D29 - 292     Linia  Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice
Linia jednotorowa znaczenia lokalnego obsługujące miejscowości położone wzdłuż linii. Budowę linii kolejowej z Jelcza Miłoszyc do Sołtysowic rozpoczęło Państwo Pruskie w 1911 roku .Linia miała ułatwić transport surowców z Opolszczyzny i wschodnich rejonów rejencji wrocławskiej do portów odrzańskich. Linia pełniła funkcję wschodniej obwodnicy kolejowej Wrocławia.  Linię rozszerzono  o bocznicę towarową z Sołtysowic do Różanki, która była silnie uprzemysłowionym osiedlem.. Z czasem zdecydowano o przedłużeniu linii kolejowej z Różanki do Osobowic z połączeniem do magistralnej trasy poznańskiej - to połączenie zrealizowano w latach 40. W latach 20 i 30.  zastąpiono na tej linii trakcję parową i wagonami akumulatorowymi (jednostki AT 259/260, 355/356, 357/358, 359/360, 361/362, 491/492  stacjonującymi na stacji Wrocław Główny). Zdarzało się też że do tych pojazdów silnikowych doczepiano jeden, dwa wagony towarowe nadawane z mniejszych stacji.
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Jelcz Miłoszyce - Niedolice Wlk. 15.08.1912
- Niedolice Wlk. - Dobrzykowice 01.11.1912
- Dobrzykowice - Wr. Sołtysowice 01.04.1922
- Wr. Sołtysowice - Wr. Osobowice 1941-1945
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Jelcz Miłoszyce - Wr. Sołtysowice 30.06.1987,  Wr. Sołtysowice - Wr. Osobowice 23.12. 1984 roku roku.
Likwidacja trakcji: Wr. Sołtysowice - Wr. Osobowice około 2000 roku.
Ruch osobowy: Jelcz Miłoszyce - Wr. Sołtysowice do 23.06.2000,
Ruch towarowy: Czynny na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wr. Sołtysowice
Zamknięcie lub likwidacja: Nieprzejezdny odcinek od podg. Różanka i dalej cała bocznica Różanka.
Plan linii

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Jelcz Miłoszyce Jeltsch Meleschwitz, Fünfteichen, 21,44 0,000 130 JM St 3 01.10.1909       1998    
Chrząstawa Wlk. Clarencranst, Marenwald, 16,76 4,680 125   Po   15.08.1912       1998    
Nadolice Wlk. Groß Nädlitz, Nädlingen, 15,29 6,149 126   St/Po 4 15.08.1912       1987    
Dobrzykowice Wrocł. Wüstendorf, Pustosza 10,04 11,401 121   St/Po 4 01.11.1912       1989    
Wr. Wojnów Drachenbrunn, Wojnów 7,62 13,822 120   Po   01.04.1922       1989    
Wr. Swojczyce Br.  Schwoitsch, Br. Güntherbrüske, 4,55 16,894 118 WSw St 3 01.04.1922         2006  
Wr. Kowale Br. Cawallen, Br. Friedewalde 1,92 19,526 117   Po   01.04.1922       1998    
Wr. Sołtysowice Br. Schottwitz, Br. Burgweide, 0,00 21,447 118 WSł St 2 28,05,1868       1995    
Bsz 258     24,06     Bsz                
Wr. Różanka   3,07 24,516 114 WR Podg   Po 1945       1999    
Teresin Podg Teresin 5,56 27,004 110 WO2 Podg   Po 1945 Z -     1987    
Wr. Osobowice Oswitz, Breslau Oswitz, Wr. Osowice 7,33 28,773 113 WO St 3 29.10.1856     1980 2014  
St - stacja węzłowa (dawna), elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.
St. - stacja, Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
Jelcz Miłoszyce  (Jeltsch Meleschwitz, Fünfteichen, Laskowice)
Stacja 4 klasy wybudowana na 0,000 (21,44) km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice i 70,261 km linii Opole Groszowise - Wr. Brochółw Osobowy położona na wysokości 130m npm. Był tam budynek dworca z magazynem, wc, 3 perony, 2 budynki  mieszkalne dla pracowników kolejowych, budynek gospodarczy, nastawnię "JM",  plac ładunkowy i wagę wozową.  Układ torowy to:3  tory główne zasadnicze i ładunkowy.
 
