D29 - 177      Linia  Racibórz - Pietrowice Głubczyckie
Koncesję  na budowę linii  Racibórz - Głubczyce otrzymała Spółka Kolej Wilhelma 24.05.1853 roku. Budowę  linii rozpoczęto w lutym 1854 r. a 1.01.1855 r. otwarto linię dla ruchu pasażerskiego, a po dwóch latach 01.10.1856 roku dla ruchu towarowego.  Po I wojnie światowej inicjatywę w budowie linii kolejowych na Śląsku przejęło Towarzystwo Kolei Górnośląskiej które to wybudowało linię z Głubczyc do Krnova w Czechach. Linię dla ruchu towarowego  otwarto 25 września 1873 r. a  1 października 1874 r. dla ruchu osobowego. Na trasie linii wybudowani 1 stację Mokre a w  kolejnych latach przystanki Zopowy Równe (1905) i Pietrowice  Głubczyckie (1932). Po II wojnie światowej Czesi próbowali zająć tereny w okolicach Głubczyc i Kłodzka. Po uspokojeniu sytuacji w 1947 toku postanowiono rozebrać tory na liniach do granicy. Na linii od Pietrowic rozebrano w 1950 roku. Pietrowice Głubczyckie stały się przystankiem końcowym, który nie posiadał jednak torów bocznych do manewrowania, stąd na stacji Mokre musiał być przeprowadzony oblot składu przez lokomotywę i pociąg był wpychany na przystanek Pietrowice. 3.04.2000 r. podjęto decyzję o zawieszeniu ruchu osobowego na liniach z Głubczyc oraz zdjęciu obsługi na stacji Głubczyce. Był  to koniec komunikacji pasażerskiej na okolicznych liniach.
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Racibórz – Głubczyce  01.01.1855 roku.
- Głubczyce – Krniv  25.09.1873 roku.
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy:
- na odcinku Pietrowice - Krnow do ok.1950 roku,
- na odcinku Głubczyce - Pietrowice do ok.1970 roku,
- na odcinku Racibórz - Głubczyce do 03.04.2000 roku.
Ruch towarowy:
- na odcinku Pietrowice - Krnow do ok.1950 roku,
- na odcinku Głubczyce - Pietrowice do ok.1992 roku,
- na odcinku Baborów - Głubczyce do ok.2009 roku,
- na odcinku Baborów - Racibórz  do ok.2012 roku.
Zamknięcie lub likwidacja:
- odcinek Krnov - Pietrowice zlikwidowano w latach 1947-50
- odcinek Pietrowice - Głubczyce zlikwidowano ok.2009 roku.
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Racibórz Ratibor, Ratibor Hauptbahnhof 0,00 0,000 190 R St 1 1846       2006  
Racibórz lokomotyw.     2,050 192   Po   ok.1946 28.11.2005          
Racibórz Studzianna Studzienna, Ratibor Studen, Ratibor Süd, 3,36 3,357 201 RSt St/Poł 3 01.01.1855       1967    
Lekartów Woinowitz, Mettich, Weihendorf, Łękartów 8,04 8,045 206   St/Bsz/Poł 3 01.01.1855       1967    
Pietrowice Wielkie Gross Peterwitz, Groß Peterwitz 12,34 12,342 208 PWk St/Sth/Poł 3 01.01.1855       1965    
Granica Województwa 15,80  
Tłustomosty Stolmütz, Tłustemosty 16,84 16,845 226 Tm St/Po 3 01.01.1855       1972    
Raków Śl.     19,930 225   Po   1946 1950          
Baborów Bauerwitz, Baworów 24,37 24,372 232 Bw St 2 01.01.1855       1960    
Bernacice Wernersdorf 31,40 31,402 266   St/Po 4 01.01.1855     1939 1969    
Głubczyce Leobschütz, Głąbczyce 37,70 37,699 277 Gb St/Poł 1 ok.1855     1933 1988    
Zopowy Równe Soppau-Roben, Równe 43,88 43,887 316   Po   01.07.1905 2008     1948    
Mokre Kolonia Mocker, Mokre k/Głąbczyc 49,29 49,300 359   St 4 25.09.1873 2008     1959    
Pietrowice Głubczyckie Zietenbusch, Pietrowice k/Głąbczyc 50,70 50,789 337   Po   15.02.1937 2008     1976    
Granica Państwa 52,260  
Krnov Karwin, Jägerndorf 55,61 55,610 324   St 1         1986    
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
Więcej o linii przeczytać można tutaj:
Świat Kolei 10/2013 str. 16-23 "Historia stacji kolejowej w Głubczycach"
Koleje Małe i Duże nr.H-1(1) "Koleje na Ziemi Głubczyckiej"
Koleje Małe i Duże 2006/1 str.38-45 "Koleje na Ziemi Głubczyckiej"

