D29 - 144   Linia Tarnowskie Góry - Opole Gł.
Wniosek na wydanie koncesji na budowę linii z Opola do Tarnowskich Gór złożono 22 listopada 1854 roku. Do budowy miała być powołana spółka akcyjna w skład której mieli wejść właściciele ziemscy, przemysłowi i bankierzy. W 1855 roku utworzono komitet budowy linii który to później przekształcił się w spółkę akcyjną" Towarzystwo Kolei Opolsko-Tarnogórskiej z siedzibą w Opolu. Koncesję na budowę linii wydano z datą 01 grudnia 1856 roku. Projekt linii i nadzór nad jej budową powierzono królewskiemu mistrzowi budowy kolei starszemu inżynierowi Hermanowi Grapowowi. W lipcu był już gotowy projekt pierwszych obiektów inżynieryjnych. Stacje kolejowe miały powstać w Tarnowskich Górach, Opolu i Zawadzkiem., a przystanki w Strzybnicy, Tworogu, Żędowicach, Kolonowskiem, Ozimku oraz Chrząstowicach. Najpierw wybudowano odcinek Tarnowskie Góry - Zawadzkie. Odbiór techniczny odcinka nastąpił 12 lutego 1857 roku. 29.grudnia 1857 roku odbył się odbiór techniczny całej linii.
15.stycznia 1858 roku ministerstwo wydało zezwolenie na otwarcie linii dla ruchu osobowego i towarowego. Nastąpiło to 24 stycznia, a dzień wcześniej wyruszył specjalny pociąg z Opola do Tarnowskich Gór z zaproszonymi gośćmi.
W 1861 roku Kolej Opolsko-Tarnogórska posiadała następujący tabor: 6 wagonów osobowych sześcioprzedziałowych trzyosiowych, 1 salonka trzyosiowa, 4 wagony bagażowe trzyosiowe, 16 krytych dwuosiowych wagonów towarowych, 15 dwuosiowych wapniarek, 94 dwuosiowe węglarki, 22 platformy dwuosiowe, 2 platformy trzyosiowe oraz 8 parowozów. Na początku eksploatacji linii z Opola do Tarnowskich Gór jeździły 2 pary pociągów mieszanych. 1 marca 1884 roku linię upaństwowiono. Po 1945 roku PKP nadała jej numer 115, a od 1974 roku 144.

Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Tarnowskie Góry - Zawadzkie 12.02.1857
- Zawadzkie - Opole 24.01.1858
Zmiana ilości torów: Jeden, Fosowskie - Tworóg 1982 - dwa,
Elektryfikacja:
- Opole - Fosowskie 18.12.1976,
- Fosowskie - Tarnowskie Góry 22.12.1980
Ruch osobowy: Tarnowskie Góry - Zawadzkie do 12,2011. Na pozostałym odcinku czynny.
Ruch towarowy: czynny.
Zamknięcie lub likwidacja:
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Tarnowskie Góry Tarnowitz, Tarnowskie Góry 171,97 0,183 296 TG St 1 12.02.1857            
Tarnowskie Góry  "Fazos"     2,920     Bsz   1972 2014         1
Tarnowskie Góry Strzybnica Friedrichshütte, Strzybnica 165,74 6,209 271   St/Poł/Ł 3 12.02.1857     1945   2009 2
Tworóg Brynek Brynnek, Brunneck 160,93 10,796 262 TB St/Po 3              
Tworóg Tworog, Horneck 157,32 14,609 248 T St 3 12.02.1857       1999   3
Borowiany Ottmuchow,Ottwald 151,40 20,819 242 Brw St/po,podg 4 03.12.1933       2009    
Granica Województwa 21,94  
Kielcza Golormühle, Keltsch, Keilerswalde 145,60 26,297 225 Kla St 3 12.02.1857       2011   4
Żędowice Zandowitz, Sandowitz, Żandowice 142,05 29,885 222 Żęd St/Poł 4 12.02.1857       1999    
Zawadzkie Zawadzki, Andreashütte 137,43 34,505 211 Zaw St 3 12.02.1857       1994   5
