D29 - 287   Linia Opole Zach. - Nysa
Linia jednotorowa o długości 49 km. wybudowana przez koleje pruskie.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 01.10.1887 roku.
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Czynny
Ruch towarowy: Czynny
Zamknięcie lub likwidacja:
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do  1947* Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Opole Zachodnie Oppeln West 1,40 0,354 157 OpZ St 3 01.12.1912       2002 1
OpZ2 Stefanshöh 2,4 1,35 154 OpZ2 Podg     L-28.11.2005          
Opole Chmielowice Hopfental 4,91 2,934 160   Po   01.10.1887            
Osiny Rothhaus 6,02 4,044     Ł   01.10.1887 L- ok 1945         2
Komprachcice + boczn. Gumpertsdorf 8,59 6,609 175 Kom St/poł 3 01.10.1887       1950 2019 3
Polska Nowa Wieś Neudorf Kr. Oppeln 11,84 9,866 196   Po   ok.1939            
Polska Nowa Wieś Frankenbergweiche 12,69 10,716     Ł/m   po 1939 L- po 1952         4
Szydłów Centrum     14,508     Po   12.2019            
Szydłów + boczn. Goldmoor v. Oppeln 17,47 15,486 185 Sdw St 3 01.10.1887       1950   5
Tułowice Niemodlińskie+b. Tillowitz 21,69 19,720 172   St/Po 3 01.10.1887       1950   6
Goszczowice     23,100 184   Po   12.2019            
Sowin Annahof 27,31 25,341 204   St/Po 4 01.10.1887            
Łambinowice + bocz. Lamsdorf 31,12 29,149 208 Łbn St 3 01.10.1887       1950   7
Budziszowice Bauschdorf 33,88 31,988 191   Po   01.10.1887            
Jasienica Dolna Nieder Hermsdorf 36,89 34,927 194   St/Po 4 01.10.1887       1946    
Mańkowice Mannsdorf 39,74 37,610 191   Po   01.10.1887            
Kubice Kubinów, Kaundorf 42,57 40,600 190 Ku St/Po 4 01.10.1887       1946    
Wyszków Śląski Lindendorf O/S 45,36 44,397 184   Po   01.10.1887            
Nysa Wschodnia     46,400 186   Po   12.2019            
Nysa Neisse, Nisa 50,72 48,752 198   St 1 26.11.1848   1938 1983 1994  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
* Kilometraż niemiecki liczony od Opola Gł.
1 Od stacji odchodziła bocznica do zakładów maszynowych.
2 Ładownia obsługująca cegielnię.
3 Od stacji odchodziła bocznica do JW oraz do lotniska w Polskiej Nowej Wsi.
4 Na mapie linii kolejowych Dyr. Opole z 1943 roku występuje jako stacja 4 kl. (nastawnia i mijanka)??
5 Od stacji odchodziła bocznica do cegielni.
6 Od stacji odchodziła bocznica do zakładów ceramiki budowlanej.
7 Od stacji odchodziła bocznica do zakładów maszyn.
 
Opole Zach.  (Oppeln West)
Stacja 3 kl. usytuowana na 0,354 km linii Opole Zach. - Nysa  położona na wysokości 157m npm. Stacja składa się z części pasażerskiej (dawniej przystanek osobowy i części towarowej. Stacja posiada budynek poczekalni, pomieszczenie kasy biletowej, 2 peronów, nastawni OpZ, podg OpZ1 i podg OpZ2. Od stacji odchodziła bocznica do Przedsiębiorstwa Handlu Chemikaliami CHEMIA.
 
Opole Chmielowice  (Hopfental)
Przystanek osobowy usytuowany na 2,934 km linii położony na wysokości 160 m npm. Jest tam peron i wiata peronowa.
 
Osiny  (Rothhaus)
Ładownia usytuowany na 4,044 km linii położony na wysokości 160 m npm. Był tam tor główny i ładunkowy. Ładownia obsługiwała pobliską cegielnię.
 
Komprachcice  (Gumpertsdorf)
Stacja 3 kl. usytuowana na 6,609 km linii Opole Zach. - Nysa  położona na wysokości 175m npm.
Stacja miała: budynek dworca z nastawnią Kom, 2 perony, plac ładunkowy, rampa boczno-czołowa, waga kolejowa 40T.
Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 2 boczne, ładunkowy i do rampy. Od stacji odchodziła bocznica do JW, a za stacją na 7,4 km linii odchodziła bocznica do składów na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi. Około 2000 roku zdegradowana do przystanku z ładownią.
 
Polska Nowa Wieś  (Neudorf Kr. Oppeln)
Przystanek osobowy usytuowany na 9,866 km linii położony na wysokości 196 m npm. Był tam peron i wiata peronowa.
Przystanek powstał ok 1939 roku w celu obsługi lotniska Luftwaffe.
 
Frankenbergweiche
Stacja 4 kl. lub ładownia  usytuowana na 12,69 (kilometraż niemiecki) km linii Opole Zach. - Nysa.  Ładownia obsługująca skład drzewa. Zlikwidowana pod koniec wojny.
 
