D29 - 195     Linia  Kędzierzyn Koźle Zach. - Baborów
Od 1893 roku państwo pruskie planowało budowę linii kolejowej z Kędzierzyna Koźla Zach. do Baborowa.
Jednotorowa linia typowo lokalna projektowana była w celu znacznego zaktywizowania obszarów rolniczych. Linię budowano w trzech etapach.
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- KK Zach. – Reńska Wieś  05.09.1898
- Reńska Wieś – Polska Cerekiew  01.10.1898
- Polska Cerekiew - Baborów 01.07.1908
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Do 1997 roku.
Ruch towarowy:
- na odcinku KK Zach. - Polska Cerekiew do 1997 roku,
- na odcinku Polska Cerekiew - Baborów do 2012 roku.
Zamknięcie lub likwidacja:
- odcinek KK Zach.- Polska Cerekiew rozebrany przed 11.2014 rokiem
- odcinek Polska Cerekiew - Baborów nieprzejezdny.
Plan linii

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Kędzierzyn Koźle Zach. Cosel Stadt, Cosel, Koźle 0,00 0,000 171 KKZ St 2 01.11.1876       1994    
Reńska Wieś Reinschdorf 3,56 3,556 181   St 3 01,09.1898 Z- 1999     1975    
Długomiłowice Langlieben, Landźmierz, Krzanowice k/Koźla 7,49 7,487 179   St 4 01.10.1898 Z- 1999     1980    
Sukowice Sakrau-Suckowitz, Rosengrund, Zakrzów, Zakrzów Opolski 10,83 10,835 191   St/po 4 01.10.1898 Z-1999   1936 1958    
Jaborowice Jaborowitz, Holderfelde, Miłowice 13,20 13,199 190   St/po 4 01.10.1898 Z- 1999     1970    
Polska Cerekiew Polnisch Neukirch, Groß Neukirch, Polska Cerkiew 16,81 16,859 200 PCw St 3 01.07.1908       1990    
Grzędzin Kozielski Dzielau, Teilbach, Grenzen, Grzędzin 20,72 20,724 219   St/po 4 01.07.1908     1931      
Pawłowiczki Chrost-Gnadenfeld, Gnadenfeld, Radoszowy, Chrosty Pawłowice 27,89 27,839 268   St/poł 3 01.07.1908     1924      
Maciowakrze Matzkirch, Maciowakierz 32,55 32,527 276   St/poł 4 01.07.1908     1909 1976    
Baborów Bauerwitz, Baworów 39,31 39,140 232 Bw St 2 01.01.1855       1960    
St - stacja węzłowa (dawna), elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.
St. - stacja, Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
Więcej o linii przeczytać można tutaj:
Koleje Małe i Duże nr.H-1(1) "Koleje na Ziemi Głubczyckiej"
Koleje Małe i Duże 2006/1 str.38-45 "Koleje na Ziemi Głubczyckiej"
Węgliniec   (Kohlfurt, Kaławsk)
Stacja 1 klasy wybudowana 01.09.1846 roku usytuowana na 61,501 km linii Miłkowice - Jasień , 21,059 km linii Lubań Śl. - Węgliniec oraz jako stacja początkowa linii Węgliniec - Horka, Węgliniec - Zgorzelec i Węgliniec - Czerwona Woda położona na wysokości 183 m npm.
Jest tam budynek dworca położony między peronami, magazyn, 6 nastawni ( obecnie jest 1 centralna), 6 peronów (było 8), lokomotywownia, wieża wodna, hala przeładunkowa, rampa boczno-czołowa, i place ładunkowe oraz magazyn celny. Przez pewien czas był tam także magazyn owoców cytrusowych. Układ torowy to: południowa grupa torów towarowych, a za nią grupa torów ładunkowych wraz z placami ładunkowymi, północna grupa torów towarowych, a za nią grupa torów rozrządowych, grupa torów odstawczych składów osobowych, grupa trakcyjna przy lokomotywowni, tory przy peronach. Stacja obsługiwała bocznicę kopalni w Zielonce oraz bocznice składu węgla,  magazynów Propan i składów przy wylocie na Zgorzelec.
 
