D29 - 136     Linia  Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice
 
Linia 136 jest częścią dwutorowej linii  z Wrocławia do Rudy Śl. biegnąca przez Opole, Kędzierzyn Koźle, Gliwice, Zabrze przekazana do użytku 22.12.1845 roku.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 02.11.1845 roku.
Zmiana ilości torów: Jeden, 1895 -  dwa.
Elektryfikacja: 22.12.1961 roku.
Ruch osobowy: czynny
Ruch towarowy: czynny
Zamknięcie lub likwidacja:
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1946 Po 1946 Otwarcia Zamk./Likw.
Kędzierzyn Koźle Cosel, Cosel-Kandrzin, Kandrzin, Heydebreck 123,30 0,000 179 KK St 1 1845       2007  
Kłodnica Klodnitz Weiche 121,09 2,268 176 Kol Podg   1904       2019  
Raszowa Raschowa-Rokitsch, Mittenbrück 117,53 5,747 180   Po   1922       2019  
Raszowa   --- 6,444 180 Ra Podg   1972       2019  
Zdzieszowice Dzieschowitz, Leschnitz, Deschowitz, Odertal 112,93 10,375 186 Zd St 2 ok.1848     1998    
Rozwada  Annengrund 111,69 11,669     Ł     L ok 1929         1
Jasiona Eschendorf 107,61 15,749 181 Ja Pe/Po,Pe   ok.1950       2019  
Gogolin Gogolin 101,94 21,380 172 Gg St 2 1845   1904 1998 2019  
Górażdże Goradze Weiche, Waldenstein 97,68 25,634 171 Gd Ł/St 4 ok.1936       2012  
Przywory Opolskie Przywor, Oderfest, Przywory 91,91 31,404 162 Py St 3 ok.1903       2012  
Opole Grotowice Gräfenort 88,19 34,829 160   Pe/Po   ok.1989          
Opole Groszowice Groschowitz, Groszowice 85,20 37,510 167 OG St 1 1878     1986    
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
* 1  Ładownia cukrowni Roswadze Zuckerfabrik am St. Annaberg - czynna do 1929 roku.
 
Kędzierzyn Koźle (Cosel, Cosel-Kandrzin, Kandrzin, Heydebreck)
Stacja węzłowa 1 kl. wybudowana na 64,162 km linii Katowice - Legnica, 64,135 km linii Rudziniec Gliwicki - Kędzierzyn Koźle i 0,000 km linii Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice położona na wysokości 179m npm.
Stacja miała  budynek dworca, magazyn, nastawnie [KKA (ex KdA), KK5 (ex Kd5), KKB (ex KdB), KKB11, KKB12,  KKC (ex KdC), KKC22, KKD (ex KdD), KKD31, KKD32], lokomotywownię, wagonownię warsztaty, wieżę wodną, plac ładunkowy, rampę boczno-czołową, wagę kolejową 40T, dźwig towarowy 12,5T, 5 peronów oraz 2 perony bagażowe. W rejonie lokomotywowni znajduje się przystanek służbowy.
 
Kłodnica  (Klodnitz Weiche)
Posterunek odgałęźny usytuowany na 2,268 km linii Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice, 2,268 km linii Kędzierzyn Koźle - Kluczbork i 2,268 km łącznicy Kędzierzyn Koźle - Kłodnica położony na wysokości 176 m npm. Nastawnia ma skrót "Kol".
 
Raszowa   (Raschowa-Rokitsch, Mittenbrück )
Przystanek usytuowany na 5,747 km linii Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice położony na wysokości 180 m npm.
 
Raszowa   (Raschowa-Rokitsch, Mittenbrück )
Podg usytuowany na 56,444 km linii Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice położony na wysokości 180 m npm.
Od posterunku odgałęzia się bocznica do Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach. Nastawnia ma skrót "Ra".
 
Zdzieszowice  (Dzieschowitz, Leschnitz, Deschowitz, Odertal)
Stacja 2 kl. wybudowana na 10,375 km linii Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice położona na wysokości 186m npm.
Stacja posiada budynek dworca, magazyn, wagonownię, Nastawnie "Zd" i "Zd1", plac ładunkowy, 2 perony, rampę boczno-czołową i wagę kolejową 30T. Od stacji odchodzi bocznica do Zakładów Koksowniczych.
Rozwada   (Annengrund)
Ładownia wybudowana na 11,669 km linii Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice.
Obsługiwała tamtejszą cukrownię. Była czynna do 1929 roku.
 
Jasiona   (Eschendorf)
Przystanek i posterunek odstępowy usytuowany na 15,749 km linii Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice położony na wysokości 181 m npm.
Jest tam nastawnia "Ja" oraz 2 perony z wiatami.
 
Gogolin   (Gogolin)
Stacja 2 kl. wybudowana na 21,380 km linii Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice oraz początkowa dla linii Gogolin - Prudnik położona na wysokości 172m npm.
Stacja posiadała: budynek dworca , wc, magazyn towarowy (rozebrany), 3 nastawnie Gg, Gg1, Gg2, 3 perony (trzeci obsługiwał linię do Prudnika), wierzę wodną, dwustanowiskową lokomotywownię z obrotnicą, wagę wagonową 40T i wozową, skrajnik, rampę boczno-czołową, place ładunkowe.
Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze,4 tory główne dodatkowe, 3 tory  boczne, odstawcze i 7 ładunkowych przy 2 placach.
Od stacji odchodzą 2  bocznice (do Zakładów Mas Bitumicznych oraz do Zakładów Wapienniczych).
 
Górażdże  (Goradze Weiche, Waldenstein )
Stacja 4 kl. wybudowana na 25,634 km linii Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice położona na wysokości 171m npm.
Początkowo był to przystanek z ładownią obsługujący zakłady wapiennicze i miał rampę boczną, a od 1936 roku stacja.
Stacja posiada 2 perony, 2 nastawnie (Gd, Gd1) i tor główny dodatkowy.
Trzy tory zdawczo-odbiorcze, tory bocznicowe i nastawnia Gb (obecnie nieczynna) należą do zakładów wapienniczych.
 
Przywory Opolskie   (Przywor, Oderfest, Przywory )
Stacja 3 kl. wybudowana na 31,404 km linii Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice położona na wysokości 162m npm.
Stacja ma budynek dworca z nastawnią dysp. "Py", nastawnię wykon. "Py1", 3 tory główne ,2 główne dodatkowe i 2 ładunkowe.
Stacja ma także drogę ładunkową a dawniej miała także rampę boczną.
 
Opole Grotowice  (Gräfenort)
Posterunek odstępowy, obecnie przystanek usytuowany na 34,829 km linii Kędzierzyn Koźle - Opole Grosz. położony na wysokości 160m npm.
Są tam 2 perony. Dawniej buły także semafory kształtowe.
 
Opole Groszowice  (Groschowitz, Groszowice)
Stacja 1 kl. usytuowana na 95,769 km linii Bytom - Wrocław Gł., 0,00 km linii Opole Groszowice Wr. Brochów Osob. oraz 37,510 km linii Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice położona na wysokości 167m npm.
 Stacja ma budynek dworca z magazynem, wc, 2 perony, 3 nastawnie (OGA, OGA2, OGB) lokomotywownię garaż pojazdów PLK, 2 wieże wodne, garaże odcinka energetycznego, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy. 
Układ torowy to: 6 torów głównych zasadniczych, 8 głównych dodatkowych, i około 20 bocznych. Od stacji odchodzą bocznice: do wysypiska odpadów elektrowni, do podstacji trafo, do cementowni Groszowice.