D29 - 175   Linia Kłodnica- Kluczbork
Linia 175 powstała z połączenia trzech linii wybudowanych przez koleje pruskie.
1. Linia Kluczbork - Fosowskie - Tarnowskie Góry  wybudowana w 1868 roku przez Spółkę Kolei Prawego Brzegu Odry.
2. Linia Fosowskie - Strzelce Opolskie wybudowana w 1912 roku przez koleje pruskie.
3. Linia Fosowskie - Kłodnica wybudowana w latach 1934-36 przez koleje pruskie.
Po 1945 roku PKP nadało jej numer160 o po 1874 roku 175.
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Kluczbork - Fosowskie 15.11.1868,
- Fosowskie - Strzelce Op.15.11.1912,
- Strzelce Op. - Leśnica 11.06.1936,
-  Leśnica - Kłodnica-2 01.07.1934,
- Kłodnica-2 - Kłodnica 25.03.1945.
Zmiana ilości torów: Jeden, Fosowskie - Kluczbork 1987-90 - dwa, Fosowskie - Myślina Lubliniecka ok.2017- jeden.
Elektryfikacja:
- Kluczbork - Fosowskie 29.12.1983,
- Fosowskie - Strzelce Op. 11.07.1984
Deelektryfikacja;
- Fosowskie - Staniszcze Wielkie 11.2005,
- Strzelce Op. - Rozmierka 06.2006,
- Fosowskie - Kluczbork 2009.
Ruch osobowy:
- Fosowskie - Kluczbork 12.2004
- Kłodnica - Fosowskie do 06.2000,
Ruch towarowy: czynny na odcinkach Strzelce Op. - Rozmierka.
Zamknięcie lub likwidacja:
- Likwidacja odcinek Kłodnica - Strzelce Op. 02.2015
- Zamknięte odcinki: Fosowskie -Rozmierka 2006, Fosowskie - Zębowice ok.2016
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Kłodnica Klodnitz Weiche   2,268 176 Kol Podg         2019    
Łąki Kozielskie Lenkau, Wolfswiesen, Łąki Śląskie 6,23 6,312 192 ŁK St 4 01.07.1934 02,2015     1963    
Leśnica Leschnitz-Sankt Annaberg, Bergstadt-Sankt Annaberg, Bergstadt 9,49 9,570 209 Ls St 3 01.07.1934 02,2015     1972    
Zalesie Śląskie Groß Walden 14,31 14,389 230 ZI St 4 11.06.1936 02,2015     1963    
Zimna Wódka Kaltwasser, Zimnawódka 19,55 19,629 262 Zi St 4 11.06.1936 02,2015     1968    
Brzezina Nieder Birken 23,84 23,629 265   Ł/Poł   26,10,1950 L-ok 1960          
Strzelce Opolskie Gross Strehlitz, Groß Strehlitz 30,00 30,078 230 SOe St 2 01.10.1878     1999    
0,00
Rozmierka Rosmierka, Groß Maßdorf 5,73 35,802 207 Roz St/Poł 4 15.11.1912         1980  
Kadłub Kadlub, Starenheim 10,65 40,728 191 Kdb St/po 4 15.11.1912 Z-06.2000       1980  
Sporok Carmerau, Karmerau 13,82 43,903 196 Sok St/po 4 15.11.1912 Z-06.2000       1972  
Staniszcze Wielkie Groß Stanisch, Groß Zeidel 18,37 48,458 209   St/Poł/Po 4 15.11.1912 Z-06.2000       1968  
Fosowskie Vossowska, Vosswalde, Wosowska 21,65 51,726 197 Fo St 1 15.11.1898       1957 1999  
127,45
Myślina Lubliniecka Mischline, Bachheiden, Myślina 121,08 58,105 210 Mn St/Poł/Po 3 15.11.1868 Z-12.2004       1972  
Paliwoda   --- 61,90 219   Bsz     L-          
Zębowice Zembowitz, Föhrendorf 114,11 65,074 220 Zbi St/Po 3 15.11.1868 Z-03.2010       1999  
Radawka Radau 108,86 70,99     Pe   15.11.1868 L-ok.1945          
Szumirad Sausenberg, Sausenberg (Kudoba) 103,70 75,477 205 Sm St/Po 3 15.11.1868 Z-03.2010       1999  
Lasowice Małe Oleskie Klein Lassowitz, Lassowitz, Schloßwalden, Lasowice Małe 97,53 81,635 209 LMO St/Po 4 15.11.1868 Z-03.2010     1968    
Kuniów Kuhna --- 85,780 195   Podg   1984 Z-2000          
Kluczbork Creuzburg, Kreuzburg, Kluczborek 90,18 89,006 183 Kb St 1 15.11.1868         2002  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
Kłodnica  (Klodnitz Weiche)
Posterunek odgałęźny usytuowany na 2,268 km linii Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice, 2,268 km linii Kędzierzyn Koźle - Kluczbork i 2,268 km łącznicy Kędzierzyn Koźle - Kłodnica położony na wysokości 176 m npm. Nastawnia ma skrót "Kol".
