D29 - 273     Linia  Wrocław Gł. - Nowa Sól
Linia nadodrzańska, magistrala nadodrzańska "Nadodrzanka"
Budowę linii nadodrzańskiej prowadziło Towarzystwo Kolei Wrocławsko-Świdnicko-Świebodzickiej.
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Wrocław - Rudna Gwizdanów 01.07.1876
- Rudna Gwizdanów - Czerwieńsk 01.10.1871
Zmiana ilości torów: Jeden, 30.07.1974 - dwa
Elektryfikacja:
- Wrocław Grab. - Brzeg Dolny 04.03.1982
- Brzeg Dolny - Ścinawa 22.05.1982
- Ścinawa - Wróblin Głog. 23.12.1982
- Wróblin Głog. - Czerwieńsk 23.12.1983
Ruch osobowy: Czynny
Ruch towarowy: Czynny
Zamknięcie lub likwidacja:
Plan linii

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Wrocław Gł. Breslau Hbf   0,000 123 WG St 1 29.10.1856   1880 1984 2016  
Wrocław Grabiszyn     2,048 118 Gn Podg         2009 2014  
Wrocław Muchobór Breslau  Mochbern   4,900 122 WMo Poł/Po,podg           2007  
Wrocław Kuźniki Breslau Schmiedefeld, Wrocław Kowale 5,90 7,184 118 WK St 2 01.07.1876       2009  
Wrocław Stadion   --- 8,629     Po   11.12.2011            
Wrocław Pracze Breslau Herrnprotsch, Wrocław Praczów 11,74 13,042 115 WP St 3 01.07.1876     1986 2010  
Miłoszyn Trautensee 15,93 16,892     Pe   1.07.1876 L - ok. 1945          
Brzezinka Średzka Klein Bresa, Brzeźna 19,17 20,457 108 St 3 01.07.1876     1994 2010  
Czerna Mała   -- 23,040 107   Po   ok. 1985       2010  
Księginice Kniegnitz, Kniegnice 24,85 26,097 106   Poł/Po,podg   01.07.1876       2010  
Brzeg Dolny Dyhernfurt, Brzeg Wołowski 29,04 30,321 111 BD St 3 01.07.1876     1996    
Łososiowice Loßwitz 34,27 35,577 125   Poł   01.07.1876     1984    
Wołów Wohlau 39,05 40,369 113 Ww St 2 01.07.1876   1952 1982 2010  
Wrzosy Haidau 44,00 45,319     Pe   01.07.1876 L - ok. 1945          
Orzeszków Schöneiche 49,37 51,885 93   Ład,Pe   01.07.1876       2010  
Małowice Wołowskie Kunzendorf, Kunice 53,25 54,553 93 Mw St 3 01.07.1876       2010  
Ścinawa Odra   -- 56,197 91   Podg   ok. 1945 L - ok. 2000     2010  
Ścinawa Steinau 57,42 58,720 96 Śn St 2 01.07.1876     1999    
Chełmek Wołowski Kulmikau, Chełmików 64,27 65,577 111 CW St/Po,podg 3 01.07.1876     2007    
Stara Rudna Alt Rautten 69,35 70,657     Pe   01.07.1876 L - ok. 1945          
Rudna Miasto Raudten Stadt, Rudno Głog. 72,19 74,469 114   St/Poł 3 01.07.1876   1928 1980 2010  
Rudna Gwizdanów Raudten-Queissen, Gwizdanów 76,39 77,651 103 RG St 2 01.07.1876     1954 2007  
Krzydłowice Lindenbach, Skrzydlewice 80,26 83,210 85   Po   01.10.1871 L - 11.2005   1982    
Grębocice Gramschütz 84,55 87,530 82 GR St 3 01.10.1871       2010  
Krzepów Schwarztal 91,92 94,303 92   St 4 01.10.1871       2010  
Głogów Famaba nr.404   94,38 96,768 84   Bsz           2010  
Głogów Glogau 95,97 99,095 77 Gw St 1 01.11.1846     1994 2010  
Głogów Huta   --- 105,425 82   Po   Po 1945         2003  
Wróblin Głog. Fröbel 105,24 108,240 82 WG St 4 01.10.1871         2003  
Brzeg Głog. Brieg 107,77 110,805 88   Po   01.10.1871         2003  
Czerna Alteichen, Dobrzykowice 110,44 113,442 92 Cz St/Po,podg 3 01.10.1871       1984 2010  
Bytom Odrzański Beuthen 115,71 118,708 88 BO St 3 01.10.1871            
Nowa Sól Neusalz, Solec Śl. 127,69 130,675 67 NS St   01.10.1871            
St - stacja węzłowa (dawna), elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.
St. - stacja, Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
Wrocław Gł.  (Breslau Hbf)
Najważniejszy węzeł kolejowy Dolnego Śląska (Prowincji Śląskiej) wybudowany w latach 1855-1857 usytuowany na 181,041 km linii Bytom - Wrocław oraz początkowy dla linii Wrocław - Poznań, Wrocław - Szczecin, Wrocław - Międzylesie, Wrocław - Jedlina Zdr. położony na wysokości 123m npm. Początkowo zwany Centralnym lub Górnośląskim dworzec obsługiwał ruch pasażerski i towarowy. Trzy perony znajdowały się w miejscu dzisiejszego hallu na poziomie posadzki. W związku z budową w latach 1899-1905 estakady kolejowej konieczna była przebudowa dworca. Dokonano jej w latach 1899-1904  przenosząc perony na południe i podnosząc na wysokość nowopowstałej estakady. Połączono je tunelami, jednym na wprost głównego wejścia oraz drugim  bocznym. Perony nakryto żelazną, czterołukową, przeszkloną konstrukcją. W dawnej hali peronowej, w której obniżono posadzkę, utworzono przestronny hall, do którego przeniesiono kasy biletowe. Odbudowa ze zniszczeń wojennych trwała do 1949 r., a w roku 1960,  na początku lat 90 oraz w 2012-13 przeprowadzono gruntowne remonty. Stacja posiada: okazały budynek dworca połączony z peronami tunelami i windami towarowymi, lokomotywownię, dużą halę wagonową ( obecnie dla jednostek elektrycznych), 2 nastawnie WGA , WGB, 2 nastawnie manewrowe, 5 peronów usytuowanych pod dachem  hali peronowej, 6 grup torów odstawczych, grupę torów towarowych, grupę torów przy placach ładunkowych i grupę przy hali pocztowej z rampami do załadunku poczty.
 
