D29 - 279      Linia  Lubań Śl. - Węgliniec
Linia powstała jako część Śląskiej Kolei Górskiej. Na trasie usytuowano jedną stację (Gierałtów Wykroty), 2 posterunki odstępowe i 1 bocznicę (Kolonia). Około 1970 roku powstał przystanek Gierałtów w pobliżu miejscowości o tej nazwie. Linia do roku 1971 miała nr. 180 później w latach 1971 - 80 miała nr.287 a od 1980 roku ma nr. 279. Linia do 1945 roku była w tabeli 157a, a po 1945 roku w tabeli 255. Ostatecznie przeniesiono ją do tabeli 252 do SRJ.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 20.09.1865
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: 03.04.1928, zdjęcie trakcji po 08.07.1945,   ponowna elektryfikacja 30.05.1986
Ruch osobowy: Czynny
Ruch towarowy: Czynny
Zamknięcie lub likwidacja:
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Lubań Śląski Lauban 245,97 0,000 215 Lb St 1 20.09.1865   1868 1993 2008  
Radogoszcz Wünschendorf 240,82 5,100 230   Pe,bsz   ok. 1940 L - po 1945       *1
Gierałtów   - 9,080 227   Po   ok. 1970     1975 2006  
Gierałtów Wykroty Gersdorf Waldau, Przyborsk 233,84 12,132 230 GW St 3 09.1865     1993 2007  
Krucze Gniazdo Rabenhorst 228,21 17,069 199   Pe  

???

L - po 1945          
Węgliniec Kohlfurt, Kaławsk 224,22 21,059 183 Wg St 1 01.09.1846   1884 1989 2010  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
*1 W latach około 1940 - 1945 była bocznica do osady o nazwie Radogoszcz (Kolonia) gdzie było  wyrobisko gliny i  cegielnia gdzie produkowano szamot..
Lubań Śląski   (Lauban, Lubań)
Stacja węzłowa 1 klasy wybudowana 20.09.1865 roku na 177,790 km linii Wrocław – Zgorzelec oraz stacja początkowa linii Lubań Śl. – Leśna i Lubań Śl. – Węgliniec  położona na wysokości 215 m npm. Na stacji znajdował się: budynek dworca usytuowany między peronami kierunku na Węgliniec i kierunku na Zgorzelec, 5 peronów ( 2 po stronie na Węgliniec, 2 przy kierunku na Zgorzelec i 1 czołowy na kierunek do Leśnej), magazyn towarowy z rampą i placem ładunkowym po obu stronach dworca,  21 stanowiskowa parowozownia ( z kanałem do opróżniania palenisk, żurawiem do nawadniania i składem węgla), warsztaty naprawcze taboru (późniejsze ZNTK), 3 stanowiskowa lokomotywownia pomocnicza między peronami (obecnie garaże drezyn), wieża wodna, 3 nastawnie (obecnie Lb , Lb1, Lb2), waga wagonowa i wozowa oraz skrajnik. Ponadto zabudowania gospodarcze i pomocnicze.
Układ torowy to:
- przy linii na Zgorzelec: 6 torów głównych (w tym 3 przy peronach), 8 torów bocznych.
- przy linii na Węgliniec: 6 torów głównych (w tym 2 przy peronach), 10 torów bocznych.
- bocznice do podstacji elektrycznej, składów złomu i węgla, i placów załadunku drzewa.
 
Radogoszcz  (Kolonie)
Posterunek odstępowy i bocznica szlakowa do wyrobiska gliny i cegielni usytuowany na 5,100 (240,82) km. linii Lubąń Śl. - Węgliniec połażony na wysokości 230 m npm.
 
Gierałtów  (...)
Przystanek wybudowany około 1970 roku usytuowany na 9,080 km linii  Lubąń Śl. - Węgliniec połażony na wysokości 227 m npm.
Był tam budynek dworca , wc oraz peron.
 
Gierałtów Wykroty  (Gersdorf Waldau, Przyborsk)
Stacja 3 kl. usytuowana na 12,132 km linii  Lubań Śl. - Węgliniec połażona na wysokości 230 m npm.
Jest tam budynek stacji, wc, magazyn, 2 nastawnie GW i GW1, 2 perony, schronisko DT, skrajnik, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy oraz prywatna rampa załadunkowa cegielni Czerna z której to do rampy biegła kolejka wąskotorowa. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 5 bocznych. Stacja obsługiwała 2 bocznice- do magazynów PZZ i zakładów płytek ściernych.
Węgliniec   (Kohlfurt, Kaławsk)
Stacja 1 klasy wybudowana 01.09.1846 roku usytuowana na 61,501 km linii Miłkowice - Jasień , 21,059 km linii Lubań Śl. - Węgliniec oraz jako stacja początkowa linii Węgliniec - Horka, Węgliniec - Zgorzelec i Węgliniec - Czerwona Woda położona na wysokości 183 m npm.
Jest tam budynek dworca położony między peronami, magazyn, 6 nastawni ( obecnie jest 1 centralna), 6 peronów (było 8), lokomotywownia, wieża wodna, hala przeładunkowa, rampa boczno-czołowa, i place ładunkowe oraz magazyn celny. Przez pewien czas był tam także magazyn owoców cytrusowych. Układ torowy to: południowa grupa torów towarowych, a za nią grupa torów ładunkowych wraz z placami ładunkowymi, północna grupa torów towarowych, a za nią grupa torów rozrządowych, grupa torów odstawczych składów osobowych, grupa trakcyjna przy lokomotywowni, tory przy peronach. Stacja obsługiwała bocznicę kopalni w Zielonce oraz bocznice składu węgla,  magazynów Propan i składów przy wylocie na Zgorzelec.