D29 - 271                 Linia Wrocław Gł. - Leszno   
Koncesję na budowę linii Wrocław - Leszno - Poznań, spółka Kolej Górnośląska (OSE) otrzymała w 1853 r. Budowę rozpoczęto 16 listopada tego roku, posuwając się z Leszna równocześnie w dwóch kierunkach: Wrocławia i Poznania. Od strony Wrocławia. Podczas budowy linii musiano we Wrocławiu wybudować most kolejowy o długości 380m. 29 października 1856 roku  uroczyście oddano do eksploatacji jednotorową linię kolejową Wrocław - Leszno - Poznań. W 1895 roku oddano na linii do użytku drugi tor, otwierając też nowe przystanki.
W latach 70. XX wieku nastąpiła elektryfikacja linii Poznań – Wrocław. W latach 23009-2015 linię zmodernizowano.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 29.10.1856
Zmiana ilości torów: 2 - 1895
Elektryfikacja: 22.04.1970
Ruch osobowy: Czynny
Ruch towarowy: Czynny
Zamknięcie lub likwidacja:
Plan linii              

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Wrocław Gł. Breslau Hauptbahnhof 0,00 0,000 123 WG St 1 29.10.1856   1880 1984 2016  
Grabiszyn   2,05 2,048 118 Gn Podg   01.01.1905     2009 2014  
Wr. Mikołajów Breslau Nikolaitor 2,27 3,702 119 WP2 St   29.10.1856     2009 2014  
Wr. Popowice Braslau-Pöpelwitz 5,17 4,600 120 WP St/Po,Podg 2 29.10.1856     1996    
Wr. Osobow. Cmentarz   --- 6,400 120   Po    2010 - 13         2013  
Jeżyny   5,84 7,314 116   Podg   29.10.1856 L-     1980 2009  
Wr. Osobowice Brasl. Oswitz, Wr.Osowice 9,80 9,718 113 WO St 3 29.10.1856       2014  
Wr. Świniary Weidenhof, Widawa u Odry 13,80 13,720 112   Po   29.10.1856     1986 2014  
Szewce Schebitz 15,85 15,850 115 Sw St 3 29.10.1856     1980 2014  
Zajączków Haasenau 18,60 18,60     Bsz   29.10.1856 L -ok 1945         *1
Pęgów Auras Hennigsdorf, Uraz 22,06 19,954 127 Pg St 3 29.10.1856     1980 2014  
Oborniki Śl. Obernigk 25,92 26,376 170 OS St 2 29.10.1856     1998 2014  
Siemianice Schimmelwitz 28,64       Pe     L-          
Osola Ritschedorf, Osolinów 31,29 31,203 158   Po   29.10.1856     2010 2014  
Skokowa Gellendorf Stropen, Stróża 36,20 36,239 109 Sk St 3 29.10.1856     1990 2014  
Morzęcino Mansdorf 42,18             L-          
Żmigród Trachenberg 47,62 47,151 90 Żd St 2 29.10.1856     1980 2014  
Garbce   -- 51,946 90   Po   ok. 1990     1998 2014  
Korzeńsko Korsenz, Korzeniec 55,54 55,479 93 Ko St/Po,podg 4 29.10.1856     2010 2014  
Rawicz Rawitsch 63,13 63,062 96 Ra St 2 29.10.1856       2010  
Pakówka Wiesenrode 69,1       Pe,m     L-          
Bojanowo Schmückert 75,38 75,311 96 Bj St 2 29.10.1856            
Kaczkowo Katschkau 81,83 85,64 101 Kk Ł/Po   ok.1914            
Rydzyna Reisen 85,71 85,640 88 Rd St 4 29.10.1856            
Zaborowo Bl. Ri. 90,61       Pe     L-          
Leszno Lissa 95,87 95,798 96 Ls St 1 29.10.1856            
St - stacja węzłowa (dawna), elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.
St. - stacja, Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.

*1  Bocznica cegielni.