Łąki Kozielskie  (Lenkau, Wolfswiesen, Łąki Śląskie)
Stacja  4 kl. usytuowana na  6,312 km linii Kłodnica - Kluczbork  połażona na wysokości 192 m npm.
Był tam budynek stacji z magazynem i nastawnią "ŁK", 2 perony i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy.
Leśnica  (Leschnitz-Sankt Annaberg, Bergstadt-Sankt Annaberg, Bergstadt)
Stacja  3 kl. usytuowana na  9,570 km linii Kłodnica - Kluczbork  połażona na wysokości 209 m npm.
Był tam budynek stacji z magazynem i nastawnią "Ls", 2 perony, rampa boczno-czołowa i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, ładunkowy i pod rampę.
Zalesie Ślaskie  (Groß Walden)
Stacja  4 kl. usytuowana na  14,389 km linii Kłodnica - Kluczbork  połażona na wysokości 230 m npm.
Był tam budynek stacji z magazynem i nastawnią "ZL", 2 perony, rampa boczno-czołowa i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, ładunkowy i pod rampę.
Zimna Wódka  (Kaltwasser, Zimnawódka)
Stacja  4 kl. usytuowana na  19,629 km linii Kłodnica - Kluczbork  połażona na wysokości 262 m npm. 
Był tom budynek dworca z magazynem i nastawnią "Zi", 2 perony rampa boczna, plac ładunkowy i waga kolejowa.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, ładunkowy i tor do rampy.
Brzezina  (Nieder Birken)
Ładownia,  następnie przystanek z ładownią usytuowany na  23,629 km linii Kłodnica - Kluczbork  połażony na wysokości 265 m npm. 
Był tam nieduży budynek, plac ładunkowy , tor główny zasadniczy i ładunkowy oraz być może peron ziemny. W 1946 był w rozkładzie jako przystanek a w 1950 już go nie było.
Strzelce Opolskie  (Gross Strehlitz, Groß Strehlitz)
Stacja węzłowa 2 kl. usytuowana na 66,931 km linii Bytom - Wrocław oraz 30,078 km linii Kłodnica - Kluczbork  połażona na wysokości 230 m npm. Na stacji jest budynek dworca, 3 perony, magazyn, 2 nastawnie (SOp, SOp1), Rampa, place ładunkowe, suwnica towarowa oraz górka rozrządowa.
Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze, 5 głównych dodatkowych, 11 bocznych (ładunkowe i odstawcze).
Od stacji odchodziły bocznice  do bacy paliw CPN, do Zakładów Przemysłu Wapienniczego oraz Fabryki Pionier.
Rozmierka  (Rosmierka, Groß Maßdorf )
Stacja  4 kl. usytuowana na  35,802 km linii Kłodnica - Kluczbork  połażona na wysokości 207 m npm.
Około 2000 roku zdegradowana do przystanku, a tory dodatkowe przekształcono na bocznicowe.
Był tam budynek dworca z magazynem, 2 perony, 2 nastawnie (RozRoz1), Rampa boczno-czołowa i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy, 6 głównych dodatkowych i 1 ładunkowy. Od stacji odchodziła bocznica do cementowni Strzelce Opolskie. Po zamknięciu zakładów stacja upadła.
Kadłub  (Kadlub, Starenheim)
Stacja  4 kl. usytuowana na  40,728 km linii Kłodnica - Kluczbork  połażona na wysokości 191 m npm.
W 1992 roku zdegradowana do przystanku. Był tam budynek dworca z magazynem i nastawnią "Kdb", 1 peron, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy i waga kolejowa 50T. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
Sporok  (Carmerau, Karmerau)
Stacja  4 kl. usytuowana na  43,903 km linii Kłodnica - Kluczbork  połażona na wysokości 196 m npm.
Około 1992 roku zdegradowana do przystanku. Był tam budynek dworca z magazynem i nastawnią "Sok", 1 peron, plac ładunkowy i rampa boczno-czołowa. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy.
Staniszcze Wielkie  (Groß Stanisch, Groß Zeidel)
 • Stacja  4 kl. usytuowana na  48,458 km linii Kłodnica - Kluczbork  połażona na wysokości 209 m npm.
 • Po 1945 roku przystanek z ładownią a od  1984 roku  przystank.