Kolonowskie Kolonowska, Colonnowska, Grafenweiler 129,63 42,295 200   Po   24.01.1858       1999   6
Fosowskie Vossowska, Vosswalde, Wosowska 127,45 44,474 197 Fo St 1 24.01.1858       1957 1999 7
31,80
Staniszcze Małe Klein Stanisch, Klein Zeidel 28,71 47,560 192   Po   24.01.1858       1999    
Krasiejów Krascheow, Schönhorst 23,81 52,459 186   St/Po 4 ok.1873       1999    
Ozimek Malapane 20,90 55,357 183 Ok St 3 24.01.1858       1999   8
Dębska Kuźnia Dembiohammer, Eichhammer 13,70 62,575 175   St/Po 4 15.12.1931       1999    
Chrząstowice Chronstau, Kranst, Chrąsty, Chrząsty 10,83 65,432 164 Ch St/mpo 4 24.01.1858       1999    
Suchy Bór Opolski Derschau, Suchy Bór k/Opola 8,13 68,154 163   St/Po 4 Ok.1900       1999   9
Bolko Bolko 3,45 73,769 160 Bk Podg   1945       2012 2016  
Opole Gł. Oppeln, Oppeln Hauptbahnhof 0,00 75,924 158 Op St 1 02.11.1845       2016  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
Więcej o linii przeczytać można tutaj:
Koleje Małe i Duże 2007/2-3 str.21-29"Tarnowskie Góry - Opole"
 
*1 Bocznica Fabryki obudów ścian kopalnianych.
*2 Od stacji odchodzą bocznice do Firmy PPB Prefabet oraz ZAMET
*3 Od stacji odchodzi bocznica do Zakładu Produkcji Pasz.
*4 Od stacji odchodzi bocznica do fabryki materiałów wybuchowych w Krupskim Młynie.
*5 Od stacji odchodzi bocznica do huty żelaza "Andrzej"
*6 Od stacji odchodzi bocznica do  zakładów  drzewnych oraz firmy  PACKPROFIL
*7 Od stacji odchodzi bocznica do zakładów produkcji rur "IZOSTAL"
*8  Od stacji odchodzi bocznica do Huta Małapanew oraz ciepłowni.
*9  Na stacji jest bocznica z rampą obsługująca miejscowy tartak.
Tarnowskie Góty  (Tarnowitz)
Stacja węzłowa ( rozrządowa) 1 kl. usytuowana na 33,882  km linii  Radzionków - Tarnowskie Góry,  37,321 km linii Tarnowskie Góry - Kalety,  33,882, Chorzów Batory - Tczew  oraz początkowa dla linii do Opola i Zawiercia połażona na wysokości 296 m npm.
Na stacji jest budynek dworca, 3perony, lokomotywownia, wagonownia, 4 wieże wodne, 12 nastawni (TGA, TGA1, TGA2, TGA3, TGA4, TGA5, TGA6, TGA7, TGB, TGB11, TGB12, TGB14) oraz 3 układów rozrządzających (2 zasadnicze i 1 pomocniczy) posiadających ogółem 7 grup torów towarowych.
I układ rozrządowy: grupa torów przyjazdowych A - 9 torów,  grupa kierunkowa  B - 32 tory, grupa odjazdowa OB -12 torów.
II układ rozrządowy: grupa torów przyjazdowych C - 12torów, grupa torów kierunkowo-odjazdowych D - 33 tory.
Grupa rozrządowa pomocnicza Tg: 2 tory przyjazdowe, 7 kierunkowo-odjazdowych.
Grupa tranzytowa Tw - 8 torów przyjazdowo-odjazdowych.
 
Tarnowskie Góty "Fazos" 
Bocznica szlakowa  Fabryki obudów ścian kopalnianych  usytuowana na 2,920  km linii Tarnowskie Góry - Opole Gł.
Tarnowskie Góry Strzybnica  (Friedrichshütte, Strzybnica)
Stacja 3 kl. usytuowana na 6,209  km linii  Tarnowskie Góry - Opole połażona na wysokości 271 m npm.
Stacja miała budynek dworca, 2 perony, magazyn z rampą ,rampę boczno-czołową, plac ładunkowy, wagę kolejową oraz 2 nastawnie.
Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 3 ładunkowe, 2 odstawcze.
