D29 - 238     Linia  Jugowice - Walim
W związku z tym iż kolej Świdnica - Jedlina Zdr.  nie zapewniała potrzeb transportowych wszystkich miejscowości Gór Sowich postanowiono wybudować odgałęzienie od stacji Jugowice do miejscowości Walim. Starali się oto szczególnie właściciele fabryki lnu. Przetarg na budowę wygrała berlińską firmę Continentalen Eisenbahnbau - und Betriebs - Gesselschaft. Miała ona dostarczyć materiały do budowy, wybudować linię i później ją obsługiwać. Zawiązana w 1912 roku spółka Kolejka Walimska uzyskała koncesję od prezydenta rejencji wrocławskiej.
Budowę rozpoczęto w marcu 1913 roku. na trasie musiano wybudować 4 mosty. Na szlaku rozmieszczono 2 przystanki (Sędzimierz, Walim Dolny) oraz bocznicę do tartaku. Aby obniżyć koszty eksploatacji na linii wybrano trakcję elektryczną. Linię otwarto 22.06.1914 roku.  Na linii kursowało 10 par pociągów. Tabor kolejki składał się z lokomotywy towarowej (25 ton), wagony silnikowego 2 kl. wagonu 2/3 kl. wagonu 3 kl. krytego wagonu towarowego oraz służbowego. Linia przetrwała działania wojenne bez uszczerbku i już od maja 1945 roku działała pod kierownictwem PKP.
Ze względu na wyeksploatowanie się taboru i urządzeń trakcji elektrycznej w 1960 roku ruszyły parowozy. Przewozy osobowe zawieszono w 1960 roku a przewozy towarowe w 1975. W 1984 roku zdemontowano część linii co przesądziło o jej dalszej  całkowitej likwidacji.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 22.06.1914
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: 22.06.1914.  Likwidacja trakcji elektrycznej w 1959 roku.
Ruch osobowy: Do 1961 roku.
Ruch towarowy: Do 1975
Zamknięcie lub likwidacja: Linia rozebrana w 1984 roku. Odcinek do Sędzimierza rozebrano na początku lat 90-tych.
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilom. Wys. Znak Rodzaj Kl

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Otwarcia Zamk./Likw.
Jugowice Hausdorf 0,000 390   St/Poł 3 01.10.1904 Z - 06.2000   1910 1935 2005  
Bocznica 615   1,???     Bsz     L - ok. 1990         *1
Sędzimierz Neugericht 2,118 457   Po   22.06.1914 L - 08.1980          
Walim Dolny Nieder Wüstewaltersdorf, Waliniec 3,385 478   Po   22.06.1914 L - 08.1980          
Walim Wüstewaltersdorf, Łokietek 4,690 498   St ?? 22.06.1914 L - 08.1980   1932      
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
* 1  Bocznica tartaku.
 
Więcej o linii przeczytać można tutaj:
Świat Kolei 4/1995
Świat Kolei 2/2009 str. 36-37 "Jugowice - Walim"
Turysta Dolnośląski nr. 4/2003 "Kolejka Walimska"
 
Jugowice  (WüsteßWaltersdorf, Hausdorf)
Stacja węzłowa 3 kl. wybudowana na 73,888 (73,71) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. i początkowa dla linii  Jugowice - Walim położona na wysokości 390m npm.
Stacja posiadała: budynek dworca , wc, magazyn towarowy, prywatny magazyn towarowy, pomieszczenie gospodarcze, 2 perony, wagę wagonową i wozową, skrajnik, rampę boczno-czołową. Była także rampa boczna do przeładunku towarów na kolejkę wąskotorową do cegielni.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, tor główny dodatkowy, 2 tory  odstawcze i 1 ładunkowy.
Po uruchomieniu linii do Walimia częściowo skorygowano układ torowy przystosowując tory z kierunku Walimia do trakcji elektrycznej oraz dodano 1 tor ładunkowy.
 
Bocznica tartaku  (...)
Bocznica tartaku usytuowana na 1,??? km linii Jugowice - Walim.
 
Sędzimierz  (Neugericht)
Przystanek usytuowany na 2,118 km linii Jugowice - Walim położony na wysokości 457m npm.
Był tom peron i wiata przeciwdeszczowa.
 
Walim Dolny  (Nieder Wüstewaltersdorf, Waliniec)
Przystanek usytuowany na 3,385 km linii Jugowice - Walim położony na wysokości 478m npm.
Był tom peron i wiata przeciwdeszczowa.
 
Walim  (Wüstewaltersdorf, Łokietek)
Stacja końcowa usytuowana na 4,690 km linii Jugowice - Walim położony na wysokości 498m npm.
Był tam: budynek dworca z magazynem i poczekalnią letnią, wc, peron, dwustanowiskowa lokomotywownia,
pomieszczenia transformatorów, rampa boczno-czołowa i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy tor oblotowy. tor pod magazyn, 2 tory ładunkowe pod rampę i 2 tory do lokomotywowni.