D29 - 277       Linia  Opole Groszowice - Wrocław Brochów
Linia zbudowana od podstaw jako kolej towarowa, mająca odciążyć węzeł opolski i wrocławski od wielkiej ilości składów z węglem z Górnego Śląska i z cementem z okolic Opola. Linia otwarta 1 października 1909 r., miesiąc później otwarto 3 km łącznik między Opolem Wschodnim a Opolem Głównym. Po 1945 roku  linia była nieczynna przez ponad 10 lat przez zniszczenie mostu na Odrze w Czernicy.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 01.10.1909
Zmiana ilości torów: Opole Groszowice - Czernica Wrocławska -2, Czernica Wrocławska - Wrocław Brochów -1
Elektryfikacja:
- Opole Wsch.-Opole Groszowice 1961
- Opole Wsch.-Popielów 28.12.1987
- Popielów - Biskupice 25.06.1988
- Biskupice Oławskie - Jelcz Miłoszyce 30.06.1987
- Jelcz Miłoszyce - Wrocław Brochów 14.11.1987
Ruch osobowy: Czynny
Ruch towarowy: Czynny
Zamknięcie lub likwidacja:
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Opole Groszowice Groschowitz, Groszowice 85,78 0,000 167 OG St 1 01.10.1909     1986    
Opole Wschodnie Oppeln Ost 79,40 6,386 174 OpW St 3 01.10.1909       1986    
Ciepł.Opole Wsch.   76,76 7,838 165   Ł/Bsz   01.10.1909           *1
Czarnowąsy Czarnowanz, Klosterbrück 74,10 11,688 158 Cr St 3 01.10.1909       1990 2014  
Borki Opolskie Wäldchen, Borrek 70,64 15,148 151   Pe/Po   1951     1936   2014  
Dobrzeń Wlk. Döbern-Kupp,  Dobrzyń Śląski 67,07 18,717 152 DW St 3 01.10.1909       1990 2016  
Chróścice Chrosczütz, Rutenau, Chrościce 63,05 22,735 154   St/Poł 3 01.10.1909       1967 2017  
Popielów Poppelau, Popielów, Stary Popielów 57,53 28,257 148 PL St 3 01.10.1909       1990 2020  
Kabachy Heidchen 53,66 --- 144   Pe   01.10.1909 L-          
Karłowice Carlsmarkt,  Karlsmarkt 50,11 35,681 146 Ka St 3 01.10.1909       1990 2016  
Tarnowiec Brzeski Raschwitz 46,30 40,715 151   Pe/Po   1952       1990    
Mąkoszyce Mangschütz, Męczyce 41,86 43,935 148   St/Po 3 01.10.1909       1967 2017  
Rogalice Rogelwitz 38,13 47,656 140   St 4 01.10.1909       1987 2016  
Borucice Baruthe 34,58 51,200 139   Pe,Po/po   1989     1936 1990    
Granica Województwa

53,24

 
Biskupice Oławskie Bischwitz, Biskupice Odrzańskie 31,49 54,257 139 BO St 3 01.10.1909       1990 2015  
Minkowice Oławskie Minken, Miękinów 26,77 59,023 139   St/Po 4 01.10.1909            
Kopalina Rodeland 23,10 62,800 135   Pe/Po   28.05.1989       1990    
Jelcz Laskowice Laskowitz Beckern, Markstädt, Piekarz Wr. 18,42 67,379 135 JL St 3 01.10.1909       1989    
Jelcz Miłoszyce Jeltsch Meleschwity, Fünfteichen, 15,54 70,261 131 JM St/po,podg 3 01.10.1909       1998 2016  
Czernica Wrocł. Tschirne, Großbrück, Mileszyce 10,68 75,126 130 CzW St 3 01.10.1909       1990 2015  
Zakrzów Kotowice Kottwitz, Jungfersee, Janowice 8,17 77,624 125   Po   01.10.1909         2010  
Siechnice Tschechnitz, Kraftborn, Zieluń 3,42 82,380 122 Si St 3 01.10.1909       2010 2016  
Wrocław Broch. Brockau, Broków 0,00 85,576 122 WBA Podg   22.05.1842   1934 1984 2016  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
 Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.

*1 Dawna bocznica Silesia.

Opole Groszowice   (Groschowitz, Groszowice)
Stacja węzłowa 1 kl. usytuowana na 95,769 km linii Bytom - Wrocław Gł., 37,51 km linii Kędzierzyn Kole - Opole Groszowice oraz początkowa dla linii do Wrocławia Brochowa położona na wysokości 167m npm. Stacja ma budynek dworca z magazynem, wc, 2 perony, 3 nastawnie (OGA, OGA2, OGB) lokomotywownię garaż pojazdów PLK, 2 wieże wodne, garaże odcinka energetycznego, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy. 
Układ torowy to: 6 torów głównych zasadniczych, 8 głównych dodatkowych, i około 20 bocznych. Od stacji odchodzą bocznice: do wysypiska odpadów elektrowni, do podstacji trafo, do cementowni Groszowice.
 