Wrocław Gł.  (Breslau Hauptbahnhof)
Najważniejszy węzeł kolejowy Dolnego Śląska (Prowincji Śląskiej) wybudowany w latach 1855-1857 usytuowany na 181,041 km linii Bytom - Wrocław oraz początkowy dla linii Wrocław - Poznań, Wrocław - Szczecin, Wrocław - Międzylesie, Wrocław - Jedlina Zdr. położony na wysokości 123m npm.
Początkowo zwany Centralnym lub Górnośląskim dworzec obsługiwał ruch pasażerski i towarowy. Trzy perony znajdowały się w miejscu dzisiejszego hallu na poziomie posadzki. W związku z budową w latach 1899-1905 estakady kolejowej konieczna była przebudowa dworca. Dokonano jej w latach 1899-1904  przenosząc perony na południe i podnosząc na wysokość nowopowstałej estakady. Połączono je tunelami, jednym na wprost głównego wejścia oraz drugim  bocznym. Perony nakryto żelazną, czterołukową, przeszkloną konstrukcją. W dawnej hali peronowej, w której obniżono posadzkę, utworzono przestronny hall, do którego przeniesiono kasy biletowe. Odbudowa ze zniszczeń wojennych trwała do 1949 r., a w roku 1960,  na początku lat 90 oraz w 2012-13 przeprowadzono gruntowne remonty. Stacja posiada: okazały budynek dworca połączony z peronami tunelami i windami towarowymi, lokomotywownię, dużą halę wagonową ( obecnie dla jednostek elektrycznych), 2 nastawnie WGA , WGB, 2 nastawnie manewrowe, 5 peronów usytuowanych pod dachem  hali peronowej, 6 grup torów odstawczych, grupę torów towarowych, grupę torów przy placach ładunkowych i grupę przy hali pocztowej z rampami do załadunku poczty.
 
Grabiszyn  (...)
Posterunek odgałęźny usytuowany na 2,048 km linii Wrocław Gł. - Poznań Gł. i linii Wrocław Gł. - Szczecin Gł. położony na wysokości 123 m npm.
 
Wrocław Mikołajów WP2  (Breslau Nikolaitor)
Przystanek osobowy następnie Po i Podg usytuowany na 163,640  km linii Kalety - Wrocław Mikołajów, 3,702  km linii Wrocław Gł. - Poznań położony na wysokości 119 m npm.
Jest tam budynek dworca i 2 perony wyspowe z zadaszeniem i przejściem podziemnym, nastawnia WP2.
Układ torowy to 4 tory główne zasadnicze.
 
Wrocław Popowice  (Braslau-Pöpelwitz)
Stacja 2 klasy usytuowana na 4,600 km linii Wrocław Gł. - Poznań Gł.  położona na wysokości 120m npm.
Stacja miała budynek dworca, wc, 2 nastawnie i peron wyspowy z podziemnym przejściem. Obecnie jest jedna nowa nastawnia "WP" sterująca dawnymi Podg "WP1", "WP2", "WP3".
Układ torowy to 2 tory główne zasadnicze i 6 głównych dodatkowych. Od stacji odchodzą 2 łącznice (do dawnego Podg Łąki i Podg Widły) oraz bocznica do portu.
 
Wrocław Osobowice Cmentarz (...)
Przystanek usytuowany na 6,400 km linii Wrocław Gł. - Poznań Gł.  położony na wysokości 120m npm.
Przystanek ma 2 perony.
 
Jeżyny  (...)
Posterunek odgałęźny usytuowany na 7,314 km linii Wrocław Gł. - Poznań Gł.  położony na wysokości 116m npm.
 
Wrocław Osobowice  (Braslau Oswitz,Wrocław Osowice)
Stacja 3 klasy wybudowana na 28,773 km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice i 9,718 km linii Wrocław - Poznań położona na wysokości 113m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, nastawnię "WO", wc, budynek mieszkalny dla pracowników kolejowych, domek dróżnika i stajnię. Przed 1945 rokiem stacja miała 7 torów. Obecnie po modernizacji są 2 tory główne zasadnicze i 2 główne dodatkowe. Od stacji odchodziła bocznica do Centrostalu.
 
Wrocław Świniary  (Weidenhof,Widawa u Odry)
Przystanek usytuowany na 13,720  km linii Wrocław Gł. - Poznań Gł.  położony na wysokości 112m npm.
Przystanek miał budynek dworca, wc, poczekalnię i 2 perony. Obecnie są tylko perony.
 
