D29 - 181   Linia Kępno - Oleśnica
Linię wybudowano jako przedłużenie linii Wrocław - Oleśnica w celu połączenia Wrocławia z terenami na Śląsku.
Na odcinku Oleśnica - Kępno usytuowano 6 stacji (Bralin, Perzów, Syców, Stradomia, Jemielna Oleśnicka, Cieśla), 1 przystanek (Poniatowice) i
1 ładownia (Gęsia Górka). Stacja Syców była  stacją graniczną po stronie niemieckiej.  Do 1947 roku kilometraż po stronie polskiej liczony był od granicy, a po stronie niemieckiej od Oleśnicy.
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Oleśnica - Syców 10.11.1871,
- Syców - Kępno 01.03.1872,
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Oleśnica - Kępno 24.10.1981
Ruch osobowy: Czynny
Ruch towarowy: Czynny
Zamknięcie lub likwidacja:
Plan linii 

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Kępno Kempen 17,7 102,606 170 Kp St 2 01.03.1972

Z-2002

    1960 1996  
Bralin Stadt Bralin 10,2 110,097 174 Bn St/Poł 4 01.03.1972

Z-2002

  1960      
Perzów Perschau 3,7 116,509 183 Pe St/Poł 4 01.03.1972

Z-2002

  1990 2007    
Gęsia Górka Gr.Cosel 1,6 119,600 180   Ład   01.03.1972

Z-2002

         
Syców Groß Wartenberg 25,40 123,222 177 Sy St 3 10.11.1871

Z-2002

  1953 1980 2008  
Stradomia Stradam 19,70 128,935 182   St/Po 4 10.11.1871

Z-2002

  1950 2000    
Jemielna Oleśnicka Gimmel, Imielna 14,50 134,147 200 JO St/Poł 4 10.11.1871

Z-2002

  1950 1990    
Poniatowice Pontwitz 11,05 137,558 180   Po   10.11.1871

Z-2002

  1950      
Cieśle Zessel 6,50 142,082 160   St/Ł 4 10.11.1871       1950 2002  
Oleśnica Öls 0,00 148,628 154 Ol St 1 28.05.1868     1930 1990 2009  
St - stacja węzłowa (dawna), elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.
St. - stacja, Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
Kępno  (Kempen)
Stacja 2 klasy usytuowana na 102,606 (17,7) km linii Herby Nowe - Oleśnica, 40,917km linii Kluczbork - Poznań, 41,364 km linii Namysłów - Kępno  położona na wysokości 170m npm. Stacja posiada budynek dworca, magazyn, lokomotywownię, garaż drezyn, 2 nastawnie "Kz" i "Kw", 5 peronów, wieżę wodną, rampę boczną, wagę wagonową i plac ładunkowy. Układ torowy to: 5 torów głównych zasadniczych, 1 główny dodatkowy, 3 odstawcze, 2 postojowe oraz 3-4 ładunkowe. Od stacji odchodzi bocznica PZZ
 
Bralin  (Stadt Bralin)
Stacja 4 klasy usytuowana na 110,097 (10,2) km linii Herby Nowe - Oleśnica  położona na wysokości 174m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "Bn", wc, budynek gospodarczy, peron, plac ładunkowy i wagę wagonową.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy. W latach 70-tych zdegradowano do przystanku.
 
Perzów  (Perschau)
Stacja 4 klasy usytuowana na 116,509 (3,7) km linii Herby Nowe - Oleśnica  położona na wysokości 183m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "Pe", wc, peron, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy.  Z czasem zlikwidowano główny dodatkowy i stację zdegradowano do przystanku.
 
Gęsia Górka  (Gr.Cosel)
Ładownia a później przystanek  usytuowana na 119,600 (1,6) km linii Herby Nowe - Oleśnica  położona na wysokości 180m npm.
 
Syców  (Groß Wartenberg)
Stacja  3 klasy usytuowana na 123,222 (25,40)  km linii Herby Nowe - Oleśnica  położona na wysokości 177m npm.
Stacja posiada budynek dworca z nastawnią "Sy", budynek magazynu, wc, wieżę wodną, budynek mieszkalny dla pracowników i gospodarczy, rampę boczno-czołową i 2 place gospodarcze. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 odstawcze i 2 ładunkowe. Od stacji odchodziła bocznica tartaku.
 
Stradomia  (Stradam)
Stacja  4 klasy usytuowana na 128,935 (19,70) km linii Herby Nowe - Oleśnica  położona na wysokości 182m npm.
Stacja posiadała budynek dworca nastawnią, budynek magazynu, wc, 2 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy i wagę wagonową.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, odstawczy i 2 ładunkowe. Od stacji odchodziła bocznica do tartaku.
W latach 70-tych zdegradowana do przystanku.
 
Jemielna Oleśnicka  (Gimmel, Imielna)
Stacja  4 klasy usytuowana na 137,147 (14,50) km linii Herby Nowe - Oleśnica  położona na wysokości 200m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z nastawnią "JO", wc, magazyn, 2 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy i wagę wagonową.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 3 odstawcze i 2 ładunkowe.
W latach 80-tych zdegradowana do przystanku z ładownią.
 
Poniatowice  (Pontwitz)
Przystanek usytuowany na 137,558 (11,05) km linii Herby Nowe - Oleśnica  położony na wysokości 180m npm.
Był tam budynek dworca, wc, poczekalnia i peron.
 
Cieśle  (Zessel)
Stacja  4 klasy usytuowana na 142,082 (6,50) km linii Herby Nowe - Oleśnica  położona na wysokości 160m npm.
Stacja posiadała budynek z kasą, wc, poczekalnię, 2 perony, magazyn, plac ładunkowy i rampę boczno-czołową.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy.
W latach 80-tych zdegradowana do przystanku z ładownią.
 
Oleśnica  (Öls)
Stacja  1 klasy usytuowana na 0,000 km linii Oleśnica – Chojnice, 148,628 km linii Herby Nowe - Oleśnica i 133,69 km linii Kalety - Wrocław Mikołajów położona na wysokości 154 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, budynki techniczne i warsztatowe, lokomotywownię, 3 nastawnie ("OL", "OL1", "OL2"),
4 perony, 4 place ładunkowe z licznymi magazynami, wieżę wodną, rampę boczno-czołową, wagę wagonową. Przy stacji jest ZNTK.
Układ torowy to: 4 tory główne zasadnicze, 9 głównych dodatkowych, 13 rozrządowych, 5 ładunkowych, 9 odstawczych taboru i składów oraz kilka dodatkowych.