D29 - 195     Linia  Kędzierzyn Koźle Zach. - Baborów
Od 1893 roku państwo pruskie planowało budowę linii kolejowej z Kędzierzyna Koźla Zach. do Baborowa.
Jednotorowa linia typowo lokalna projektowana była w celu znacznego zaktywizowania obszarów rolniczych. Linię budowano w trzech etapach.
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- KK Zach. – Reńska Wieś  05.09.1898
- Reńska Wieś – Polska Cerekiew  01.10.1898
- Polska Cerekiew - Baborów 01.07.1908
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Do 1997 roku.
Ruch towarowy:
- na odcinku KK Zach. - Polska Cerekiew do 1997 roku,
- na odcinku Polska Cerekiew - Baborów do 2012 roku.
Zamknięcie lub likwidacja:
- odcinek KK Zach.- Polska Cerekiew rozebrany przed 11.2014 rokiem
- odcinek Polska Cerekiew - Baborów nieprzejezdny.
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Kędzierzyn Koźle Zach. Cosel Stadt, Cosel, Koźle 0,00 0,000 171 KKZ St 2 01.11.1876       1994    
Reńska Wieś Reinschdorf 3,56 3,556 181   St 3 01,09.1898 Z- 1999     1975    
Długomiłowice Langlieben, Landźmierz, Krzanowice k/Koźla 7,49 7,487 179   St 4 01.10.1898 Z- 1999     1980    
Sukowice Sakrau-Suckowitz, Rosengrund, Zakrzów, Zakrzów Opolski 10,83 10,835 191   St/po 4 01.10.1898 Z-1999   1936 1958    
Jaborowice Jaborowitz, Holderfelde, Miłowice 13,20 13,199 190   St/po 4 01.10.1898 Z- 1999     1970    
Polska Cerekiew Polnisch Neukirch, Groß Neukirch, Polska Cerkiew 16,81 16,859 200 PCw St/Poł 3 01.07.1908       1990    
Grzędzin Kozielski Dzielau, Teilbach, Grenzen, Grzędzin 20,72 20,724 219   St/po 4 01.07.1908     1931      
Pawłowiczki Chrost-Gnadenfeld, Gnadenfeld, Radoszowy, Chrosty Pawłowice 27,89 27,839 268   St/poł 3 01.07.1908     1924      
Maciowakrze Matzkirch, Maciowakierz 32,55 32,527 276   St/poł 4 01.07.1908     1909 1976    
Baborów Bauerwitz, Baworów 39,31 39,140 232 Bw St 2 01.01.1855       1960    
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
Więcej o linii przeczytać można tutaj:
Koleje Małe i Duże nr.H-1(1) "Koleje na Ziemi Głubczyckiej"
Koleje Małe i Duże 2006/1 str.38-45 "Koleje na Ziemi Głubczyckiej"

 

Kędzierzyn Koźle Zachodnie   (Kosel, Koźle)
Stacja 2 kl. - obecnie Poł i podg  usytuowany na  70,150km linii Katowice - Legnica  i początkowy dla linii KK Zach. - Baborów położony na wysokości 171 m npm.
Około  1997 roku zdegradowana do Podg i przystanku z ładownią. Rolę posterunku odgałęźnego pełni dawna nastawnia wykonawcza "KKZ".
Był tam budynek dworca, 2 perony, 2 nastawnie - KKZ (ex Ke, ex Kz) i KKZ1 _ex Ke1, ex Kz1), magazyn, plac ładunkowy, rampa boczno-czołowa i waga kolejowa. Układ torowy to : 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 5 bocznych i ładunkowy.
 
Reńska Wieś   (Reinschdorf)
Stacja 3 kl. usytuowana na  3,556 km linii KK Zach. - Baborów położona na wysokości 181 m npm.
W 1974 roku była to Stacja handlowa i przystanek.
Był tam budynek dworca z magazynem i nastawnią, peron, plac ładunkowy, rampa boczno-czołowa i waga kolejowa 40T.
Stacja miała tor główny zasadniczy i 4 boczne w tym 2 ładunkowe.
 