Szewce  (Schebitz)
Stacja 3 klasy usytuowana na 15,850 km linii Wrocław Gł. - Poznań Gł.  położona na wysokości 115m npm.
Stacja ma lub miała budynek dworca z magazynem, wc, budynek gospodarczy, 2 nastawnie ("Sw" i "Sw1") - obie obecnie zlikwidowane, 2 perony, plac ładunkowy,  rampę boczno-czołową i wagę wagonową.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, i odstawczy i ładunkowy.  Od 2013 roku przystanek.
 
Zajączków  (Haasenau)
Bocznica szlakowa cegielni usytuowana na 18,600 km linii Wrocław Gł. - Poznań Gł.
 
Pęgów  (Auras Hennigsdorf,Uraz)
Stacja 3 klasy usytuowana na 19,954 km linii Wrocław Gł. - Poznań Gł.  położona na wysokości 127m npm.
Stacja miała budynek dworca z nastawnią "Pg", wc, budynek mieszkalny i gospodarczy, 2 perony, wiatę peronową, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy i wagę wagonową. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 boczne i ładunkowy.
 
Oborniki Śl.  (Obernigk)
Stacja 2 klasy usytuowana na 26,376  km linii Wrocław Gł. - Poznań Gł.  położona na wysokości 170m npm.
Stacja ma budynek dworca, peron wyspowy, magazyn, rampę boczno-czołową, nastawnię "OS", wagę wagonową, plac ładunkowy oraz budynki i garaże dla odcinka sieciowego. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 1-2 boczne, 2 ładunkowe i 3 do odcinka sieciowego.
 
Osola  (Ritschedorf,Osolinów)
Przystanek usytuowany na 31,203 km linii Wrocław Gł. - Poznań Gł.  położony na wysokości 158m npm.
Przystanek miał budynek dworca, wc i 2 perony.
 
Skokowa  (Gellendorf Stropen,Stróża)
Stacja 3 klasy usytuowana na 36,239 km linii Wrocław Gł. - Poznań Gł.  położona na wysokości 109m npm.
Stacja miała budynek dworca, magazyn, wc, 2 perony, wagę wagonową, plac ładunkowy, wieżę wodną z żurawiami do nawadniania parowozów i 2 nastawnie ("SK", "SK1"). Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy i 2 ładunkowe. od stacji odchodzą 2 bocznice do elewatorów zbożowych i wytwórni pasz. Tory zdawczo-odbiorcze tych bocznic są obok torów stacyjnych.
 
Żmigród  (Trachenberg)
Stacja  2 klasy usytuowana na 0,000  km linii Żmigród - Wąsosz oraz 47,151 km linii Wrocław - Poznań  położona na wysokości 90m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, magazyn, wc, wieże wodną, budynki gospodarcze i mieszkalne pracowników, 2 nastawnie "Zd" i "Żd1", 3 perony, bocznicę boczno-czołową, wagę wagonową i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 5 towarowych w tym ładunkowe. Od stacji odchodziła bocznica do zakładów.
 
Garbce (...)
Przystanek usytuowany na 51,946 km linii Wrocław Gł. - Poznań Gł.  położony na wysokości 90m npm.
Przystanek ma 2 perony. W latach 90-tych od przystanku odchodziła bocznica do podstacji zasilania.
 
Korzeńsko  (Korsenz,Korzeniec)
Stacja 4 klasy usytuowana na 55,479  km linii Wrocław Gł. - Poznań Gł.  położona na wysokości 93m npm.
W okresie międzywojennym stacja graniczna z Niemcami. Stacja miała budynek dworca z nastawnią "Ko", wc, budynek gospodarczy i mieszkalny, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1boczny (ładunkowy).
 
Rawicz  (Rawitsch)
Stacja  1 klasy usytuowana na 33,186 km linii Kobylin - Legnica Płn. i 63,602 km linii Wrocław Gł. - Poznań położona na wysokości 92 m npm.
Stacja posiada budynek dworca, magazyn, wc, budynki gospodarcze i mieszkalne dla pracowników, wagonownię, lokomotywownię, wieże wodną, 2 nastawnie "Ra" i "Ra1", 3 perony,  wagę wagonową, skrajnik obrotnicę i place ładunkowe.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 4 główne dodatkowe, 7-8 bocznych (w tym odstawcze, ładunkowe i trakcyjne).
Od stacji odchodziła bocznica stacji paliw.