D29 - 294    Linia  Głubczyce - Racławice Śl.
Po wybudowaniu linii kolejowej w 1855 roku z Raciborza do Głubczyc przez Towarzystwo Kolei Wilhelma  postanowiono przedłużyć ją do Nysy przez Racławice Śl. Lecz z powodu kłopotów finansowych spółki projektowane inwestycje kolejowe zostały wstrzymane. Stacja Głubczyce przez 19 lat była stacją czołową. W 1874 roku wybudowano linię  z miejscowości Krnov w Czechach do Głubczyc . Planowane wcześniej przez Towarzystwo Kolei Wilhelma przedłużenie linii do Nysy kontynuowało towarzystwo Kolei Górnośląskiej któro to ukończyło budowę Magistrali Podsudeckiej Z Kamieńca Ząbk. do Kędzierzyna przez Racławice. Ze stacji Racławice wybudowano odgałęzienie go Głubczyc. Linię o długości 15,37 km. otwarto dla ruchu pasażerskiego 15.08.1876 roku, a ruch towarowy uruchomiono 01.10. tegoż roku. Jedyną stacją na linii były Ściborzyce. W 1877 roku wybudowano na linii przystanek Głubczyce Las, który to stał się bardzo popularnym miejscem wypoczynku mieszkańców pobliskich miast. Dopiero w 1932 roku wybudowano ostatni przystanek Żabczyce.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 15.08.1876 roku.
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: 22.06.1914.  Brak
Ruch osobowy: Do 03.04.2000 roku.
Ruch towarowy: Do 06.2006 roku.
Zamknięcie lub likwidacja:
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1946 Po 1946 Otwarcia Zamk./Likw.
Głubczyce Leobschütz, Głąbczyce 0,00 0,000 277 Gb St/Poł 1 01.01.1855     1933 1988    
Głubczyce Las Leobschütz Stadtforst, Głąbczyce Lasek 5,30 5,279 280   Po   ok.1877       1946    
Żabczyce Wolfsteich 7,56 7,470 266   Po   01.03.1932 ok.1934     1946    
Ściborzyce Małe Steubendorf, Ściborzyce 9,60 9,569 258 ŚM St/Po 4 15.08.1876       1946    
Racławice Śl. Deutsch Rasselwitz 15,37 15,354 225 St 2 15.08.1876   1929   2004  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
Więcej o linii przeczytać można tutaj:
Świat Kolei 1/2013 str. 18-25 "Historia stacji kolejowej w Racławicach Śl."
Świat Kolei 10/2013 str. 16-23 "Historia stacji kolejowej w Głubczycach"
Koleje Małe i Duże nr.H-1(1) "Koleje na Ziemi Głubczyckiej"
Koleje Małe i Duże 2006/1 str.38-45 "Koleje na Ziemi Głubczyckiej"
 
Głubczyce  (Leobschütz, Głąbczyce)
Stacja węzłowa 1 kl. wybudowana na 37,697 km linii Głuchołazy -Głubczyce, 37,7 km linii Racibórz - Głubczyce i początkowa dla linii  Głubczyce - Racławice Śl.  położona na wysokości 277m npm.
Stacja miała budynek dworca, magazyn z rampą, 3 nastawnie (Gb ex. Lot, Gb1 ex. Lr, Gb2 ex. Lwt), 2 perony ( drugi dwu krawędziowy), 2 place ładunkowe, Rampę boczno-czołową, ośmiostanowiskową lokomotywownię, wieże wodną, górkę rozrządową, wagę kolejową, wagę wozową i dźwig towarowy.
Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze, 1-2 główne dodatkowe, 6 ładunkowych, 7 odstawczych, kilka innych (trakcyjne, itd).
Od stacji odchodziły przed  2 bocznice9 do tartaku i Zakładów Piwowarskich a później jeszcze bocznica Społem i bocznica Anna.
 
Głubczyce Las  (Leobschütz Stadtforst, Głubczyce Lasek)
Przystanek osobowy usytuowana na 5,279 km linii Głubczyce - Racławice Śl.  położony na wysokości 280m npm.
Stacja miała budynek dworca z nastawnią, budynek poczekalni, w późniejszym okresie osobny budynek nastawni i peron oraz tor główny zasadniczy i główny dodatkowy.
 
Żabczyce  (Wolfsteich)
Przystanek osobowy usytuowana na 7,470 km linii Głubczyce - Racławice Śl.  położony na wysokości 266m npm.
Na przystanku był tor główny, peron, wiata oraz wc.
 
Ściborzyce Małe  (Steubendorf, Ściborzyce)
Stacja 4 kl. usytuowany na 9,569 km linii Głubczyce - Racławice Śl.  położony na wysokości 258m npm.
Stacja miała budynek dworca z nastawnią ŚM, budynek wc, 2 perony, rampę oraz plac ładunkowy.
Układ torowy to: Tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, ładunkowy i do rampy.
 
Racławice Śl.  (Deutsch Rasselwitz )
Stacja węzłowa 2 kl. usytuowana na 97,739 km linii Katowice - Legnica, końcowa 15,354 km linii Głubczyce - Racławice Śl. położona na wysokości 225m npm.
Stacja miała budynek dworca między peronami, trzystanowiskową lokomotywownię, budynek wc, wieżę wodną, 4 perony ( perony 1 i 2 obsługiwały linię Nysa-Kędzierzyn a 3 i 4 linię do Głubczyc), 3 nastawnie ( ex. Rs, RŚ1 ex. Rob, RŚ2 ex. Rot), magazyn z rampą, 2 rampy boczno-czołowe, 2 place ładunkowe, wagę kolejową i wozową.
Układ torowy to:
Strona północna - 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 4 boczne w tym ładunkowy.
Strona południowa - 1 tor główny zasadniczy, 1 główny dodatkowy, 5 bocznych w tym ładunkowy.