 

Racibórz   (Ratibor, Ratibor Hauptbahnhof)
Stacja węzłowa 1 kl.  usytuowana na 32,226 km linii Kędzierzyn Koźle - Bohumin  oraz  początkowa dla linii Racibórz - Pietrowice Głubczyckie  położona na wysokości 190 m npm.
Stacja miała budynek dworca, magazyn z rampą,3 perony,9 nastawni (Ra, Rb, R1, R2, R3, R11), 2 lokomotywownie,  place ładunkowe i górkę rozrządową.
Układ torowy to: 10 torów w okolicach peronów, 1 grupa towarowa obok magazyny, 2 grupa towarowa 5 torów przy nastawni RB, oraz tory w okolicach lokomotywowni. Od stacji odchodziło 9 bocznic (bocznica ZEN, Polmos-u, KOLZAM-u, gazowni Miejskiej, cukrowni, betoniarni, rzeźni Miejskiej, Henkla i Fabryki Urządzeń Technicznych).
 
Racibórz Lokomotywownia  (....)
Przystanek  usytuowany na 2,050 km linii Racibórz - Pietrowice Głubczyckie położona na wysokości 192 m npm.
Przystanek był usytuowany w okolicach lokomotywowni i służył pracownikom kolei. Był ta nieduży peron.
 
Racibórz Studzianna   (Studzienna, Ratibor Studen, Ratibor Süd,)
Stacja 3 kl. usytuowana na 3,357 km. linii Racibórz - Pietrowice Głubczyckie  położona na wysokości 201 m npm.
Stacja miała budynek dworca z nastawnią RSt, 2 perony, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 2 boczne w tym ładunkowy.
 
Lekartów   (Woinowitz, Mettich, Łękartów)
Stacja 3 kl. usytuowana na 8,045 km. linii Racibórz - Pietrowice Głubczyckie  położona na wysokości 206 m npm.
Stacja miała budynek dworca z nastawnią, 2 perony, magazyn z rampą boczno-czołową oraz plac ładunkowy.
Układ torowy to, tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe i ładunkowy. Od stacji odchodzi bocznica do Firmy Chempest SA.
 Po zamknięciu przewozów pasażerskich  stację przekształcono w bocznicę.
 
Pietrowice Wielkie  (.Gross Peterwitz, Groß Peterwitz)
Stacja 3 kl. usytuowana na 12,342 km. linii Racibórz - Pietrowice Głubczyckie  położona na wysokości 208 m npm.
Stacja miała budynek dworca, magazyn z rampą, nastawnia WPL, 2 perony, rampa boczna, plac ładunkowy i waga kolejowa.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 1 boczny, do rampy i ładunkowy.
 
Tłustomosty   (Stolmütz, Tłustemosty)
Stacja 3 kl. usytuowana na 16,845 km. linii Racibórz - Pietrowice Głubczyckie  położona na wysokości 226 m npm.
Stacja miała Budynek dworca z nastawnią Tm, nastawnię Tm1, 2 perony, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy i waga kolejowa 40T.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 2 ładunkowe.
 
Raków Śląski  (...)
Przystanek  usytuowany na 19,930 km linii Racibórz - Pietrowice Głubczyckie położony na wysokości 225 m npm.
Był tam peron i być może wiata. Służył on mieszkańcom Rakowa przez 2 lata.
 
