D29 - 292     Linia  Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice
Linia jednotorowa znaczenia lokalnego obsługujące miejscowości położone wzdłuż linii. Budowę linii kolejowej z Jelcza Miłoszyc do Sołtysowic rozpoczęło Państwo Pruskie w 1911 roku .Linia miała ułatwić transport surowców z Opolszczyzny i wschodnich rejonów rejencji wrocławskiej do portów odrzańskich. Linia pełniła funkcję wschodniej obwodnicy kolejowej Wrocławia.  Linię rozszerzono  o bocznicę towarową z Sołtysowic do Różanki, która była silnie uprzemysłowionym osiedlem.. Z czasem zdecydowano o przedłużeniu linii kolejowej z Różanki do Osobowic z połączeniem do magistralnej trasy poznańskiej - to połączenie zrealizowano w latach 40. W latach 20 i 30.  zastąpiono na tej linii trakcję parową i wagonami akumulatorowymi (jednostki AT 259/260, 355/356, 357/358, 359/360, 361/362, 491/492  stacjonującymi na stacji Wrocław Główny). Zdarzało się też że do tych pojazdów silnikowych doczepiano jeden, dwa wagony towarowe nadawane z mniejszych stacji.
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Jelcz Miłoszyce - Niedolice Wlk. 15.08.1912
- Niedolice Wlk. - Dobrzykowice 01.11.1912
- Dobrzykowice - Wr. Sołtysowice 01.04.1922
- Wr. Sołtysowice - Wr. Osobowice 1941-1945
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Jelcz Miłoszyce - Wr. Sołtysowice 30.06.1987,  Wr. Sołtysowice - Wr. Osobowice 23.12. 1984 roku roku.
Likwidacja trakcji: Wr. Sołtysowice - Wr. Osobowice około 2000 roku.
Ruch osobowy: Jelcz Miłoszyce - Wr. Sołtysowice do 23.06.2000,
Ruch towarowy: Czynny na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wr. Sołtysowice
Zamknięcie lub likwidacja: Nieprzejezdny odcinek od podg. Różanka i dalej cała bocznica Różanka.
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Jelcz Miłoszyce Jeltsch Meleschwitz, Fünfteichen, 21,44 0,000 130 JM St/po,podg 3 01.10.1909       1998    
Chrząstawa Mała     4,060     Po   2020            
Chrząstawa Wlk. Clarencranst, Marenwald, 16,76 4,680 125   Po   15.08.1912       1998    
Nadolice Wlk. Groß Nädlitz, Nädlingen, 15,29 6,149 126   St/Po 4 15.08.1912       1987    
Nadolice Małe     8,470     Po   2020            
Dobrzykowice Wrocł. Wüstendorf, Pustosza 10,04 11,401 121 DW St/Po,m 4 01.11.1912       1989    
Wr. Wojnów Wschodni     15,874     Po   2020            
Wr. Wojnów Drachenbrunn, Wojnów 7,62 13,822 120   Po   01.04.1922       1989    
Wr. Strachocin     14,910     Po   2020            
Wr. Swojczyce Br.  Schwoitsch, Br. Güntherbrüske, 4,55 16,894 118 WSw St 3 01.04.1922         2006  
Wr.Popiele     17,775     Po   2020            
Wr. Kowale Br. Cawallen, Br. Friedewalde 1,92 19,526 117   Po   01.04.1922       1998    
Wr. Sołtysowice Br. Schottwitz, Br. Burgweide, 0,00 21,447 118 WSł St 2 28,05,1868       1995    
Bsz 258     24,06     Bsz                
Wr. Różanka   3,07 24,516 114 WR Podg,Ł   Po 1945       1999    
Teresin Podg Teresin 5,56 27,004 110 WO2 Podg   Po 1945 Z -     1987    
Wr. Osobowice Oswitz, Breslau Oswitz, Wr. Osowice 7,33 28,773 113 WO St 3 29.10.1856     1980 2014  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
Jelcz Miłoszyce  (Jeltsch Meleschwitz, Fünfteichen, Laskowice)
Stacja 4 klasy wybudowana na 0,000 (21,44) km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice i 70,261 km linii Opole Groszowise - Wr. Brochółw Osobowy położona na wysokości 130m npm. Był tam budynek dworca z magazynem, wc, 3 perony, 2 budynki  mieszkalne dla pracowników kolejowych, budynek gospodarczy, nastawnię "JM",  plac ładunkowy i wagę wozową.  Układ torowy to:3  tory główne zasadnicze i ładunkowy.
 