Około 2005 roku zdegradowana do przystanku z ładownią. Od stacji odchodzą bocznice do Firmy PPB Prefabet oraz zakładów metalowych ZAMET.
Tworóg Brynek  (Brynnek, Brunneck)
Stacja 3 kl. (dawniej węzłowa)  usytuowana na 10,796  km linii  Tarnowskie Góry - Opole połażona na wysokości 262 m npm.
Stacja miała budynek dworca, magazyn, 2 perony, plac ładunkowy, wagę kolejową 50T.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 1 boczny  i 1 ładunkowy.
Od stacji odchodziła linia do Zabrza Mikulczyc zlikwidowana w około 2000 roku. Stacja około 1986 roku zdegradowana do przystanku.
Tworóg  (Tworog, Horneck )
Stacja 3 kl. usytuowana na 14,609  km linii  Tarnowskie Góry - Opole połażona na wysokości 248 m npm.
Stacja miała budynek dworca, magazyn, nastawnię "T"', peron dwu krawędziowy, plac ładunkowy z rampą boczną i wagę kolejową 50T.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 4 boczne w tym ładunkowy.
Od stacji odchodzi bocznica do Zakładu Produkcji Pasz.
Borowiany  (Ottmuchow,Ottwald)
Stacja 4 kl. usytuowana na 20,819  km linii  Tarnowskie Góry - Opole połażona na wysokości 242 m npm.
Stacja miała budynek poczekalni z nastawnią "Brw" oraz 2 perony.
Po 1945 roku przystanek. W latach 1970-2014 po i podg. Odchodziła tam łącznica do S\Czarkowa zlikwidowana ok 1986 roku oraz łącznica do podg Krupski Młyn zlikwidowana ok 2014-16 roku.
Kielcza  (Golormühle, Keltsch, Keilerswalde)
Stacja 3 kl. usytuowana na 26,297  km  Tarnowskie Góry - Opole połażona na wysokości 225 m npm.
Stacja miała budynek stacji z magazynem, rampą boczną i nastawnią "Kla", 2 perony ( drugi dwu krawędziowy), plac ładunkowy i wagę kolejową 50T. Przy linii do Krupskiego Młyna  był dodatkowy peron oraz nastawnia do jej obsługi.
Od stacji odchodzi bocznica do fabryki materiałów wybuchowych w Krupskim Młynie.
Żędowice  (Zandowitz, Sandowitz, Żandowice )
Stacja 4 kl. usytuowana na 29,885 km linii Tarnowskie Góry - Opole połażona na wysokości 222 m npm.
Stacja miała budynek stacji z nastawnią "Żed", 2 perony, plac ładunkowy i wagę kolejową 40T.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 ładunkowy który kończył się na terenie tartaku przy rampie załadowczej.
Około 1985 roku zdegradowana do przystanku z ładownią.
Zawadzkie  (Zawadzki, Andreashütte)
Stacja 3 kl. usytuowana na 34,505 km linii Tarnowskie Góry - Opole połażona na wysokości 211 m npm.
Stacja miała budynek stacji z nastawnią "Za", magazyn, 2 perony (drugi dwu krawędziowy), wieżę wodną, plac ładunkowy, Rampę boczno-czołową i dźwig towarowy.
Układ torowy to:  2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 2 odstawcze i 2 ładunkowe.
Od stacji odchodzi bocznica do huty żelaza "Andrzej" oraz gazowni.
Kolanowskie  (Kolonowska, Colonnowska, Grafenweiler )
Przystanek  usytuowany na  42,295 km linii Tarnowskie Góry - Opole połażony na wysokości 200 m npm.
 Przystanek miał budynek dworca i 2 perony.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze i 2 zdawczo-odbiorcze bocznic.
Od stacji odchodzi bocznica do  zakładów  drzewnych oraz firmy  PACKPROFIL.
Fosowskie  (Vossowska, Vosswalde, Wosowska)
Stacja węzłowa 1 kl.   usytuowana na 175,736 km linii Kielce - Fosowskie, 54,726 km linii Kłodnica - Kluczbork oraz 44,474 km linii Tarnowskie Góry - Opole połażona na wysokości 197 m npm.