Opole Wschodnie   (Oppeln Ost)
Stacja węzłowa 3 kl. usytuowana na 6,386 km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów położona na wysokości 174 m npm.
Stacja ma budynek dworca, 1 peron, 2 nastawnie (OpW, OpW1), rampę boczno-czołową oraz plac ładunkowy. Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze, 7 głównych dodatkowych, 2 ładunkowe i kilka bocznych.
Od stacji odchodzą bocznice: do portu, do warsztatów kolejowych oraz bocznica WPHM.
 
Ciepł.Opole Wsch.
Bocznica szlakowa ciepłowni Opole Wsch. usytuowana na 7,838 km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów.
Bocznica ma 4 tory oraz garaż loka.
 
Czarnowąsy   (Czarnowanz, Klosterbrück)
Stacja węzłowa 3 kl. usytuowana na 11,688 km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów położona na wysokości 158 m npm.
Stacja ma budynek dworca, nastawnię CR, 2 perony, plac ładunkowy i rampę boczno-czołową. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 pośrodku główny dodatkowy, 2 ładunkowe i 2 do rampy. Od stacji odchodzi bocznica do PZZ oraz bocznica do elektrowni Opole odgałęziająca się od linii około 500 m za peronami.
 
Borki Opolskie   (Wäldchen, Borrek)
Posterunek odstępowy w latach 60-tych także przystanek usytuowany na 15,148 km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów położony na wysokości 151 m npm. Przystanek uruchomiono w związku z budową elektrowni Opole w Borkach.
 
Dobrzeń Wlk.  (Döbern-Kupp,  Dobrzyń Śląski)
Stacja 3 klasy usytuowana na 18,717 km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów  położona na wysokości 142 m npm.
Na stacji jest budynek dworca z magazynem, nastawnia DW, wc, 2 perony i plac ładunkowy. Układ torowy to-2 tory główne zasadnicze, pomiędzy nimi główny dodatkowy, ładunkowy przy placu i żeberko pod magazyn.
 
Chróścice   (Chrosczütz, Rutenau, Chrościce)
Stacja 3 klasy usytuowana na 22,735 km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów  położona na wysokości 154 m npm. Przed 2005 rokiem zdegradowany do przystanku z ładownią. Na stacji jest budynek dworca z magazynem, rampą i nastawnią, plac ładunkowy oraz 2 budynki zwrotniczych lub nastawni. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1główny dodatkowy,1 ładunkowy i żeberko do magazynu.
W kolejnych latach zlikwidowano tor główny dodatkowy a stację zdegradowano do przystanku z ładownią.
 
Popielów  (Poppelau, Popielów, Stary Popielów)
Stacja 3 klasy usytuowana na 28,257 km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów  położona na wysokości 148 m npm.
Na stacji jest budynek dworca z magazynem i nastawnią Pl, nastawnia Pl1, 2 perony i plac ładunkowy. Układ torowy to 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy i 2  ładunkowe. Od stacji odchodzi bocznica do tartaku.
 
Karłowice   (Carlsmarkt,  Karlsmarkt )
Stacja 3 klasy usytuowana na 35,681 km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów  położona na wysokości 146 m npm.
Na stacji jest budynek dworca z magazynem i nastawnią Ka, nastawnia Ka1, 2 perony, rampa boczno-czołowa i plac ładunkowy. układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 3 boczne w tym ładunkowe.
 
Tarnowiec Brzeski   (Raschwitz)
Posterunek odstępowy, od 1951 roku przystanek  usytuowany na 40,715  km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów 
położony na wysokości 151m npm.  Jest tam budynek dworca i 2 perony.
 
Mąkoszyce  (Mangschütz, Męczyce )
Stacja 3 klasy  usytuowana na 43,935  km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów  położona na wysokości 148 m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem i nastawnia, 2 perony, rampa boczno-czołowa i plac ładunkowy. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy i 2 boczne z żeberkami pod rampę i magazyn. Ostatnio po modernizacji linii tory dodatkowe wycięto a stację zdegradowano do przystanku.
 
Rogalice   (Rogelwitz )
Stacja 4 klasy  usytuowana na 47,656  km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów  położona na wysokości 140 m npm.
Na stacji jest budynek dworca z magazynem u nastawnią, nastawnia wykonawcza, 2 perony i plac ładunkowy. Układ torowy to 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe i 2 boczne ładunkowe. W zdegradowana do przystanku.
 
Borucice  (Baruthe )
Posterunek odstępowy, od 1989 roku przystanek  usytuowany na 51,200  km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów 
położony na wysokości 139m npm.  Jest tam budynek dawnego posterunku  i 2 perony.
 