Długomiłowice  (Langlieben, Landźmierz, Krzanowice k/Koźla)
Stacja 4 kl. usytuowana na 7,487 km linii KK Zach. - Baborów położona na wysokości 179 m npm.
W 1974 roku była to Stacja handlowa i przystanek.
Był tam budynek dworca z magazynem i nastawnią, peron, plac ładunkowy, rampa boczno-czołowa i waga kolejowa 40T.
Stacja miała tor główny zasadniczy i 3 boczne w tym 1 ładunkowy.
 
Sukowice   (Sakrau-Suckowitz, Rosengrund, Zakrzów, Zakrzów Opolski)
 • Stacja 4 kl. usytuowana na 10,835 km linii KK Zach. - Baborów położona na wysokości 191 m npm.
 • W 1974 roku była to Stacja handlowa i przystanek. W 1986 roku zdegradowana do przystanku.
 • Był tam budynek dworca z magazynem i nastawnią, 2 perony, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy i waga kolejowa 40T..
 • Układ torowy to 2 tory główne zasadnicze, 1 odstawczy i 1 ładunkowy.
 • Jaborowice   (Jaborowitz, Holderfelde, Miłowice )
 • Stacja 4 kl. usytuowana na 13,199 km linii KK Zach. - Baborów położona na wysokości 190 m npm.
 • W 1974 roku była to Stacja handlowa i przystanek. W 1986 roku zdegradowana do przystanku.
 • Był tam budynek dworca,  peron, plac ładunkowy i waga kolejowa 40T.
 • Układ torowy to 1 tor główny zasadniczy i 1 ładunkowy (dawniej 2).
 • Polska Cerekiew   (Polnisch Neukirch, Groß Neukirch, Polska Cerkiew)
 • Stacja 3 kl. usytuowana na 16,859 km linii KK Zach. - Baborów położona na wysokości 200 m npm.
 • Stacja ma budynek dworca z magazynem i nastawnią "PCw", nastawnia "PCw1", lokomotywownia, wieża wodna, 2 perony, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy i waga kolejowa 40T.
 • Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 3 odstawcze, 1 ładunkowy.
 • Od stacji odchodziła bocznica do cukrowni.
 • Grzędzin Kozielski  (Dzielau, Teilbach, Grenzen, Grzędzin)
 • Stacja 4 kl. usytuowana na 20,724 km linii KK Zach. - Baborów położona na wysokości 219 m npm.
 • W 1974 roku była to Stacja handlowa i przystanek.
 • Był tam budynek dworca z magazynem i nastawnią, peron, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy i waga kolejowa 40T..
 • Układ torowy to 2 tory główne zasadnicze, 1 ładunkowy.
 • Pawłowiczki  (Chrost-Gnadenfeld, Gnadenfeld, Radoszowy, Chrosty Pawłowice)
 • Stacja 3 kl. usytuowana na 27,839 km linii KK Zach. - Baborów położona na wysokości 268 m npm.
 • W 1974 roku była to Stacja handlowa i przystanek.
 • Był tam budynek dworca z magazynem i nastawnią, 2 perony, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy i waga kolejowa 40T..
 • Układ torowy to 2 tory główne zasadnicze i 2 ładunkowe.
 •  
  Maciowakrze  (Matzkirch, Maciowakierz)
 • Stacja 4 kl. usytuowana na 32,527 km linii KK Zach. - Baborów położona na wysokości 276 m npm.
 • W 1974 roku była to Stacja handlowa i przystanek.
 • Był tam budynek dworca z magazynem i nastawnią, 2 perony, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy i waga kolejowa 40T..
 • Układ torowy to 2 tory główne zasadnicze i 2 ładunkowe.
 •  
  Baborów  (Bauerwitz, Baworów)
  Stacja węzłowa 2 kl. usytuowana na 24,372 km. linii Racibórz - Pietrowice Głubczyckie  położona na wysokości 232 m npm.
  Stacja miała budynek dworca, magazyn, lokomotywownię, 2 nastawnie (Bow, Bow1), 2 perony rampa boczno-czołowa, wieża wodna, 2 place ładunkowe i waga kolejowa 40T.
  Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 4 odstawcze i 3 ładunkowe.
  Od stacji odchodziły następujące bocznice: do cegielni, do cukrowni i do elewatorów.