D29 - 295      Linia  Węgliniec - Bielawa Dolna
Linia kolejowa wybudowana w 1874 roku przez Górnołużyckie Towarzystwo Kolejowe (OLEG). Operatorem na linii było BAE - Berlinsko - Anhalckie Towarzystwo Kolejowe a od 1888 roku państwo pruskie. W latach 2006 -2008 linię zmodernizowana do szybkości 160 km/h i na odcinku Węgliniec Podg Bielawa Dolna zelektryfikowano. Obecnie linia typowo towarowa.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 01.06.1874
Zmiana ilości torów: Od 1890 roku -dwa tory. Około 1946 roku po stronie niemieckiej zdjęto jeden tor.
Elektryfikacja: Po stronie polskiej - 03.2006
Ruch osobowy: Do 1949 roku.
Ruch towarowy: Czynny
Zamknięcie lub likwidacja:
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Węgliniec Kohlfurt, Kaławsk 0,523 0,000 187 Wg St 1 01.09.1846   1884 1989 2010  
Ul. Zła Droga w Węglińcu Harmanuseichen 3,315       Pe   10.01.1943 L- ok. 1949          
Szklenice Glaserberg, Szklarsk 6,623 6,623 205   St 4 20.02.1908 L - 01.1949          
Kopalnia Rygle I   8,8 8,8 201   Ł   01.06.1874 L - ok. 1974         *1
Stojanów Penzighammer 10,600   195   Pe   10.01.1943 L- ok. 1949          
Bielawa Dolna Nieder Bielau, Biała Dolna 12,554 12,540 179 BD St/Po/podg   01.07.1898 Z-ok.2006       2004  
Granica Państwowa 13,424  
Zeltendorf   15.150   178.05   Poł     L- 20.09.1930          
Horka Towarowa   21.070   165   St   ok. 1907       190...    
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
Węgliniec   (Kohlfurt, Kaławsk)
Stacja 1 klasy wybudowana 01.09.1846 roku usytuowana na 61,501 km linii Miłkowice - Jasień , 21,059 km linii Lubań Śl. - Węgliniec oraz jako stacja początkowa linii Węgliniec - Horka, Węgliniec - Zgorzelec i Węgliniec - Czerwona Woda położona na wysokości 183 m npm.
Jest tam budynek dworca położony między peronami, magazyn, 6 nastawni ( obecnie jest 1 centralna), 6 peronów (było 8), lokomotywownia, wieża wodna, hala przeładunkowa, rampa boczno-czołowa, i place ładunkowe oraz magazyn celny. Przez pewien czas był tam także magazyn owoców cytrusowych. Układ torowy to: południowa grupa torów towarowych, a za nią grupa torów ładunkowych wraz z placami ładunkowymi, północna grupa torów towarowych, a za nią grupa torów rozrządowych, grupa torów odstawczych składów osobowych, grupa trakcyjna przy lokomotywowni, tory przy peronach. Stacja obsługiwała bocznicę kopalni w Zielonce oraz bocznice składu węgla,  magazynów Propan i składów przy wylocie na Zgorzelec.
 
Szklenice  (Glaserberg, Szklarsk)
Stacja usytuowana na 6,623 km linii Węgliniec - Bielawa Dolna (Horka)  położona na wysokości 205 m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem, plac ładunkowy, 2 perony i kilka torów. Ładowano tam drzewo z pobliskich lasów.
 
Kopalnia Rygle I  (...)
Prawdopodobnie punkt przeładunkowy usytuowany na 8,8 km linii Węgliniec - Bielawa Dolna (Horka) położona na wysokości 201m npm.
 
Bielawa Dolna  (Nieder Bielau, Biała Dolna)
Stacja  usytuowana na 12,540 km linii Węgliniec - Bielawa Dolna (Horka)  położona na wysokości 179 m npm.
Od.01.05.1905 stacja a od 1923 roku Po.
Był tam budynek dworca z nastawnią , 2 perony, wc. W latach 80-tych zdegradowana do Podg.
 
Zentendorf 
Przystanek z ładownią i mijanką  usytuowany na 15.150 km linii Węgliniec - Bielawa Dolna (Horka)  położony na wysokości 178 m npm.
Zamknięty 20.09.1930 roku.
 
Horka Gbf 
Stacja towarowa  usytuowana na 21.167 km linii Węgliniec - Bielawa Dolna (Horka)  położona na wysokości 165 m npm.