Wrocław Grabiszyn  (...)
Posterunek odgałęźny usytuowany na 2,048 km linii Wrocław Gł. - Poznań Gł. i linii Wrocław Gł. - Szczecin Gł. położony na wysokości 123 m npm.
 
Wrocław Muchobór  (Breslau Mochbern)
Przystanek osobowy z ładownią ajencyjny usytuowany na 4,900 km linii Wrocław Gł. -  Szczecin  położony na wysokości 122 m npm.
Budynek dworca jak i wc zniszczony podczas wojny. Obecnie przystanek i Podg. Są tam 2 perony wyspowe z wiatami i przejściem podziemnym oraz 5 torów. Na przystanku łączą się linie: obwodnicy towarowej Wrocławia i łącznicy do Wrocławia Głównego.
 
Wrocław Kuźniki  (Breslau Schmiedefeld, Wrocław Kowale)
Stacja 2 klasy usytuowana na 18,822 km linii Święta Katarzyna - Wrocław Kuźniki  i 7,184 (5,90) km linii Wrocław Gł. - Szczecin
położona na wysokości 118 m npm. Stacja miała budynek dworca, magazyn z rampą boczno-czołową, peron wyspowy i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 4 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 2 odstawcze i 2 ładunkowe. Od stacji odchodzą 3 bocznice  (Pilmetu, Zakł. Budown. Kolejowego i zakł. przy ul. Szczecińskiej).
 