Biskupice Oławskie  (Bischwitz, Biskupice Odrzańskie)
Stacja 3 klasy usytuowana na 54,257 km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów  położona na wysokości 139 m npm.
Jest tam budynek dworca z magazynem,  nastawnia BO, rampa boczno-czołowa i plac ładunkowy. Układ torowy to 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 2 dawniej 3 tory boczne i żeberka do magazynu i rampy. Obecnie pozostały tylko 3 tory zasadnicze.
 
Minkowice Oławskie  (Minken, Miękinów)
Stacja 4 klasy usytuowana na 59,023km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów  położona na wysokości 139m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem i rampą boczną, 2 budynki mieszkalne, wc, budynek gospodarczy, 2 perony, plac ładunkowy i wagę wagonową. Układ torowy to:2 tory główne zasadnicze, 2 boczne i ładunkowy. Około 2005 roku zdegradowana do przystanku. Prawdopodobnie były tam 2 nastawnie.
Kopalina  (Rodeland)
Posterunek odstępowy, od 28 maja 1989  roku przystanek  usytuowany na 62,800 (23,10) km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów 
położony na wysokości 135m npm.  Są tam 2 perony z wiatami.
 
Jelcz Laskowice (Laskowitz Beckern, Markstädt, Piekarz Wroc.)
Stacja 3 klasy usytuowana na 67,379  km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów  położona na wysokości 135m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, nastawnię "JL", 3 perony z przejściem podziemnym, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 3 główne dodatkowe, 4 boczne w tym ładunkowy. Około 2010 roku tory boczne oprócz ładunkowego wycięto. Od stacji odchodziła bocznica do Fabryki Samochodów Jelcz (obecnie zlikwidowana). 
Jelcz Miłoszyce (Jeltsch Meleschwity, Fünfteichen, Laskowice Wroc.)
Stacja 3 klasy wybudowana na 0,000  km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice i 70,261  km linii Opole Groszowise - Wr. Brochów Osobowy położona na wysokości 130m npm. Był tam budynek dworca z magazynem, wc, 3 perony, 2 budynki  mieszkalne dla pracowników kolejowych, budynek gospodarczy, nastawnię "JM",  plac ładunkowy i wagę wozową.  Układ torowy to:3  tory główne zasadnicze i ładunkowy.

Czernica Wrocławska  (Tschirne, Großbrück, Mileszyce)
Stacja 3 klasy  usytuowana na 75,126  km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów  położona na wysokości 130m npm.
Stacja ma budynek dworca z magazynem i rampą, 2 nastawnie (CzW i CzW1), wc, 2 perony budynek gospodarczy i służbowy, plac ładunkowy, wagę wozową i wagonową oraz rampę boczno-czołową.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 4 boczne w tym ładunkowy. Od stacji odchodziła bocznica do Ciepłowni i WZR.
Obecnie tory boczne wycięte.
Zakrzów Kotowice  (Kottwitz, Jungfersee, Janowice)
Przystanek  usytuowany na 77,624 km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów  położony na wysokości 125m npm.
Służy on głównie turystom i wędkarzom udającym się nad Jezioro Panieńskie. Jest tam peron wyspowy z dwiema krawędziami, dojście na peron na nasypie schodami pod wiaduktem na ul. Kolejowej z dwoma przęsłami pod istniejące kiedyś dwa tory. Na przystanku istniał kiedyś parterowy budynek kasy i poczekalni z wiatą. Do niedawna stała tylko blaszana, prymitywna wiata. W połowie 2013 r. przeprowadzono nieznaczną modernizację przystanku - położono kostkę na peronie, ustawiono tablice informacyjne i nową wiatę.
 
Siechnice  (Tschechnitz, Kraftborn, Zieluń)
Stacja 3 klasy  usytuowana na 82,380  km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów Osob. i 0,00 km łącznika Siechnice - Wrocław Brochów.  położona na wysokości 122m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, wc, 2 budynki mieszkalne i gospodarcze, 2 nastawnie (Si i Si1), 2 perony obecnie 1 wyspowy i plac ładunkowy. Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 3 boczne w tym ładunkowy. Od stacji odchodzą 2 bocznice do elektrociepłowni. Do lat 90-tych istniała przy wschodnim wyjeździe ze stacji niewielka huta żelazostopów (kiedyś fabryka chemiczna Wacker Chemie) która to też miała bocznicę - obecnie zlikwidowana.
Wrocław Brochów Osob. (Brockau, Broków)
Stacja  3 klasy,  obecnie przystanek usytuowana przy stacji towarowej Wrocław Brochów  na 175,726  km linii Bytom-Wrocław i 3,083 km linii Święta Katarzyna - Wrocław Kuźnik, 85,574 (0,00) km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów Osob. i 4,936 km linii Wrocław Brochów Osobowy - Podg Stadion  położona na wysokości 122 m npm. Stacja posiadała: budynek dworca, WC i 2 perony zadaszone.