D29 - 288   Linia Nysa - Brzeg
Linia jednotorowa wybudowana w celu połączenia Linii Wrocław - Opole z linią Legnica - Kędzierzyn Koźle.
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Brzeg - Pakosławice 25.07.1847
- Pakosławice - Nysa 26.11.1848
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Czynny
Ruch towarowy: Czynny
Zamknięcie lub likwidacja:
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Nysa Neisse, Nisa 47,42 0,000 189 Ns St 1 26.11.1848   1938 1983 1994  
Myśliczyn     6,467 195   Po   1970            
Pakosławice Bösdorf, Słowniewice 38,01 9,409 192 Pk St?Po 3 25.07.1847       1976    
Skoroszyce Friedewalde, Mirków Śląsk 32,33 15,075 183   Poł/po   25.07.1847            
Chróścina Nyska + boczn. Falkenau i Schl., Sokołowsk 29,72 17,687 183 CN St/Poł 3 25.07.1847       1967   1
Stary Grodków Alt Grottkau, Grodków Stary 25,96 21,348 175   Po   25.07.1847            
Stary Grodków bsz   25,34 21,96     Bsz   25.07.1847           2
Grodków Śląski Grottkau 20,73 26,677 174 St/Poł 2 25.07.1847       1963    
Lipowa Śląska Deutsch Leippe, Lipowa 14,81 32,594 167 St/Po 3 25.07.1847       1954    
Czeska Wieś Böhmischdorf, Czechy 11,50 35,907 168   St/Poł/po 4 25.07.1847       1957    
Olszanka Alzenau, Łacnowice 7,20 40,197 160   St/Poł/po 3 25.07.1847       1965    
Brzeg   0,00 47,404 148 Bg St 1 03.08.1842     1976 2010  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
1 Od stacji odchodziła bocznica do składu złomu.
2 Bocznica wyrobiska.
 
Nysa  (Neisse, Nisa)
Stacja węzłowa 1 kl. usytuowana na 139,075 km linii Katowice - Legnica, 48,752 km linii Opole Zach. - Nysa  i początkowa linii Nysa - Brzeg położona na wysokości 189m npm.
Stacja posiadała: budynek dworca, 3 perony, magazyn, rampę boczną, 2 rampy boczno-czołowe, place ładunkowe,  wieżę wodną, 2 hale wachlarzowe parowozowni z obrotnicami, hale warsztatową, liczne budynki służbowe, gospodarcze i mieszkalne, nastawnię  dysponującą NS, 4 nastawnie wykonawcze NS1, NS2, NS3 i NS4, wagę wagonową, wozową, skrajnik, 3 tory główne zasadnicze, 8 głównych dodatkowych oraz wiele bocznych. Po południowej stronie stacji był Mały Dworzec obsługujący linię do Ścinawy Małej i Vidnavy. Dworzec ten miał, budynek stacji, peron, rampę boczną, plac ładunkowy, lokomotywownię 1-stanowiskową i kilka torów dodatkowych. Naprzeciwko Małego Dworca znajdują się tory odstawcze bocznicy ZUP. Obecnie w miejscu dawnego Małego Dworca jest bocznica rozlewni gazu.
 
Myśliczyn
Przystanek oddany w latach 70-tych usytuowany na 6,467 km linii Nysa - Brzeg położony na wysokości 195 m npm.
Jest tam peron i wiata.
 
Pakosławice  (Bösdorf, Słowniewice, Pakosławice)
Stacja 3 klasy usytuowana na 9,409 km linii położona na wysokości 192 m npm.
Stacja miała: budynek dworca z magazynem, 2 nastawnie Pk, Pk1, 2 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy, wagę kolejową 30T, tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 3 tory boczne w tym ładunkowe. W 2005 roku stacja zdegradowana do przystanku a tory dodatkowe wycięte.
 
Skoroszyce   (Friedewalde, Mirków Śląsk)
Przystanek z ładownią usytuowany na 15,075 km linii położony na wysokości 183 m npm.
Był tam peron i nieduży budynek poczekalni i być może kasa.
Chróścina Nyska   (Falkenau i Schl., Sokołowsk)
Stacja 3 klasy usytuowana na 17,687 km linii położona na wysokości 183 m npm.
Stacja miała: budynek dworca z nastawnią CN, 2 perony, Garaż drezyn, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy, wagę kolejową 40T, tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 3 tory  ładunkowe. W 2001 roku stacja zdegradowana do przystanku. Od stacji odchodziła bocznica do składu złomu.
 
Stary Grodków   (Alt Grottkau, Grodków Stary)
Przystanek usytuowany na 21,348 km linii położony na wysokości 175 m npm.
Był tam budynek dworca, poczekalnia, peron, tor główny i dodatkowy.
 
Stary Grodków bsz.
Bocznica szlakowa do wyrobiska usytuowana na 21,96 km linii.
 
Grodków Śląski  (Grottkau)
Stacja węzłowa 2 kl. usytuowana na 26,677 km linii Nysa - Brzeg i początkowa dla linii Grodków Głęboka Śl. położona na wysokości 174 m npm.
Stacja miała: budynek dworca, magazyn, 3 perony, nastawnie i GŚ1, rampę boczno-czołową,2  place ładunkowe, wagę kolejową 40T, 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe i 9 torów  ładunkowych. Około 2000 roku stacja zdegradowana do przystanku. Od stacji odchodziła bocznica do składu złomu, Zakładu Produkcji Pasz i Zakładów Metalowych.
 
Lipowa Śląska   (Deutsch Leippe, Lipowa)
Stacja węzłowa 3 kl. usytuowana na 32,594 km linii Nysa - Brzeg i 26,6 km  linii Szydłów - Lipowa Śl. położona na wysokości 167 m npm.
Stacja miała: budynek dworca z magazynem, dwustanowiskową parowozownię, 2 perony, wieżę wodną, 2 nastawnie i LŚ1, plac ładunkowy, wagę kolejową 40T i rampę boczno-czołową. Tory to: 2 główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy i 4 boczne.
Około 2000 roku stacja zdegradowana do przystanku.
 
Czeska Wieś   (Böhmischdorf, Czechy )
Stacja 4 kl. usytuowana na 35,907 km linii położona na wysokości 168 m npm.
Był tam: budynek dworca, peron, plac ładunkowy, rampa boczna, waga kolejowa 30T, tor główny zasadniczy, ładunkowy i odstawczy.
 
Olszanka  ( Alzenau, Łacnowice)
Stacja 3 kl. usytuowana na 40,197 km linii położona na wysokości 160 m npm.
Był tam: budynek dworca z magazynem,2 perony, plac ładunkowy, rampa boczna, tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy.
Około 2000 roku stacja zdegradowana do przystanku.
Brzeg  (Brieg)
Stacja węzłowa 1 kl. usytuowana na 139.447 km linii Bytom-Wrocław i końcowa 47,404 km linii Nysa-Brzeg i początkowa linii Brzeg-Łagiewniki Dzierżoniowskie położona  na wysokości 148 m npm.
Stacja posiada: Budynek dworca, magazyny, 3 nastawnie Bg, Bg1, Bg2, 2 perony zadaszone z przejściem podziemnym, lokomotywownię, 2 wieże wodne, rampę boczno-czołową i 3 place ładunkowe. Układ torowy to: 4 tory główne, 4 główne dodatkowe, około 28 torów bocznych i kilka trakcyjnych. W latach 2012-13 stację wraz z linią zmodernizowano co spowodowało nieco zmianę układu torowego.