Wrocław Stadion  (---)
Przystanek usytuowany na 8,629 km  linii Wrocław Gł. -  Szczecin. Wybudowany w 2011 roku obok Stadionu Miejskiego.
 
Wrocław Pracze  (Breslau Herrnprotsch, Wrocław Praczów)
Stacja  3 klasy usytuowana na 13,042 (11,74) km linii Wrocław Gł. -  Szczecin  położona na wysokości 115 m npm.
Stacja ma budynek dworca z magazynem i nastawnią "WP", wc, budynki mieszkalne i gospodarcze, nastawnię "WP1", 2 perony, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 3 główne dodatkowe, 3 boczne ładunkowe. W czasie modernizacji linii część torów głównych wycięto.
 
Brzezinka Średzka  (Klein Bresa, Brzeźna)
Stacja  3 klasy usytuowana na 20,457 (19,17) km linii Wrocław Gł. -  Szczecin  położona na wysokości 108 m npm.
Stacja ma budynek dworca z magazynem i nastawnią "BŚ", nastawnię "BŚ1", wc, budynek mieszkalny i gospodarczy, 2 perony, rampę boczno-czołową, wagę wagonową i wozową, skrajnik oraz plac ładunkowy. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1główny dodatkowy, 2 boczne w tym ładunkowy.
 
Czerna Mała  (...)
Przystanek usytuowany na 23,040 (---) km linii Wrocław Gł. -  Szczecin  położony na wysokości 107 m npm.
Są tam 2 perony z wiatami.
 
Księginice  (Kniegnitz, Kniegnice)
Przystanek osobowy z ładownią obsadzony usytuowany na 26,097 (24,85) km linii Wrocław Gł. -  Szczecin  położony na wysokości 106 m npm.
Jest tam budynek dworca z magazynem, wc, 2 perony i plac ładunkowy. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 ładunkowy.
 
Brzeg Dolny  (Dyhernfurt, Brzeg Wołowski)
Stacja  3 klasy usytuowana na 30,321 (29,04) km linii Wrocław Gł. -  Szczecin  położona na wysokości 111 m npm.
Stacja ma lub miała budynek dworca, wc, 2 magazyny, zabudowania gospodarcze i mieszkalne, wieżę wodną, 2 nastawnie "BD" i "BD1", 2 perony, rampę boczno-czołową, place ładunkowe i wagę wagonową. Układ torowy to 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe i 5 bocznych w tym ładunkowy. Obok torów stacyjnych znajduje się grupa 5 torów zdawczo-odbiorczych bocznicy zakładów chemicznych "Rokita".
 
Łososiowice  (Loßwitz)
Przystanek osobowy z ładownią obsadzony usytuowany na 35,577 (34,27) km linii Wrocław Gł. -  Szczecin  położony na wysokości 125m npm.
Był tam budynek dworca, budynek mieszkalny, wc, 2 perony i droga ładunkowa. Przystanek miał tor boczny ładunkowy.
 
Wołów  (Wohlau)
Stacja 2 klasy usytuowana na 0,000 (23,93) km linii Wołów - Malczyce, oraz 40,369 km linii Wrocław Gł. -  Szczecin  położona na wysokości 113 m npm. Stacja posiadała budynek dworca, magazyn, parowozownię, wieżę wodną, 2 perony z przejściem podziemnym, 2 nastawnie "Ww" i "Ww1",
budynki mieszkalne, gospodarcze, warsztatowe i wc. Była też rampa boczno-czołowa, waga wagonowa i plac ładunkowy z wagą wozową.
Układ torowy to: 2 (3) tory główne zasadnicze, 3 (2) główne dodatkowe i ok. 8-9 bocznych w tym ładunkowe. Od stacji odchodziła bocznica do MEL.
 
