D29 - 256     Linia  Nysa - Ścinawa Mała
W celu umożliwienia wysyłania towarów i płodów rolniczych z okolicznych bogatych rolniczych wsi starano się o budowę linii kolejowej.
W tym celu 20.04.1910 r. zawiązano spółkę Nyskiej Kolei Powiatowej (Neisser Kreisbahn AG) której udziałowcami było miasto i gmina Nysa,  szesnaście okolicznych gmin oraz kolejowa spółka Lenz & Co. z Berlina, która to podjęła się budowy  linii kolejowej z Nysy do Vidnawy ( Weidenau - po austriackiej stronie granicy) oraz linii  z Nysy do Małej Ścinawy.  Operatorem linii do 1945 roku była spółka Lenz&Co. Początkowo tabor na liniach kolejki składał się z 5 parowozów  pruskiej serii T3, 2 wagonów pocztowych, 7 wagonów osobowych różnych  klas  i 36 wagonów towarowych. Linia ze Ścinawy Małej miała byś przedłużona przez Śmicz do miejscowości Biała gdzie połączyła by się z linią Prudnik - Gogolin. Jednak z powodu wybuchu wojny plany upadły. Pociągi do Ścinawy zestawione były z reguły z jednego bądź dwóch wagonów osobowych i wagonu towarowo-bagażowego. Do 1945 roku jeździły 3-4 pory pociągów dziennie a po wojnie 2 pary aż do 1966 roku kiedy to zawieszono ruch osobowy.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 05.12.1911 roku.
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak.
Ruch osobowy: Do 1966 roku.
Ruch towarowy: Do połowy lat siedemdziesiątych.
Zamknięcie lub likwidacja:
- Odcinek Nysa Średnia Wieś - Ścinawa Mała zamknięto w 1971 roku.
- Likwidacja całej linii ok. 1977 roku.
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilom. Wys. Znak Rodzaj Kl

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Otwarcia Zamk./Likw.
Nysa Miasto Neisse Stadt 0,00 189   St/po   ok. 1912 L- po 05.1971   1938 1983    
Nysa D. M. Neisse Kleinbahnhof, Nisa M. D., Mała Nysa 0,923 189   St/po   05.12.1911 L- po 05.1971     1963    
Nysa boczn. ZUP   2,22 190   Bsz     L- ok 1977         1
Nysa Średnia Wieś Neisse Neuland, Nisa Nowy Świat 2,481 192   Poł   05.12.1911 L- po 05.1971          
Bsz. Skład Celny   2,580     Bsz   05.12.1911 L-         2
Hajduki Nyskie  Heidau , Hajduki k. Nisy 5,653 215   Poł   05.12.1911 L- po 05.1971          
Kępnica Deutsch Kamitz, Hermannstein 8,683 240   Poł   05.12.1911 L- po 05.1971          
Wierzbięcice Oppersdorf, Oporów 11,999 240   Poł   05.12.1911 L- po 05.1971          
Węża Prockendorf, Wąchca 16,515 280   Poł   05.12.1911 L- po 05.1971          
Ścinawa Nyska Steinsdorf, Steinsdorf 20,402 235   Poł   05.12.1911 L- po 05.1971          
Ścinawa Mała Steinau, Ścinawa k.Nysy 21,093 230   St/Poł   05.12.1911 L- po 05.1971          
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
* 1 Bocznica dawnej Fabryki Maszyn, po wojnie Fabryki Urządzeń Przemysłowych.
* 2 Bocznica do składu Celnego.

 

Więcej o linii przeczytać można tutaj:
Świat Kolei 8/2011 str. 36-37 "Nysa - Ścinawa Mała"
 
Nysa Miasto  (Neisse Stadtf)
Stacja początkowa  usytuowana na 0,00 km linii Nysa M. - Kałków Łąka i Nysa M. - Ścinawa Mała położona na wysokości 189 m npm.
Stacja położona naprzeciwko dworca kolei państwowych.
Stacja posiadała: budynek dworca , wc, 2 perony. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, tor główny dodatkowy i tor oblotowy.
 
Nysa D.M.   (Neisse Kleinbahnhof, Nisa M.D., Mała Nysa)
Stacja węzłowa usytuowana na 0,923 km linii Nysa M. - Kałków Łąka i Nysa M. - Ścinawa Mała w południowej części stacji Nysa położona na wysokości 189 m npm.
Stacja miała budynek stacji, WC, peron, rampę boczną, plac ładunkowy, wagę kolejową 32T i jednostanowiskową parowozownię.
Układ torowy to: Tor główny zasadniczy, tor oblotowy, 3 tory towarowe, 3 odstawcze, 1 trakcyjny, 1 do rampy i 1 pod magazyn.
Za stacją odchodziła bocznica do gazowni. Po uruchomieniu stacji Nysa Miasto stał się stacją towarową.
 
Nysa boczn. ZUP 
Bocznica Zakładów Urządzeń Przemysłowych usytuowana na2,22 km linii Nysa M. - Ścinawa Mała.
 
Nysa Średnia Wieś  (Neisse Neuland, Nisa Nowy Świat)
Przystanek z ładownią usytuowany na 2,481 km linii  Nysa M. - Ścinawa Mała położony na wysokości 192m npm.
Przystanek służył przede wszystkim pracownikom tamtejszych zakładów. Miał on prawdopodobnie trzy tory, peron, poczekalnię, plac ładunkowy oraz bocznicę odchodzącą od toru głównego przed przystankiem i łącząca się z torem głównym za przystankiem. Bocznica pa prowadziła do zakładów maszyn. Sto metrów za przystankiem odchodziła krótka bocznica do składu celnego.
 
Hajduki Nyskie  ( Heidau , Hajduki k. Nisy)
Przystanek z ładownią usytuowany na 5,653 km linii  Nysa M. - Ścinawa Mała położony na wysokości 215m npm.
Był tom: budynek poczekalni, peron, plac ładunkowy, tor główny i tor ładunkowy.
 
Kępnica  (Deutsch Kamitz, Hermannstein)
Przystanek z ładownią usytuowany na 8,683 km linii  Nysa M. - Ścinawa Mała położony na wysokości 240m npm.
Był tom: budynek poczekalni, peron, plac ładunkowy, tor główny i tor ładunkowy.
 
Wierzbięcice  (Oppersdorf, Oporów)
Przystanek z ładownią usytuowany na 11,999 km linii  Nysa M. - Ścinawa Mała położony na wysokości 240m npm.
 • Był tom: budynek poczekalni, peron, plac ładunkowy, tor główny i tor ładunkowy.
 • Węża  (Prockendorf, Wąchca)
  Przystanek z ładownią usytuowany na 16,515 km linii  Nysa M. - Ścinawa Mała położony na wysokości 280m npm.
  Był tom: budynek poczekalni, peron, plac ładunkowy, tor główny i tor ładunkowy.
  Ścinawa Nyska  (Steinsdorf, Steinsdorf )
  Przystanek z ładownią usytuowany na 20,402 km linii  Nysa M. - Ścinawa Mała położony na wysokości 235m npm.
  Był tom: budynek poczekalni, peron, plac ładunkowy, tor główny i tor ładunkowy.
  Ścinawa Mała  (Steinau, Ścinawa k.Nysy )
  Stacja końcowa usytuowana na 21,093 km linii  położony na wysokości 230m npm.
  Był tom: budynek poczekalni, peron, plac ładunkowy, tor główny i tor ładunkowy. Być może był jeszcze tor obiegowy.