnią Gu, 2 perony, magazyn, plac ładunkowy, 3 nastawnie wykonawcze Gu1, Gu2 i Gu3,
wieża wodna, jednostanowiskowa parowozownia,  rampa boczno-czoława i waga kolejowa 40T.
Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 5 bocznych,  i 2 ładunkowe. Od stacji odchodzi bocznica do MPGKiM.
 
Boczn.GFM
Bocznica Głuchołaskich Zakładów Meblowych usytuowanych na 7,386 km. linii Nowy Świętów - Głuchołazy Zdr.
 
Głuchołazy Miasto   (Ziegenhals Stadt)
Przystanek usytuowany na 7,561 km linii Nowy Świętów - Głuchołazy Zdr.  położony na wysokości 292m npm.
Jest tam budynek dworca, wc i peron. Obecnie przystanek końcowy dla ruchu osobowego.
 
Głuchołazy Zdr.  (Ziegenhals Bad)
Przystanek końcowy usytuowany na 8,571 km linii Nowy Świętów - Głuchołazy Zdr.  położony na wysokości 285m npm.
Był tam budynek dworca, peron, wc, tor główny i tor obiegowy.