Pieńsk  (Penzig)
Stacja 2 kl. usytuowana na 14,008 km linii Węgliniec - Zgorzelec położona na wysokości 190 m npm.
Jest tam budynek dworca z nastawnią Pn, wc, magazyn, 2 perony, 3 nastawnie wykonawcze Pn1, Pn2, Pn3, posterunek przejazdowy, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy, waga wozowa i wagonowa. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 6 bocznych.
Od stacji odchodziły 2 bocznice do dwóch Hut Szkła, bocznica do Papierni oraz bocznica do zakładu .... .
W 2009 roku stację wraz z linią zmodernizowano. Zlikwidowano część torów, nastawnie i bocznice.
 
Pieńsk POZ-BRUK  (...)
Bocznica szlakowa ładowni kruszywa wybudowana w 2009 roku usytuowana na 15,565 km linii Węgliniec - Zgorzelec położona na wysokości 186 m npm.
 
Lasów   (Lissa, Lisza)
Przystanek usytuowany na 16,345 km linii Węgliniec - Zgorzelec położony na wysokości 186 m npm.
Są tam 2 perony. W 2009 roku linię wraz z obiektami zmodernizowano. Wybudowano nowoczesne duże perony z wiatami i siedzeniami dla podróżnych.
 
R- linia 781  (...)
Odgałęzienie linii 781 wybudowanej dla potrzeb wojska na 17,477 km linii Węgliniec - Zgorzelec. Rozjazd znajdował się w zapasach wojskowych. Linia biegła w stronę przeprawy na Nysie Łużyckiej.
 
Jędrzychowice   (Hennersdorf)
Stacja 3 kl. usytuowana na 22,421(246,60) km linii Węgliniec - Zgorzelec położona na wysokości 195 m npm.
 Jest tam budynek stacji z magazynem nastawnią Jd i rampą boczno-czołową, schronisko DT, waga wozowa, plac ładunkowy, 2 perony i jeszcze 2 boczne rampy.  Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy i 5 bocznych. Od stacji odchodziły 2 bocznice.  Jedna do gazowni,  druga do zakładów naprawczych kopalni "Turów". W kolejnych latach powstał zakład produkcji mas bitumicznych w związku z tym część torów przebudowano na bocznicę zakładową.
 
Zgorzelec Miasto  (...)
Przystanek uruchomiony w 1976 roku usytuowany na 24,555 km linii Węgliniec - Zgorzelec położony na wysokości 200 m npm.
Jest tam duży budynek dworca i 2 perony.
 
Zgorzelec Miasto Podg  (...)
Posterunek odgałęźny wybudowany około 1958 roku usytuowany na 25,125 km linii Węgliniec - Zgorzelec oraz 1,167 km łącznika z Podg Krysin położony na wysokości 200 m npm. Od Do 1976 roku pełnił funkcję także przystanku. Jest tam nastawnia i były 2 perony.
 
Zgorzelec  (Görlitz Moys, Zgorzelec Ujazd)
Stacja węzłowa graniczna 3 klasy wybudowana 01.09.1847 roku na 201,433 (1,94) km linii Wrocław  Świebodzki – Zgorzelec i 27,532 (250,61) km linii Węgliniec - Zgorzelec położona na wysokości 210 m npm. Na stacji znajduje się budynek dworca usytuowany między peronami kierunku na Lubań i kierunku na Węgliniec, wc, magazyn towarowy, 3 nastawnie (dawniej ZU, ZU1, ZU2, a obecnie Zg, Zg1, Zg2), warsztat, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy oraz po 2 perony po obu stronach budynku. Stacja w latach 2008 - 10 zmodernizowana. Na kierunku Węgliniec – Gerlitz zrobiono nowe nowoczesne perony, nową sygnalizację świetlną oraz przebudowano rozjazdy od strony mostu granicznego na Nysie Łużyckiej.
Obecnie nastawnie Zg1 i Zg2 nieczynne.