Szydłów Centrum
Przystanek osobowy uruchomiony w 2019 roku podczas modernizacji linii usytuowany na 14,510 km linii. Jest tam peron i wiata peronowa.
Szydłów  (Schiedlow, Goldmoor, Goldmoor)
Stacja węzłowa 3 kl. usytuowana na 15,486 km linii Opole Zach. - Nysa i 0,00 km linii Szydłów - Brzeg i 26,6 km  linii Szydłów - Lipowa Śl. położona na wysokości 185 m npm.
Stacja miała: budynek dworca z nastawnią Sdw, nastawnię Sdw1, dwustanowiskową parowozownię,  plac ładunkowy, wagę kolejową 40T i rampę boczną. Tory to: 2 główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy i 4 boczne. Od stacji odchodziła bocznica do cegielni.
Tułowice Niemodlińskie  (Tillowitz)
Stacja 3 kl. usytuowana na 19,720 km linii Opole Zach. - Nysa  położona na wysokości 172m npm.
Stacja miała: budynek dworca z nastawnią, peron, WC, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy, skrajnik i wagę kolejową 40T.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, boczny, ładunkowy pod magazyn i do rampy. Od stacji odchodziła bocznica do Fabryki Porcelany.
Po 2002 roku zdegradowana do przystanku.
 
Goszczowice
Przystanek osobowy uruchomiony w 2019 roku podczas modernizacji linii usytuowany na 23,100 km linii położony na wysokości 184 m npm.. Jest tam peron i wiata peronowa.
 
Sowin  (Annahof)
Stacja 4 kl. usytuowana na 25,341 km linii Opole Zach. - Nysa  położona na wysokości 204 m npm.
Stacja miała: budynek dworca, peron, WC. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy. Ok. 2000 roku zdegradowana do przystanku.
 
Łambinowice  (Lamsdorf)
Stacja 3 kl. usytuowana na 29,149 km linii Opole Zach. - Nysa  położona na wysokości 208 m npm.
Stacja ma: budynek dworca z magazynem, 2 nastawnie Łbn i Łbn1, 2 perony, WC, rampę boczno-czołową, rampę boczną, skrajnik, plac ładunkowy i wagę kolejową 40T.  Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 2 boczne, ładunkowy pod magazyn i do rampy.
 
Budziszowice  (Bauschdorf)
Przystanek osobowy usytuowany na 31,988 km linii położony na wysokości 191 m npm. Jest tam peron i wiata peronowa.
 
Jasienica Dolna  (Nieder Hermsdorf)
Stacja 4 kl. usytuowana na 34,927 km linii Opole Zach. - Nysa  położona na wysokości 194 m npm.
Stacja miała: budynek dworca z nastawnią i magazynem, 2 perony, plac ładunkowy, rampa boczno-czołowa, waga kolejowa 40T.
Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy, 1 główny dodatkowy i boczny ładunkowy. Od stacji odchodziła bocznica do elewatorów zbożowych. Około 2000 roku zdegradowana do przystanku.
 
Mańkowice  (Mannsdorf)
Przystanek osobowy usytuowany na 37,610 km linii położony na wysokości 191 m npm. Jest tam budynek dworca i peron.
 
Kubice  (Kubinów, Kaundorf)
Stacja 4 kl. usytuowana na 40,600 km linii Opole Zach. - Nysa  położona na wysokości 190 m npm.
Stacja ma: budynek dworca z magazynem i nastawnią Ku, 1 peron, WC.  Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i boczny.
Około 2000 roku zdegradowana do przystanku.
 
Wyszków Śląski  (Lindendorf O/S)
Przystanek osobowy usytuowany na 44,397 km linii położony na wysokości 184 m npm. Jest tam peron i wiata peronowa.
 
Nysa Wschodnia
Przystanek osobowy uruchomiony w 2019 roku podczas modernizacji linii usytuowany na 46,400 km linii położony na wysokości 186 m npm.. Jest tam peron i wiata peronowa.
 
Nysa  (Neisse, Nisa)
Stacja węzłowa 1 kl. usytuowana na 139,075 km linii Katowice - Legnica, 48,752 km linii Opole Zach. - Nysa  i początkowa linii Nysa - Brzeg położona na wysokości 189m npm.
Stacja posiadała: budynek dworca, 3 perony, magazyn, rampę boczną, 2 rampy boczno-czołowe, place ładunkowe,  wieżę wodną, 2 hale wachlarzowe parowozowni z obrotnicami, hale warsztatową, liczne budynki służbowe, gospodarcze i mieszkalne, nastawnię  dysponującą NS, 4 nastawnie wykonawcze NS1, NS2, NS3 i NS4, wagę wagonową, wozową, skrajnik, 3 tory główne zasadnicze, 8 głównych dodatkowych oraz wiele bocznych. Po południowej stronie stacji był Mały Dworzec obsługujący linię do Ścinawy Małej i Vidnavy. Dworzec ten miał, budynek stacji, peron, rampę boczną, plac ładunkowy, lokomotywownię 1-stanowiskową i kilka torów dodatkowych. Naprzeciwko Małego Dworca znajdują się tory odstawcze bocznicy ZUP. Obecnie w miejscu dawnego Małego Dworca jest bocznica rozlewni gazu.