D29 - 196     Linia  Olesno Śl. - Praszka
W 1895 roku powstaje konsorcjum budowy linii wąskotorowej 750 mm  Olesno Śl - Gorzów Śl. - huta w Gorzowie.
Zgodę na budowę otrzymano 30.03.1895roku i już 13.11.1896 roku oddano  do użytku linię o długości 17,64 km.
W 1899 roku linię przedłużono do Praszki (do granicy z Rosją). 11.września 1928 zawiązuje się nowa spółka akcyjna i zmieniono nazwę kolei  z Kleinbahn Rosenberg - Landsberg -Zawisna na " ROSENBERGER KREISBAHN".
19 listopada 1928 r. po niemieckiej stronie  linii Praszka - Olesno przekuto na tor  normalny (1435 mm), z zachowaniem połączenie z wąskotorówką.
 Z wykazy niemieckich linii i map wynika że w latach 1929 - 1934  na odcinku od 11 km do ok. 13,6 km została zmieniona trasa linii co wiązało się z przesunięciem przystanku Pawłowice o 800 m do przodu i likwidacją bocznicy która biegła od dawnego przystanku w okolice dworu w Pawłowicach.
Powyższe zmiany widać na mapach i wykazach:  stara trasa,     nowa trasa,    wykaz z 1929 roku,   wykaz z 1934 roku.
W 1945 roku linię przejęło PKP . W 1993 roku linię zamknięto a w 2009 rozebrano tory.

 

Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Olesno Śl. – Gorzów Śl.   13.11.1896 roku,
- Gorzów Śl. – Praszka  8.12.1899 roku.
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Do 1993 roku.
Ruch towarowy: CD 1994 roku.
Zamknięcie lub likwidacja: Linię zamknięto w maju 1993 roku, a w 2009 zlikwidowano tory.
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Olesno Śląskie Rosenberg 0,00 0,000 242 OS St 2 01.07.1883     1945 1988 2012  
Boroszów Boroschau, Alteneichen 6,5 6,499 229   Poł   13.11.1896 ok.2009     1950   *1
Jamy Jamm, Weidental 9,0 8,852 218   Po   13.11.1896 ok.2009          
Kozłowice Koselwitz, Josefshöhe 11,6 11,527 211   Sth 4 13.11.1896 ok.2009         *2
Pawłowice Gorzowskie Paulsdorf, Pawłowice k/Oleśna 13,8 13,775 214   Poł   13.11.1896 ok.2009         *3
Dolne Pawłowice Nieder Paulsdorf 14,4       Po     Przed 1929         *4
Więckowice Wienskowitz, Wiesbach 15,6 15,560 197   Poł   01.05.1914 ok.2009          
Gorzów Śląski Landsberg, Gorzów 17,5 17,361 194   Sth 4 13.11.1896 ok.2009   1945     *5
Nowa Wieś Oleska Neudorf, Nowa Wieś k/Oleśna 19,6 19,040 194   Poł   08.12.1899 ok.2009          
Praszka Zawisna, Grenzwiese, Zawisna 22,0 21,835 190   St 4 13.11.1896 ok.2009          
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.  
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
*1 Od przystanku odchodziła bocznica do cegielni.
*2 Od stacji w latach 1960-70 odchodziła bocznica do Zakładów Ceramiki Budowlanej.
*3 Przed zmiana trasy przystanek był na 13,0 km linii. Od niego odchodziła bocznica w kierunku dworu.
*4 Niektóre źródła podają ze był przystanek o nazwie Pawłowice Dolne na 14,4 km linii, lecz mnie się nieudała tego potwierdzić - chyba że przed 1929, albo między 1930 a 1933 rokiem.
*5 Od stacji odchodziła bocznica do huty??.
 
Olesno Śląskie   (Rosenberg)
Stacja węzłowa 2 kl.  usytuowana na 50,137 km linii Kalety - Wrocław Mikołajów  oraz  początkowa dla linii Olesno Śl. - Praszka  położona na wysokości 1242 m npm.
 
Boroszów  (Boroschau, Alteneichen)
Przystanek z ładownią usytuowany na 6,449 km linii Olesno Śl. - Praszka położony na wysokości 229 m npm.
Od przystanku odchodziła bocznica do cegielni.
 
Jamy   (Jamm, Weidental)
Przystanek  usytuowany na 8,852 km linii Olesno Śl. - Praszka położony na wysokości 218 m npm.
 
Kozłowice  (Koselwitz, Josefshöhe)
Stacja 4 kl. usytuowana na 11,527 km linii Olesno Śl. - Praszka położony na wysokości 211 m npm.
Ok. 1983 roku zdegradowana do Poł. Od stacji odchodziła bocznica do Zakładów Ceramiki Budowlanej.
 
Pawłowice Gorzowskie  (Paulsdorf, Pawłowice k/Oleśna )
Przystanek z ładownią usytuowany na 13,775 km ( stary przystanek był na 13,0 km.) linii Olesno Śl. - Praszka położony na wysokości 214m npm.
Od dawnego przystanku odchodziła bocznica w kierunku dworu.
 
Dolne Pawłowice  (Nieder Paulsdorf)
Przystanek usytuowany na 14,4 km linii Olesno Śl. - Praszka położony na wysokości 229 m npm.
 
Więckowice  (Wienskowitz, Wiesbach)
Przystanek z ładownią usytuowany na 15,560 km linii Olesno Śl. - Praszka położony na wysokości 197 m npm.
 
Gorzów Śląski  (BLandsberg, Gorzów )
Stacja 4 kl. usytuowana na 17,361 km linii Olesno Śl. - Praszka położona na wysokości 194 m npm.
Od stacji odchodziła bocznica do fabryki.
 
Nowa Wieś Oleska  (BNeudorf, Nowa Wieś k/Oleśna)
Przystanek z ładownią usytuowany na 19,040 km linii Olesno Śl. - Praszka położony na wysokości 194 m npm.
 
Praszka  (Zawisna, Grenzwiese, Zawisna)
Stacja 4 kl. usytuowana na 21,835 km linii Olesno Śl. - Praszka położona na wysokości 190 m npm.