Małowice Wołowskie  (Kunzendorf, Kunice)
Stacja  3 klasy usytuowana na 54,553 (53,25) km linii Wrocław Gł. -  Szczecin  położona na wysokości 93 m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem i nastawnią "MW", nastawnię "MW1", wc, 2 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy i wagę wagonową. Układ torowy to 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 1 ładunkowy i 1 do rampy. Od stacji odchodził tor do tartaku oraz łącznik do przystanku Iwno.
 
Ścinawa  (Steinau)
Stacja 2 klasy usytuowana na 80,010 (33,02) km linii Kobylin - Legnica Płn. oraz 58,72 km linii Wrocław Gł. - Szczecin Gł. położona na wysokości 96 m npm. Stacja ma budynek dworca, wc, magazyn, budynek mieszkalny dla pracowników i gospodarcze, wieżę wodną, lokomotywownię, 2 perony, 2 nastawnie "Sn" i "Sn1", rampę boczno-czołową, plac ładunkowy i wagę wagonową. Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze, 4 główne dodatkowe, 7 bocznych w tym ładunkowe. Od stacji odchodziła bocznica do portu i zakładów chemicznych "Pollena".
 
Chełmek Wołowski (Kulmikau, Chełmików)
Stacja  3 klasy usytuowana na 65,577 (64,27) km linii Wrocław Gł. -  Szczecin  położona na wysokości 111 m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem i nastawnią "CW", budynek gospodarczy, rampę boczno-czołową, 2 perony, plac ładunkowy i wagę wagonową. Stacja przed 1945 rokiem miała 2-3 tory boczne. Po 1945 roku wykazywana jako Po i podg.
 
Rudna Miasto  (Raudten Stadt, Rudno Głogowskie)
Stacja  3 klasy usytuowana na 36,235 (142,05)  km linii Legnica - Rudna Gwizdanów i 74,469 (72,19) km linii Wrocław Gł. - Szczecin Gł.  położona na wysokości 114 m npm. Stacja posiadała budynek dworca, 2 perony wyspowe z przejściem podziemnym, rampę boczno-czołową i drogę ładunkową. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze dla linii Wrocław - Szczecin, tor główny zasadniczy dla lini Legnica - Rudna, tor ładunkowy i bocznica krochmalni.
 
Rudna Gwizdanów  (Raudten-Queissen, Gwizdanów)
Stacja  2 klasy usytuowana na 0,000 km linii Rudna Gwizdanów - Polkowice, 77,651 (76,39) km linii Wrocław Gł. - Szczecin Gł, 39,065 (145,20)  km linii Legnica - Rudna Gwizdanów  położona na wysokości 103 m npm. Na stacji jest budynek dworca, magazyn, wc, budynek gospodarczy, budynek mieszkalny pracowników, parowozownia wachlarzowa, wieża wodna, 2 perony, rampa boczno-czołowa, 2 nastawnie "RG" i "RG1", 3 semafory wjazdowe i 10 wyjazdowych. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 5 głównych dodatkowych, 1 oblotowy dla loka, 1 postojowy składów, 4 boczne towarowe i odstawcze oraz trakcyjne.
 
Krzydłowice  (Lindenbach, Skrzydlewice)
Przystanek osobowy obsadzony usytuowany na 83,210 (80,26) km linii Wrocław Gł. -  Szczecin  położony na wysokości 92 m npm.
Przystanek miał 2 perony, budynek dworca i wc.
 
Grębocice  (Gramschütz)
Stacja  3 klasy usytuowana na 87,530 (84,55) km linii Wrocław Gł. -  Szczecin  położona na wysokości 82 m npm.
Stacja ma budynek dworca z nastawnią "Gr", wc, magazyn, rampę boczno-czołową, wagę wagonową i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy i ładunkowy.
 