Chrzastawa Wlk.  (Clarencranst, Klarenwald, Chrząstów)
Przystanek wybudowany na 4,680 (16,76) km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice położony na wysokości 125m npm.
Przystanek posiadał budynek dworca, wc, budynek mieszkalny i gospodarczy oraz peron.
 
Nadolice Wlk.  (Groß Nädlitz, Nädlingen, Nadalice)
Stacja  4 klasy wybudowana na 6,149 (15,29) km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice położona na wysokości 126m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, wc, peron, rampę boczno-czołową, wagę wagonową i plac ładunkowy.
Układ torowy to tor główny zasadniczy, boczny i ładunkowy. Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.
 
Dobrzykowice Wrocł.  (Wüstendorf, Pustosza)
Stacja  4 klasy wybudowana na 11,401 (10,04) km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice położona na wysokości 121m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, wc,2 perony, rampę boczną i plac ładunkowy.
Układ torowy to tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, ładunkowy i prawdopodobnie boczny który w późniejszych latach  zlikwidowano.
Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.
 
Wr. Wojnów  (Drachenbrunn, Wojnów)
Przystanek wybudowany na 13,822 (7,62) km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice położona na wysokości 120m npm.
Był tam budynek dworca, wc i peron.
 
Wr. Swojczyce  (Br. Schwoitsch, Br. Güntherbrüske, Wr. Swojce)
Stacja 3 klasy wybudowana na 16,894 (4,55) km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice położona na wysokości 118m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, 2 nastawnie "WS" i "WS1", 2 perony, posterunek dróżnika, rampę boczno-czołową,
wagę wagonową i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 6 bocznych w tym ładunkowy.
Od stacji odchodzą bocznice (do PKN Orlen, fabryki prefabrykatów, hurtowni pirotechnicznej).
 
Wr. Kowale  (Br. Cawallen, Br. Friedewalde)
Przystanek wybudowany na 19,526 1,92) km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice położony na wysokości 117m npm.
Był tam budynek dworca, wc i peron.
 
Wr. Sołtysowice  (Br. Schottwitz, Br. Burgweide, Wr. Sułkowice)
Stacja 2 klasy wybudowana na 21,447 (0,00) km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice i 156,609 km linii Kalety Wrocław Mikołajów
 położona na wysokości 118m npm.  Stacja ma budynek dworca z magazynem, 3 perony, 2 nastawnie "WSł" i "WSł1" (obecnie WSł1 zlikwidowana), rampę boczno-czołową, wagę wagonową i garaż loka lub drezyny. Układ torowy to 3 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 6 bocznych. Od stacji odchodzą bocznice do młyna, do cukrowni i do prywatnych placów ładunkowych.
 
Różanka  (...)
Posterunek odgałęźny wybudowany na 24,516 3,07) km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice położony na wysokości 114m npm.
Posterunek z  nastawnią "WR" obsługiwał bocznice do ładowni publicznej Różanka (km 4,7) i licznych zakładów przemysłowych (Wrozamet, Młyn Różanka, Malma).
 
Teresin  (...)
Posterunek odgałęźny wybudowany na 27,004 (5,56) km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice położona na wysokości 110m npm.
Był tam budynek nastawni i tor ochronny.
 
Wr. Osobowice  (Oswitz, Breslau Oswitz, Wr. Osowice)
Stacja 3 klasy wybudowana na 28,773 (7,33) km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice i 9,718 km linii Wrocław - Poznań położona na wysokości 113m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, nastawnię "WO", wc, budynek mieszkalny dla pracowników kolejowych, domek dróżnika i stajnię.
Przed 1945 rokiem stacja miała 7 torów. Obecnie po modernizacji są 2 tory główne zasadnicze i 2 główne dodatkowe. Od stacji odchodziła bocznica do Centrostalu.