 • Był tam budynek dworca z magazynem i nastawnią, 1 peron i plac ładunkowy.
 • Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy.
 • Fosowskie  (Vossowska, Vosswalde, Wosowska)
  Stacja węzłowa 1 kl.   usytuowana na 175,736 km linii Kielce - Fosowskie, 54,726 km linii Kłodnica - Kluczbork oraz 44,474 km linii Tarnowskie Góry - Opole połażona na wysokości 197 m npm.
  Stacja ma budynek dworca, lokomotywownię, wieżę wodną, 3 magazyny, 4 perony (drugi dwu krawędziowy), 4 nastawnie (Fo, Fo1, Fo2, Fo3), rampę boczną, wagę kolejową 40T, oraz 2 place ładunkowe.
  Układ torowy to: 2 grupy torów .
  -1 grupa dla linii do Kluczborka: 2 główne zasadnicze, 4 główne dodatkowe, 7 bocznych i1 ładunkowy.
  Linia do Dobrodzienia miała tor główny przy peronie 1a oraz grupę 2 torów odstawczych.
  - 2 grupa torów dla linii do Opola: 2 główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 3 boczne i 1 ładunkowy.
  Od stacji odchodzi bocznica do zakładów produkcji rur walcowanych "IZOSTAL".
  Myślina Lubliniecka  (Mischline, Bachheiden, Myślina )
  Stacja  3 kl. usytuowana na  58,105 km linii Kłodnica - Kluczbork  połażona na wysokości 210 m npm.
  W 1992 roku zdegradowana do przystanku z ładownią a w 2014 do przystanku.
  Był tam budynek dworca, magazyn, 2 nastawnie (Mn, Mn1), rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy i waga kolejowa 35T.
  Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 1 ładunkowy i żeberko pod rampę.
  Paliwoda
  Bocznica szlakowa nieznanego przeznaczenia  usytuowana na  61,90 km linii Kłodnica - Kluczbork  połażona na wysokości 219 m npm.
  Zębowice (Zembowitz, Föhrendorf )
  Stacja  3 kl. usytuowana na  65,074 km linii Kłodnica - Kluczbork  połażona na wysokości 220 m npm.
  Około 2014 roku zdegradowana do przystanku.
  Był tam budynek dworca z magazynem i nastawnią "Zbi", nastawnia wykon. "Zbi1", 2 perony, plac ładunkowy, rampa boczno-czołowa i waga kolejowa 35T.  Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy i 1 ładunkowy.
  Radawka  (Radau)
  Posterunek odstępowy usytuowany na  70,99 km linii Kłodnica - Kluczbork  połażony na wysokości 192 m npm.
  Szumirad  (VSausenberg, Sausenberg (Kudoba))
  Stacja  3 kl. usytuowana na  75,477 km linii Kłodnica - Kluczbork  połażona na wysokości 205 m npm.
  Około 1987 roku zdegradowana do przystanku. Stacja miała Budynek dworca z nastawnią "Sm", magazyn, rampa boczno-czołowa, 2 perony, plac ładunkowy i wagę kolejową 35T.
  Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy i 1 ładunkowy.
  Lasowice Małe Oleskie  (Klein Lassowitz, Lassowitz, Schloßwalden, Lasowice Małe)
  Stacja  4 kl. usytuowana na  81,635 km linii Kłodnica - Kluczbork  połażona na wysokości 209 m npm.
   Około 1974 roku zdegradowana do przystanku a tory dodatkowe zlikwidowano.
  Stacja miała budynek dworca z magazynem i nastawnią "LMO", 2 perony, plac ładunkowy i rampę boczno-czołową'
  Układ torowy to: Tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy.
  Kuniów  (Kuhna)
  Posterunek odgałęźny usytuowany na  85,780 km linii Kłodnica - Kluczbork  połażony na wysokości 195 m npm.
  Od posterunku odchodziła łącznica do Podg. Ligota Dolna. Zamknięty w 1999 roku.
  Kluczbork  (Kreuzburg, Kluczborek)
  Stacja węzłowa usytuowana na 89,006 km linii Kłodnica - Kluczbork, 70,122 km linii Kalety - Wrocław Mikołajów, 25,092 km linii Jełowa - Kluczbork oraz początkowa dla linii Kluczbork - Poznań położona na wysokości 183m npm.
  Stacja ma: budynek dworca między peronami, magazyn, 4 perony, 2 lokomotywownie, place ładunkowe, rampę boczno-czołową oraz kilkanaście budynków służbowych.
  Stacja posiada 4 grupy torów:
  - grupa torów A z kierunku Lublińca,
  - grupa torów Południe z kierunku Namysłów i Fosowskie
  - grupa torów Północ z kierunku Kępno
  - grupa torów Wschód.