Krzepów  (Schwarztal, Schrepau)
Stacja  4 klasy usytuowana na 94,303 (91,92)  km linii Wrocław Gł. -  Szczecin  położona na wysokości 92 m npm.
Stacja ma budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, budynek gospodarczy, rampę boczno-czołową, peron wyspowy z przejściem podziemnym i plac ładunkowy. Układ torowy to 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 4 boczne w tym ładunkowy. Od stacji odchodziły bocznice do zakładów zbożowych i do cukrowni.
 
Głogów Famaba  (...)
Bocznica szlakowa usytuowana na 96,768 (...) km linii Wrocław Gł. -  Szczecin  położona na wysokości 84 m npm.
Prawdopodobnie był tam posterunek bocznicowy.
 
Głogów  (Glogau)
Stacja 1 klasy usytuowana na 280,509 44,48) km linii  Łódź Kaliska  - Tuplice, 99,095 km linii Wrocław Gł. - Szczecin Gł. połażona na wysokości 77 m npm. Początki kolei głogowskie] sięgają 1 poł. XIX w. W 1843r. zawiązano spółkę akcyjną, Głogowskie Towarzystwo Kolejowe, celem budowy połączenia kolejowego z linią Wrocław - Berlin. W niedługim czasie, bo już w 1846r. otwarto pierwszą trasę kolejową z Głogowa do Żagania, w 1858r. do Leszna, a w 13 lat później do Legnicy i Zielonej Góry. Stary dworzec znajdował się w miejscu dzisiejszego II peronu. Obecny budynek dworca powstał w 1935r. Zniszczony w czasie II wojny światowej, został po 1945r. odbudowany, zachowując przedwojenną sylwetkę.
Stacja miała budynek dworca, 4 perony, magazyn, budynki służbowe, lokomotywownię, wieżę wodną, 2 rampy boczno-czołowe, dużą rampę boczną, 3 place ładunkowe wagę wagonową i wozową i 5 nastawni. Układ torowy to: grupa 9 torów (w tym 7 głównych) przy peronach, grupa 12 torów ( w tym 4 główne) towarowych na kierunek Wrocław, grupa 19 torów ( w tym 10 głównych) na kierunek Nowa Sól, grupa 10 torów ( w tym 6 głównych) na kierunek Żagań, grupa torów postojowych, trakcyjnych i ładunkowych.  Od stacji odchodzą bocznice (do portu, do magazynów zbożowych, bocznica PZGS, Fabryki Domów, MEL, ZW, WTEH). W ostatnich latach w ramach modernizacji stacji zlikwidowano lokomotywownię, kilka nastawni i niektóre tory.
 
Głogów Huta  (...)
Przystanek usytuowany na 105,425 (---) km linii Wrocław Gł. -  Szczecin  położony na wysokości 82 m npm.
Przystanek usytuowany obok huty miedzi. Są tam 2 perony.
 
Wróblin Głogowski  (Fröbel)
Stacja  4 klasy usytuowana na 108,240 (105,24) km linii Wrocław Gł. -  Szczecin  położona na wysokości 82 m npm.
Stacja posiada budynek dworca z magazynem, budynek gospodarczy, 2 nastawnie, 2 perony, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy.
Układ torowy to 2 tory główne zasadnicze, 8 głównych dodatkowych, 7 bocznych. Stacja obsługuje ruch towarowy huty miedzi "Głogów". Od stacji odchodzą bocznice do huty.
 
Brzeg Głogowski  (Brieg)
Przystanek usytuowany na 110,805  km linii Wrocław Gł. -  Szczecin  położony na wysokości 88 m npm. Jest tam budynek dworca z magazynem, wc i 2 perony.
 
Czerna (Klein Tschirne, Alteichen, Dobrzykowice)
Stacja  4 klasy usytuowana na 113,442 (km linii Wrocław Gł. -  Szczecin  położona na wysokości 92 m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, 2 nastawnie "Cz" i "Cz1" ta ostatnia obecnie zlikwidowana, 2 perony, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy.  Układ torowy to 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy i 2 ładunkowe. około 2005 roku wycięto tory dodatkowe a stację zdegradowano do przystanku i podg.