Chrzastawa Mała  (...)
Przystanek wybudowany  w 2020 roku na 4,060  km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice..
 
Chrzastawa Wlk.  (Clarencranst, Klarenwald, Chrząstów)
Przystanek wybudowany na 4,680 (16,76) km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice położony na wysokości 125m npm.
Przystanek posiadał budynek dworca, wc, budynek mieszkalny i gospodarczy oraz peron.
 
Nadolice Wlk.  (Groß Nädlitz, Nädlingen, Nadalice)
Stacja  4 klasy wybudowana na 6,149 (15,29) km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice położona na wysokości 126m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, wc, peron, rampę boczno-czołową, wagę wagonową i plac ładunkowy.
Układ torowy to tor główny zasadniczy, boczny i ładunkowy. Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.
 
Nadolice Małe  (...)
Przystanek wybudowany  w 2020 roku na 8,470  km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice..
 
Dobrzykowice Wrocł.  (Wüstendorf, Pustosza)
Stacja  4 klasy wybudowana na 11,401 (10,04) km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice położona na wysokości 121m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, wc,2 perony, rampę boczną i plac ładunkowy.
Układ torowy to tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, ładunkowy i prawdopodobnie boczny który w późniejszych latach  zlikwidowano.
Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.
 
Wr. Wojnów  (Drachenbrunn, Wojnów)
Przystanek wybudowany na 13,822 (7,62) km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice położona na wysokości 120m npm.
Był tam budynek dworca, wc i peron.
 
Wr. Swojczyce  (Br. Schwoitsch, Br. Güntherbrüske, Wr. Swojce)
Stacja 3 klasy wybudowana na 16,894 (4,55) km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice położona na wysokości 118m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, 2 nastawnie "WS" i "WS1", 2 perony, posterunek dróżnika, rampę boczno-czołową,
wagę wagonową i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 6 bocznych w tym ładunkowy.
Od stacji odchodzą bocznice (do PKN Orlen, fabryki prefabrykatów, hurtowni pirotechnicznej).
 
Wr. Kowale  (Br. Cawallen, Br. Friedewalde)
Przystanek wybudowany na 19,526 1,92) km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice położony na wysokości 117m npm.
Był tam budynek dworca, wc i peron.
 
Wr. Sołtysowice  (Br. Schottwitz, Br. Burgweide, Wr. Sułkowice)
Stacja 2 klasy wybudowana na 21,447 (0,00) km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice i 156,609 km linii Kalety Wrocław Mikołajów
 położona na wysokości 118m npm.  Stacja ma budynek dworca z magazynem, 3 perony, 2 nastawnie "WSł" i "WSł1" (obecnie WSł1 zlikwidowana), rampę boczno-czołową, wagę wagonową i garaż loka lub drezyny. Układ torowy to 3 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 6 bocznych. Od stacji odchodzą bocznice do młyna, do cukrowni i do prywatnych placów ładunkowych.
 
Różanka  (...)
Posterunek odgałęźny wybudowany na 24,516 3,07) km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice położony na wysokości 114m npm.
Posterunek z  nastawnią "WR" obsługiwał bocznice do ładowni publicznej Różanka (km 4,7) i licznych zakładów przemysłowych (Wrozamet, Młyn Różanka, Malma).
 
Teresin  (...)
Posterunek odgałęźny wybudowany na 27,004 (5,56) km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice położona na wysokości 110m npm.
Był tam budynek nastawni i tor ochronny.
 
Wr. Osobowice  (Oswitz, Breslau Oswitz, Wr. Osowice)
Stacja 3 klasy wybudowana na 28,773 (7,33) km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice i 9,718 km linii Wrocław - Poznań położona na wysokości 113m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, nastawnię "WO", wc, budynek mieszkalny dla pracowników kolejowych, domek dróżnika i stajnię.
Przed 1945 rokiem stacja miała 7 torów. Obecnie po modernizacji są 2 tory główne zasadnicze i 2 główne dodatkowe. Od stacji odchodziła bocznica do Centrostalu.