Stacja ma budynek dworca, lokomotywownię, wieżę wodną, 3 magazyny, 4 perony (drugi dwu krawędziowy), 4 nastawnie (Fo, Fo1, Fo2, Fo3), rampę boczną, wagę kolejową 40T, oraz 2 place ładunkowe.
Układ torowy to: 2 grupy torów .
-1 grupa dla linii do Kluczborka: 2 główne zasadnicze, 4 główne dodatkowe, 7 bocznych i1 ładunkowy.
Linia do Dobrodzienia miała tor główny przy peronie 1a oraz grupę 2 torów odstawczych.
- 2 grupa torów dla linii do Opola: 2 główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 3 boczne i 1 ładunkowy.
Od stacji odchodzi bocznica do zakładów produkcji rur walcowanych "IZOSTAL".
Staniszcze Małe  (Klein Stanisch, Klein Zeidel)
Przystanek  usytuowany na 47,560  km linii Tarnowskie Góry - Opole połażony na wysokości 192 m npm.
Był tam nieduży budynek dworca,  peron i tor główny. Po wojnie był jeszcze tor boczny (ładunkowy??).
Krasiejów  (Krascheow, Schönhorst)
Stacja 4 kl.  usytuowana na  52,459 km linii Tarnowskie Góry- Opole połażona na wysokości 186 m npm.
Był tam budynek dworca z nastawnią, peron, plac ładunkowy, rampa boczna i waga kolejowa 40T.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i  ładunkowy. Być może był jeszcze tor pod budynek dworca (magazyn).
Około 2005 roku zdegradowana do przystanku.
Ozimek  (Malapane)
Stacja 3 kl. usytuowana na  55,357 km linii Tarnowskie Góry- Opole połażona na wysokości 183 m npm.
Był tam budynek dworca z nastawnią "Ok", peron dwu krawędziowy, plac ładunkowy, magazyn z rampą boczno-czołową i waga kolejowa 30T.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 2 tory główne dodatkowe i 3 ładunkowe.
Od stacji odchodzi bocznica do Huta Małapanew oraz ciepłowni.
Dębska Kuźnia  (Dembiohammer, Eichhammer)
Stacja 4 kl. usytuowana na  62,575 km linii Tarnowskie Góry - Opole połażona na wysokości 175 m npm.
 Był tam budynek dworca, peron i tor główny. Dawniej prawdopodobnie był tor jeszcze dodatkowy (ładunkowy??).
Po 1945 roku przystanek.
Chrząstowice  (Chronstau, Kranst, Chrąsty, Chrząsty)
Stacja 4 kl. usytuowana na  65,432 km linii Tarnowskie Góry - Opole połażona na wysokości 164 m npm.
Był tam budynek dworca z nastawnią "Ch", 2 perony, plac ładunkowy i waga kolejowa 30T.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy.
Po modernizacji linii w 2017 roku jest to mijanka i po.
Suchy Bór Opolski  (Derschau, Suchy Bór k/Opola)
Stacja 4 kl. po 1945 roku przystanek usytuowana na 68,154 km linii Tarnowskie Góry - Opole połażona na wysokości 1163 m npm.
Był tam budynek stacji, wc i wiata.
Układ torowy to tor główny zasadniczy i 2 boczne od których odchodziła bocznica do tartaku. Obecnie częściowo wycięte (skrócone).
Na stacji jest bocznica z rampą obsługująca miejscowy tartak.
Bolko  (OBolko)
Posterunek odgałęźny  usytuowany na 73,769 km linii  Tarnowskie Góry - Opole Gł., 2,173 km linii Opole Gł. - Opole Wsh. oraz 2,203 km linii Opole Gł. - Namysłów połażony na wysokości 160 m npm. Jest tam budynek nastawni  Bk.
Opole Gł.  (Oppeln)
Stacja węzłowa 1 klasy usytuowana na 102,085  km linii  Bytom  - Wrocław oraz 0,354 km linii Opole Zach.- Nysa połażona na wysokości 158 m npm. Stacja ma: budynek dworca, wc, 5 peronów, magazyn towarowy, lokomotywownię, nastawnie Op, Op, Op2 oraz (OT,OT2, OT3, OT4, OT5, OT6, OT7) w części towarowej, plac ładunkowy, rampę boczną. Na stacji są 2 grupy torów pasażerskich oraz grupa torów towarowych.