Baborów  (Bauerwitz, Baworów)
Stacja węzłowa 2 kl. usytuowana na 24,372 km. linii Racibórz - Pietrowice Głubczyckie  położona na wysokości 232 m npm.
Stacja miała budynek dworca, magazyn, lokomotywownię, 2 nastawnie (Bow, Bow1), 2 perony rampa boczno-czołowa, wieża wodna, 2 place ładunkowe i waga kolejowa 40T.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 4 odstawcze i 3 ładunkowe.
Od stacji odchodziły następujące bocznice: do cegielni, do cukrowni i do elewatorów.
 
Bernacice  (Wernersdorf)
Stacja 4 kl. usytuowana na 31,402 km. linii Racibórz - Pietrowice Głubczyckie  położona na wysokości 266 m npm.
Stacja miała Budynek dworca, nastawnię, 2 perony, magazyn, plac ładunkowy i wagę wozową.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy. W 1989 roku zdegradowana do przystanku a tory dodatkowe wycięto.
 
Głubczyce    (Leobschütz, Głąbczyce)
Stacja węzłowa 1 kl. wybudowana na 37,697 km linii Głuchołazy -Głubczyce, 37,7 km linii Racibórz - Głubczyce i początkowa dla linii  Głubczyce - Racławice Śl.  położona na wysokości 277m npm.
Stacja miała budynek dworca, magazyn z rampą, 3 nastawnie (Gb ex. Lot, Gb1 ex. Lr, Gb2 ex. Lwt), 2 perony ( drugi dwu krawędziowy), 2 place ładunkowe, Rampę boczno-czołową, ośmiostanowiskową lokomotywownię, wieże wodną, górkę rozrządową, wagę kolejową, wagę wozową i dźwig towarowy.
Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze, 1-2 główne dodatkowe, 6 ładunkowych, 7 odstawczych, kilka innych (trakcyjne, itd).
Od stacji odchodziły przed  2 bocznice9 do tartaku i Zakładów Piwowarskich a później jeszcze bocznica Społem i bocznica Anna.
 
Zopowy Równe  (Soppau-Roben, Równe)
Przystanek  usytuowany na 43,887 km linii Racibórz - Pietrowice Głubczyckie położony na wysokości 316 m npm.
Był ram tylko peron.
 
Mokre Kolonia   (Mocker, Mokre k/Głąbczyc)
Stacja 4 kl. usytuowana na 49,300 km. linii Racibórz - Pietrowice Głubczyckie  położona na wysokości 359 m npm.
Stacja miała budynek dworca, magazyn, plac ładunkowy i waga kolejowa 40T. Budynek dworca w został zniszczony w czasie działań wojennych i w 1949 roku  rozebrany. Rolę dworca pełnił budynek pracowników kolejowych.
W 1989 roku zlikwidowano tor nr. a tor nr. 2 służył do oblotu składów przez lokomotywę która to następnie wpychała pociąg do Pietrowic Głubczyckich ponieważ tam był tylko tor główny.
 
Pietrowice Głubczyckie  (Zietenbusch, Pietrowice k/Głąbczyc)
Przystanek  usytuowany na 50,789 km linii Racibórz - Pietrowice Głubczyckie położony na wysokości 337 m npm.
Był tam nieduży budynek i peron. Dalej w stronę Krnova tor po 1945 roku rozebrano.
 
Krnov  (Karwin, Jägerndorf)
Stacja węzłowa 1 kl. usytuowana na 87,062 km linii Olomouc Hlavní Nádraží - Opava východ,  początkowa dla linii do Głuchołazów i była do 1945 roku była końcową stacją dla linii z Raciborza przez Głubczyce położony na wysokości 325 m npm.
Jest tam: budynek dworca z nastawnią,2 nastawnie wykonawcze, magazyny, 4 perony, lokomotywownia wachlarzowa, lokomotywownia dla szynobusów, plac ładunkowy i rampa boczno-czołowa.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 5 głównych towarowych i kilkanaście bocznych w tym ładunkowe, odstawcze, postojowe i trakcyjne. Od stacji odchodzi bocznica do zakładu produkcyjnego.